wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

HOLUB OLYMPIONIK

Z LIPTOVA

 

 

33.Olympiáda Nitra sviatok pre chovateľov poštových holubov

Je pravda , že o účasti na 33.olympiádu do Nitry som už uvažoval v roku 2012. Keďže môj zdravotný stav nie je ideálny, musel som zvažovať všetky možnosti i nástrahy zimy. Moje myšlienky dostali definitívny záver, po obdŕžaní „Pozývacieho listu prezidenta p. Ing. Juraja Kureka“ a po obdŕžanej telefonickej informácie o mojom poverení zapálenia „Olympijského ohňa Nitra 2013“.  Táto telefonická informácia bola potvrdená osobnou návštevou p. Jána Včelu predsedu najstaršej ZO - VRBICA - Liptovský Mikuláš, ktorý ma viezol do Nitry a spolu s Ing. Ivanom Nemcom tajomníkom klubu sa postarali o môj pobyt i celú ďaľšiu organizáciu vyplývajúcu z našich povinnosti na olympiáde. Ďakujem im i organizačnému výboru Olympiády poštových holubov Nitra 2013 za veľkú dôveru  i česť ktorá sa mi dostala, keď ma poverili zapálením olympijského ohňa Olympiády Nitra 2013.

                                                                     

                   

 

 

.

Holuby v Nitre vystavuje 22 štátov, okrem iných Maroko, Taiwan, Čína či USA. Na olympiádu prišlo okolo 40 delegácií zo štyroch kontinentov sveta. Okrem šampiónov zo zahraničia je samostatná výstava venovaná najlepším holubom zo Slovenska.

 

Zahajovací ceremoniál  XXXIII.Olympiády NITRA 2013

Počas príhovoru účastníkov

Delegácie zo zahraničia

Počas oficiálneho ceremoniálu

Štátna tajomníčka MPRV SR Magdaléna Lacko-Bartošová

vo svojom príhovore na XXXIII.Olympiáde poštových holubov

Pán Ján Progner Olympijský víťaz z Holandského Útrechtu v roku 1995

                                    Keďže som bol držiteľom prvej „Olympijskej zlatej medailí z Holandského Útrechtu" po vzniku

                                 Slovenskej republiky  som bol poverený zapálením Olympijského ohňa Nitra 2013,

                                                                   spolu s mladým nádejným chovateľom                   

                                                                              

Postupujeme na schodište a pódium

Po zapálení ohňa

Olympijský oheň horí, olympiáda zahájená

Výstavná klietka - ozdobná reklama

Pohľad na účastníkov

Posudzovatelia poštových holubov v kategórií štandard

Pán RNDr. Daniel Dudzík predseda osvetovej komisie Prezídia SZ CHPH

počas rozhovoru s redaktorom.

Vystavené poštové holuby OZ Liptovský Mikuláš

              

Pán Ján Včela predseda najstaršej "ZO - Vrbica - Liptovský Mikuláš" na Slovensku.

ZO CHPH Vrbica Liptovský sa sústredila na zozbieranie historických dokumentov a dobových chovateľských artefaktov

potvrdzujúcich vznik prvého to spolku chovateľov poštových holubov na Slovensku, ktorého 90.výročie si pripomenú

na Slávnostnom zasadnutí 20.apríla 2013 v kongresovom centre hotela Klára, spojené s udelením ocenení. 

            

pp. Ján Včela a Dr. JOSE M.A. TERESO,

 prezident FCI a predseda chovateľov poštových holubov Portugalsko

Poštové holuby reprezentovali i TATRANSKÝ KLUB dlhých tratí.

Olympijský víťazi

Olympijský víťazi XXXIII.olympiády poštových holubov Nitra 2013

Poradie krajín XXXIII. olympiády Nitra 2013

Ukážka predajcov produktov

 

 

Pripravuje sa jeden z najväčších sviatkov

"Chovateľov poštových holubov na Slovensku"

XXXIII. Olympiáda

poštových holubov v Nitre,

ktorá sa bude konať v dňoch

25. - 27. januára 2013

Poznačte si túto svetovú akciu do svojich kalendárov

P O Z V Á N K A

Organizačný výbor 33. Olympiády poštových holubov 2013, ktorá sa bude konať na Slovensku, v Nitre 25.- 27. januára 2013, pozýva chovateľov a priaznivcov holubárskeho
športu na prehliadku výstavy, sprievodné podujatia, stretnutia s priateľmi a na nákupy
holubárskych potrieb. TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU!

33. OLYMPIÁDA POŠTOVÝCH HOLUBOV 2013
Nitra – Agrokomplex
Rok 2013

20.výročie Slovenskej republiky a členstva SZCHPH v FCI, 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metóda a 90. výročie Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov.
Deväťdesiat rokov veľa či málo?
V živote človeka úctyhodný vek. V živote záujmovej organizácie veľmi vzácne, lebo v členskej základni sa museli vystriedať minimálne dve generácie. Je preto na mieste takéto výročie osláviť i dôstojne si pripomenúť.
Na budúcu jar uplynie 90 rokov, čo sa v dnešnom Liptovskom Mikuláši v hostinci u Vozárika stretli chovatelia poštových holubov a založili prvý spolok chovateľov poštových holubov. História organizovaného poštového holubárstva sa teda na Slovensku začala písať 22. apríla 1923. Postupne začali vznikať aj ďalšie spolky a ich členovia začali intenzívne holuby cvičiť, aj pretekať. Pre skvalitnenie výkonov sa importovali holuby z Čiech a Moravy ale postupne aj z Nemecka a Belgicka.
V tridsiatych rokoch minulého storočia naši predchodcovia organizovali už aj diaľkové preteky. Rozvoj holubárskeho športu na niekoľko rokov prerušila 2. svetová vojna, ale po nej sa priaznivci poštových holubov s ešte väčšou intenzitou pustili do chovu a pretekania. To obdobie bolo pre rozvoj nášho športu najpriaznivejšie, lebo poštové holuby boli chránené zákonom. Neskoršie prišli aj horšie obdobia, ale láska k holubom vždy víťazila a organizácie chovateľov poštových holubov vždy vydržali a chovatelia svoje chovy neustále skvalitňovali.
V roku 1957 sa Československo opätovne začalo zúčastňovať olympiád. Bol to famózny, víťazný návrat, lebo naše holuby si z olympiád odnášali najvyššie ocenenia. V reprezentácii sa postupne začali presadzovať aj holuby slovenských chovateľov. Spočiatku viacej v štandarde a neskôr aj vo výkone.

Historický prvé víťazstvo pre Slovensko na olympiáde v Oostende - 1965 získala červenokapratá holubica Ľudovíta Chytila.

Neskôr tento úspech zopakovali aj ďalší naši chovatelia.
Po federatívnom usporiadaní Československej republiky vznikli národné zväzy. Na Slovensku to bol Slovensky zväz chovateľov poštových holubov. Od 1.  januára 1993 došlo k rozdeleniu Československa a k vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Od tohto roku sa Slovenský zväz stáva členom FCI a zúčastňuje sa medzinárodných súťaží ako samostatná federácia.

Prvým olympijským víťazom FCI - samostatného Slovenského zväzu -
sa stal Ján Progner,
v Utrechte roku 1995 vyhral kategóriu Šport „C“.

Rok 2013 je pre Slovákov významný aj z iného pohľadu. V tomto roku si pripomenieme 1150 rokov, čo na Slovensko prišli sv. Cyril a Metod, ktorí k nám doniesli kresťanstvo, zaviedli písmo a šírili vzdelanosť a kultúru. Je symbolické, že ich sídlom bola prastará Nitra.
Z dôvodu týchto významných výročí v roku 2013 – 20. výročia vzniku Slovenskej republiky, 20. výročia členstva SZCHPH v FCI, 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metóda na Slovensko a 90. výročia Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov sme na kongrese FCI v Oostende, požiadal SZCHPH o právo organizovať v roku 2013 33.Olympiádu poštových holubov na Slovensku, v Nitre - v kolíske našej vzdelanosti, viery a kultúry. Našej žiadosti bolo vyhovené a Slovenský zväz chovateľov poštových holubov bol poverený organizovaním tejto olympiády.

33. olympiáda FCI v Nitre na Slovensku
Základné informácie:
Miesto konania: NITRA – výstavisko Agrokomplex
Termín: 24. – 27. január 2013
Prehliadky výstavy: 25. januára 2013 piatok 8.00 – 18,00
26. januára 2013 sobota 8.00 – 18,00
27. januára 2013 nedeľa 8.00 – 13,00
Slávnostné otvorenie výstavy: 25. januára 2013 piatok 9.30
Večer priateľstva - EVENING OF FRIENDSHIP:
Miesto: Agrokomplex-Výstavníctvo,š.p.- 25. januára 2013 - piatok 19,30 hod.
Cena vstupenky: 20,00 eur
Ocenenie víťazov Grand Prix a Národných majstrovstiev Gallavečer - GALLA EVENING
Miesto konania: PKO Nitra - 26. januára 2013 - sobota 19,00 hod.
Cena vstupenky: 70,00 eur
Ocenenie olympijských víťazov - Award winners Olympics 22,00 hod.
Objednávky:
* Predajné priestory a služby (formuláre), všeobecné informácie, ponuky stánkov SHELL: http://www.agrokomplex.sk/exhibition/239/
e-mail: gallikova@grokomplex.sk
*
Kontakty na hotely a ubytovanie v Nitre a okolí:
http://www.agrokomplex.sk/vystava/239/186/
* Reklama vo výstavnom katalógu, objednávky vstupeniek:
www.postoveholuby.sk , e-mail: szchph@agroinstitut.sk , tel. 00421 376537503
UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK4711110000006619561052, SWIFT BIC: UNCRSKBX
Spracovanie: PDF Termín: 20. 12. 2012
Variabilný symbol pri platbách: číslo občianskeho preukazu, resp. pasu.

XXXII. Olympiáda poštových

holubov Poľsko - Poznaň

28. až  30.január 2011

Pohľad

Víťazi v jednotlivých kategóriách

Reprezentant Slovenskej kolekcie, úspešný chovateľ a priateľ

p. Peter Jakubčák z Popradu.

Pri Slovenskej kolekcii, pán Jakubčák Peter a p. Bojo Jozef

Kolekcia holubov v kategórií štandard

Priatelia zo Slovenska

V kuloári pri hodnotení výstavy

Výsledková listina umiestnenia jednotlivých krajín

Výsledková listina podľa kategórií

Kategória štandard- holub

Strana 2

Kategória štandard - holubice

Strana 2

Kategória šport, krátke trate-300 - 400km

Strana 2

Stredné trate 8. pretekov - 300 - 600 km

Strana 2

Dlhé trate nad 500 km

Strana 2

Kombinácia  tratí ABC

Strana 2

 

Super dlhé trate nad 700 km

Strana 2

Mladé nad 100 km

Strana 2

Ročiaci nad 100 km

Strana 2

Šport - dorast 6.pretekov nad 300 km

Strana 2

Blahoželám víťazom i všetkým zúčastneným

           Progner Ján

Víťazná kolekcia z" Celoštátnej výstavy poštových holubov 

zo dňa 14.-15.I.2011 - Nitra", ktorá zároveň postupuje na Olympiádu do Poľskej Poznani.

Šťastnú cestu do "OLYMPIJSKEJ " Poznane.

Prajem veľa šťastia i úspechov  Progner  Ján

Olympiáda poštových holubov

Dortmund - Nemecko

15 - 18.jauár 2009

Výsledky umiestnenia podľa kategorií do 21. miesta hodnotenia

 Šport - A

 

Šport - B

Šport - C

Šport - D

 

Šport - E

Standard - Females

Standard - Males

Umiestnenie krajín

Víťaz v kategórií štandard H

Blahoželáme víťazom i umiestneným v rámci XXXI.Olympiády v Nemeckom Dortmunde, zvlášť "Olympijskému víťazovi v kategórií standard p.Ing. J.Mokrému". (Progner Ján)

Malá ukážka z foto záberov

Časť posudzovateľov výstavy

Chovatelia zo Slovenska

Pri výstavných klietkách

Počas prejavu

Prípitok k úspechu

Viac informácií viď "Menu stať Novinky" - Stránky o poštových holubov z celého sveta

European Exhibition - NITRA -1- 3 Februar 2008  Európska výstava PH

Štyri stredoeuropské federácie chovateľov poštových holubov sa na spoločnom stretnutí 14.apríla 2007 v Nitre zhodli na založení Stredoeuropského  združenia chovateľov poštových holubov s cielom obhajovať záujmy zväzov strednej Európy na zasadnutiach  FCI a organizovať spoločné akcie - výstavy a preteky. Prvým spoločným podujatím stredoeurópskej federácie  je táto Europska výstava  poštových holubov konaná v dňoch  2. - 3.fevruára 2008 v Nitre, v priestoroch  výstaviska  Agrokomplex

Výsledky

Celoslovenskej výstavy poštových holubov Nitra

1.-3. 2.2008

Dokrutky z katalóg

Keďže v mojich začiatkoch chovu poštových holubov som sa viac zameral na chov štandardu, som sa viackrát nakontaktoval na svetovo známeho chovateľa p. Ľudovíta Chytila. Naposledy bol mojím hosťom ešte na Štrbskom Plese v roku 1976 i so synom Petrom.  Kto nemal v ruke jeho štandardné poštové holuby  ani nevie ako vyzerá naozaj kvalitný poštový holub štandard. Na výstavách som už z ďaleka spoznal to je Chytil. Tam zámena Chytilovská nebola možná. Prekrásnu postavou týchto holubov ich výraz mám i dnes po mnohých rokoch v očiach. Sám som získal niekoľko ocenení na oblastných výstavách poštových holubov v kategórií štandard. Dinastii Chytilovcov  v ich spoločnej práce prajem pevné zdravie a úspechov v chovu poštových holubov.

                                                                                      Progner Ján

 

Testovacia stanica poštových holubov

v Spišskom Podhradí

Preberá sa trofej v Kapskom Meste, p.Mgr.Milan Blahovský a p.Dr.Vladimír Šiška

Dobre padne si zaspomínať, vďaka

organizátorom podujatia SZ CHPH

 

Výsledky dosiahnuté na olympiádach

http://www.cefederation.com/katalog_ev_soubory/sheetOO1.htm 

Pridané 18.11.2007

SMERNICA STREDOEURÓPSKEJ

A CELOŠTÁTNEJ VÝSTAVY POŠTOVÝCH HOLUBOV

NITRA 2008

 1. Prvá Stredoeurópska výstava poštových holubov sa bude konať na základe dohody prezidentov zväzov chovateľov poštových holubov Stredoeurópského regiónu a je otvorená aj pre chovateľov z iných krajín, pokiaľ o účasť na výstave budú mať záujem a sú ochotní rešpektovať smernicu výstavy.

 2. Organizáciou výstavu na základe dohody prezidentov zväzov bol poverený Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, ďalej len SZ CHPH.

 3. Prezident SZ CHPH je predsedom organizačného výboru a prezidentom Stredoeurópskej federácie chovateľov poštových holubov v roku prípravy výstavy.

 4. Celoštátna výstava poštových holubov 2008 je organizačne spojená so Stredoeurópskou výstavou.

 5. Organizátorom CV 2008 je prezídium SZ CHPH.

Termín: 31.1 – 3.2.2008

Výstavné kategórie:

 1. Štandard – holub musí za dva roky (2006 a 2007) nalietať v 20% víťazov najmenej 3000 kilometrov, holubica najmenej 2500 kilometrov na tratiach od 100 kilometrov, v konkurencií najmenej 150 holubov a pri účasti najmenej 20 chovateľov. V roku 2007 z toho holub musí minimálne nalietať 900 km a holubica 750 kilometrov

 2. 2.  Šport

 3. Strana 2

 4. Kombinácia  tratí ABC

 5. Strana 2

Super dlhé trate nad 700 km

Strana 2

Mladé nad 100 km

 

Strana 2

Ročiaci nad 100 km

Strana 2

Šport - dorast 6.pretekov nad 300 km

Strana 2

Blahoželám víťazom i všetkým zúčastneným. Progner Ján

Víťazná kolekcia z" Celoštátnej výstavy poštových holubov  zo dňa 14.-15.I.2011 - Nitra", ktorá zároveň postupuje na Olympiádu do Poľskej Poznani.

Šťastnú cestu do "OLYMPIJSKEJ " Poznane.

Prajem veľa šťastia i úspechov  Progner  Ján

Olympiáda poštových holubov

Dortmund - Nemecko

15 - 18.jauár 2009

Výsledky umiestnenia podľa kategorií do 21. miesta hodnotenia

 Šport - A

Šport - B

Šport - C

Šport - D

Šport - E

Standard - Females

Standard - Males

Umiestnenie krajín

Víťaz v kategórií štandard H

Blahoželáme víťazom i umiestneným v rámci XXXI.Olympiády v Nemeckom Dortmunde, zvlášť "Olympijskému víťazovi v kategórií standard p.Ing. J.Mokrému". (Progner Ján)

Malá ukážka z foto záberov

Časť posudzovateľov výstavy

Chovatelia zo Slovenska

Pri výstavných klietkách

Počas prejavu

Prípitok k úspechu

Viac informácií viď "Menu stať Novinky" - Stránky o poštových holubov z celého sveta

European Exhibition - NITRA -1- 3 Februar 2008  Európska výstava PH

Štyri stredoeuropské federácie chovateľov poštových holubov sa na spoločnom stretnutí 14.apríla 2007 v Nitre zhodli na založení Stredoeuropského  združenia chovateľov poštových holubov s cielom obhajovať záujmy zväzov strednej Európy na zasadnutiach  FCI a organizovať spoločné akcie - výstavy a preteky. Prvým spoločným podujatím stredoeurópskej federácie  je táto Europska výstava  poštových holubov konaná v dňoch  2. - 3.fevruára 2008 v Nitre, v priestoroch  výstaviska  Agrokomplex

Dokrutky z katalóg

Keďže v mojich začiatkoch chovu poštových holubov som sa viac zameral na chov štandardu, som sa viackrát nakontaktoval na svetovo známeho chovateľa p. Ľudovíta Chytila. Naposledy bol mojím hosťom ešte na Štrbskom Plese v roku 1976 i so synom Petrom.  Kto nemal v ruke jeho štandardné poštové holuby  ani nevie ako vyzerá naozaj kvalitný poštový holub štandard. Na výstavách som už z ďaleka spoznal to je Chytil. Tam zámena Chytilovská nebola možná. Prekrásnu postavou týchto holubov ich výraz mám i dnes po mnohých rokoch v očiach. Sám som získal niekoľko ocenení na oblastných výstavách poštových holubov v kategórií štandard. Dinastii Chytilovcov  v ich spoločnej práce prajem pevné zdravie a úspechov v chovu poštových holubov. Progner Ján

Testovacia stanica poštových holubov

v Spišskom Podhradí

Preberá sa trofej v Kapskom Meste, p.Mgr.Milan Blahovský a p.Dr.Vladimír Šiška

Dobre padne si zaspomínať, vďaka

organizátorom podujatia SZ CHPH

 

Výsledky dosiahnuté na olympiádach

http://www.cefederation.com/katalog_ev_soubory/sheetOO1.htm 

Pridané 18.11.2007

SMERNICA STREDOEURÓPSKEJ

A CELOŠTÁTNEJ VÝSTAVY POŠTOVÝCH HOLUBOV

NITRA 2008

Prvá Stredoeurópska výstava poštových holubov sa bude konať na základe dohody prezidentov zväzov chovateľov poštových holubov Stredoeurópského regiónu a je otvorená aj pre chovateľov z iných krajín, pokiaľ o účasť na výstave budú mať záujem a sú ochotní rešpektovať smernicu výstavy. Organizáciou výstavu na základe dohody prezidentov zväzov bol poverený Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, ďalej len SZ CHPH. Prezident SZ CHPH je predsedom organizačného výboru a prezidentom Stredoeurópskej federácie chovateľov poštových holubov v roku prípravy výstavy. Celoštátna výstava poštových holubov 2008 je organizačne spojená so Stredoeurópskou výstavou. Organizátorom CV 2008 je prezídium SZ CHPH.

Termín: 31.1 – 3.2.2008

Výstavné kategórie:

Štandard

– holub musí za dva roky (2006 a 2007) nalietať v 20% víťazov najmenej 3000 kilometrov, holubica najmenej 2500 kilometrov na tratiach od 100 kilometrov, v konkurencií najmenej 150 holubov a pri účasti najmenej 20 chovateľov. V roku 2007 z toho holub musí minimálne nalietať 900 km a holubica 750 kilometrov.

2.  Šport

Šport

                             M I N I M U M

Kategória

Počet pretekov

holubov

chovateľov

kilometrov

cien

            A

od 100 do 350 km

           10

250

20

1 500

20%

            B

od 300 do 600 km

            8

250

20

2 800

20%

            C

     nad 500 km

            6

150

20

3 300

20%

    D allround

od 100 do 350 km

od 300 do 600 km

nad 500 km    

      Spolu 11

         3 – 5

         2 – 6

         1 – 3

150

150

150

20

20

20

3 000

20%

    E maratón

nad 800 km

   Spolu 4 trate

2 v každom roku

250

50

-

20%

3.ESO

ESO

– bez rozdielu pohlavia

od 300 do 600 km

6 koeficientov

6 pretekov

kilometrov

cien

            A

od 100 do 350 km

           10

250

20

1 500

20%

            B

od 300 do 600 km

            8

250

20

2 800

20%

            C

     nad 500 km

            6

150

20

3 300

20%

    D allround

od 100 do 350 km

od 300 do 600 km

nad 500 km    

      Spolu 11

         3 – 5

         2 – 6

         1 – 3

150

150

150

20

20

20

3 000

20%

    E maratón

nad 800 km

   Spolu 4 trate

2 v každom roku

250

50

-

20%

3.ESO

ESO

– bez rozdielu pohlavia

od 300 do 600 km

6 koeficientov

6 pretekov

v roku 2007

ESO ročiak

od 100 do 500 km

5 pretekov

v roku 2007

ESO mláďa ( Šport mláďa)

od 100 do 500 km

3 preteky

v roku 2007

Program Stredoeurópskej výstavy a CV 2008

   Štvrtok: 31. januára 2008

   06,00 – 09,00    Preberanie holubov CV 2008

    10,00 – 10,30    Inštruktáž posudzovateľov CV 2008

    10,30 – 15,00    Posudzovanie štandardných holubov CV 2008

    08,00 – 17,00    Preberanie holubov na Stredoeurópsku výstavu

    17,00 – 18,00    Inštruktáž posudzovateľov Stredoeurópskej výstavy

    18,00 – 21,00    Posudzovanie štandardných holubov 

    Stredoeurópskej výstavy                                             

    19,30                 Oficiálne prijatie zahraničných delegácií

    21,00                 Spoločná večera posudzovateľov Stredoeurópskej výstavy

    14,00 – 23,00    Spracovanie výsledkov CV a Stredoeurópskej

    Výstavy

    Piatok: 1. februára 2008

    10,00                 Prijatie zahraničných delegácií predstaviteľmi mesta a regiónu

    11,00                 Prehliadka významnej kultúrnej pamiatky

    Obed

    14,30                 Zasadnutie Stredoeurópskej federácie chovateľov poštových holubov

    19,00                 Stretnutie vedúcich zahraničných delegácií s predstaviteľmi Ministerstva pôdohospodárstva

   Sobota: 2. februára 2008

  08,00 – 18,00   Prehliadka výstavy pre verejnosť

  09,00                Slávnostné otvorenie Stredoeurópskej výstavy a CV

  13,00                Ocenenie víťazov CV 2008 (výstavisko)

  19,00                Spoločenský večer – GALAVEČER

  Počas galavečera:

  21,00   Ocenenie víťazov Stredoeurópskej výstavy

  22,00   Ocenenie víťazov MS 2007

  23,00   Ocenenie víťazov VC Slovenska Kiel 2007

  Nedeľa: 3. februára 2008

  08,00 – 13,00    Prehliadka výstavy pre verejnosť

  12,00                 Slávnostný rozlúčkový obed pre zahraničné delegácie a zahraničných rozhodcov

  13,00                 Vydávanie holubov zahraničným účastníkom

  13,40                 Vydávanie holubov Východoslovenským OZ CHPH

  14,10                 Vydávanie holubov Stredoslovenským OZ CHPH

 v roku 2007 ESO ročiak od 100 do 500 km 5 pretekov
v roku 2007 ESO mláďa ( Šport mláďa) od 100 do 500 km 3 preteky

Vzorce pre výpočet koeficientov:

(Počet cien v preteku – umiestnenie holuba + 1) x 100
Kategória Šport A a B = –––––––––––––––––––––––––––––––––––

Počet cien v preteku 

Vysvetlivky: 1. Počet cien v preteku = 20% umiestnených holubov

                      2. Holub, ktorý získa najvyšší koeficient je v celkovom poradí prvý.

3. Výsledný koeficient je súčtom koeficientov   zo započítaných pretekov holubovi.

                      4. Koeficienty sa zaokrúhľujú podľa matematických pravidiel na dve

                          desatinné miesta.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

                                                              Umiestnenie holuba  x 1000                   

Kategória Šport C, a D = ––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                               Počet nasadených holubov  (maximálne 5000)

Vysvetlivky: 1. Holub, ktorý získa najnižší koeficient je v celkovom poradí prvý.

                      2. Výsledný koeficient je súčtom koeficientov zo započítaných pretekov.

                                                                                     Umiestnenie holuba  x  1000

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Kategória  Šport E,ESO (resp. Šport) mláďat =                –––––– 

                                                                                       Počet nasadených holubov

Vysvetlivky: 1. Holub, ktorý získa najnižší koeficient je v celkovom poradí prvý.

                      2. Výsledný koeficient je súčtom koeficientov zo započítaných pretekov.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

                               (počet nasadených holubov – umiestnenie holuba  + 1)  x 100

Kategória ESO = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                            Počet nasadených holubov

Vysvetlivky: 1. Výsledný koeficient je súčtom šiestich (resp. piatich) koeficientov 

                          získaných na pretekoch, ktoré sa holubovi započítavajú do súťaže.

Program Stredoeurópskej výstavy a CV 2008

   Štvrtok: 31. januára 2008

   06,00 – 09,00    Preberanie holubov CV 2008

    10,00 – 10,30    Inštruktáž posudzovateľov CV 2008

    10,30 – 15,00    Posudzovanie štandardných holubov CV 2008

    08,00 – 17,00    Preberanie holubov na Stredoeurópsku výstavu

    17,00 – 18,00    Inštruktáž posudzovateľov Stredoeurópskej výstavy

    18,00 – 21,00    Posudzovanie štandardných holubov 

    Stredoeurópskej výstavy                                             

    19,30                 Oficiálne prijatie zahraničných delegácií

    21,00                 Spoločná večera posudzovateľov Stredoeurópskej výstavy

    14,00 – 23,00    Spracovanie výsledkov CV a Stredoeurópskej

    Výstavy

    Piatok: 1. februára 2008

    10,00                 Prijatie zahraničných delegácií predstaviteľmi mesta a regiónu

    11,00                 Prehliadka významnej kultúrnej pamiatky

    Obed

    14,30                 Zasadnutie Stredoeurópskej federácie chovateľov poštových holubov

    19,00                 Stretnutie vedúcich zahraničných delegácií s predstaviteľmi Ministerstva pôdohospodárstva

   Sobota: 2. februára 2008

  08,00 – 18,00   Prehliadka výstavy pre verejnosť

  09,00                Slávnostné otvorenie Stredoeurópskej výstavy a CV

  13,00                Ocenenie víťazov CV 2008 (výstavisko)

  19,00                Spoločenský večer – GALAVEČER

  Počas galavečera:

  21,00   Ocenenie víťazov Stredoeurópskej výstavy

  22,00   Ocenenie víťazov MS 2007

  23,00   Ocenenie víťazov VC Slovenska Kiel 2007

  Nedeľa: 3. februára 2008

  08,00 – 13,00    Prehliadka výstavy pre verejnosť

  12,00                 Slávnostný rozlúčkový obed pre zahraničné delegácie a zahraničných rozhodcov

  13,00                 Vydávanie holubov zahraničným účastníkom

  13,40                 Vydávanie holubov Východoslovenským OZ CHPH

  14,10                 Vydávanie holubov Stredoslovenským OZ CHPH

  14,30                 Vydávanie holubov Západoslovenským OZ CHPH

  Výstavný výbor:

  Predseda:                                                    Ing. Juraj Kurek

  Koordinátor pre zahraničné delegácie:      Dr. Vladimír Šiška

  Organizačno administratívna časť             Ing. Ján Mokrý

  Ekonóm                                                      Ing. Martin Daniš

  Propagácia a katalógy:                               RNDr. Daniel Dudzik,

                                                                       Mgr. Ján Angelovič

  Propagácie internet                                      Ing. Daniel Krajčík

  Zabezpečenie tlačovín                                 Bača Štefan 

  Hlavný výpočtár:                                         Mgr. Milan Blahovský

  Preberanie a vydaj holubov:                        Ing. Jaroslav Seliga

  Veterinárny dozor:                                       PharmDr. Marián Dubaj

  Posudzovanie holubov:                                p. Karol Atalovič

  Kultúrne podujatia:                                      p. Ľubomír Valíček

  Ubytovanie zahraničných delegácií:           Ing. Peter Kristiňák

  Technická časť výstavy                               Ing. Štefan Vajda

  Technická časť výstavy                               p. Čermák Vojtech

 • Doplňujúce usmernenia:

1. Holuby OZ CHPH musia byť dodané v ucelených zásielkach a poverený zástupca OZ odovzdá spolu s holubmi dvojmo vyhotovený zoznám vystavovaných holubov a veterinárne potvrdenie (z regionálnej veterinárnej správy). Holuby prinesené po časovom limite nebudú prevzaté na výstavu.         

2.      Výstavné karty si OZ CHPH stiahnu z webovej stránky Zväzu a a vyplnené ich e-mailom alebo poštou do 15. januára 2008 zašlú na sekretariát SZ CHPH.

3.      Za správnosť vyplnenia výstavných kariet je zodpovedný výbor OZ CHPH.

4.      Pri odovzdávaní holubov, poverený zástupca OZ odovzdá usporiadateľom pretekové výsledky v v ktorých budú výkony jednotlivých holubov podčiarknuté. Súčasťou odovzdanej dokumentácie bude aj zoznam, kde (v ktorých výsledkoch) príslušný výkon holuba možno nájsť.

5.      Náklady spojené s účasťou holubov na CV 2008 v plnej miere znášajú OZ CHPH. Klietkový poplatok sú OZ povinné uhradiť aj v prípade, že holuby vystavovať nebudú.

                              V Nitre 19.10. 2007

                                                                                                       Ing. Juraj Kurek Prezident SZ CHPH

Konala sa výstava

Slovenský zväz chovateľov Oblastný výbor Poprad

XII. oblastná výstava zvierat

6.-7.októbra 2007

http://www.szchpp.szm.sk/

Poradie umiestnenia

Holuby :

č.kl.

plemeno / pohlavie

cena

vystavovateľ

1.

Americky king dominant

1.1

Lesňák L.

2.

Anglicky pávik biely

5

Pavličko F.

3.

Cibík papučatý chocholatý modrý

5

Pavličko F.

4.

Český stavák modrý sedlatý

5

Hudák M.

5.

Indian čierny

5

Pavličko F.

6.

Komárňanský kotrmeliak sedlatý

5

Pavličko   14,30                 Vydávanie holubov Západoslovenským OZ CHPH

  Výstavný výbor:

  Predseda:                                                    Ing. Juraj Kurek

  Koordinátor pre zahraničné delegácie:      Dr. Vladimír Šiška

  Organizačno administratívna časť             Ing. Ján Mokrý

  Ekonóm                                                      Ing. Martin Daniš

  Propagácia a katalógy:                               RNDr. Daniel Dudzik,

                                                                       Mgr. Ján Angelovič

  Propagácie internet                                      Ing. Daniel Krajčík

  Zabezpečenie tlačovín                                 Bača Štefan 

  Hlavný výpočtár:                                         Mgr. Milan Blahovský

  Preberanie a vydaj holubov:                        Ing. Jaroslav Seliga

  Veterinárny dozor:                                       PharmDr. Marián Dubaj

  Posudzovanie holubov:                                p. Karol Atalovič

  Kultúrne podujatia:                                      p. Ľubomír Valíček

  Ubytovanie zahraničných delegácií:           Ing. Peter Kristiňák

  Technická časť výstavy                               Ing. Štefan Vajda

  Technická časť výstavy                               p. Čermák Vojtech

 • Doplňujúce usmernenia:

1. Holuby OZ CHPH musia byť dodané v ucelených zásielkach a poverený zástupca OZ odovzdá spolu s holubmi dvojmo vyhotovený zoznám vystavovaných holubov a veterinárne potvrdenie (z regionálnej veterinárnej správy). Holuby prinesené po časovom limite nebudú prevzaté na výstavu.         

2.      Výstavné karty si OZ CHPH stiahnu z webovej stránky Zväzu a a vyplnené ich e-mailom alebo poštou do 15. januára 2008 zašlú na sekretariát SZ CHPH.

3.      Za správnosť vyplnenia výstavných kariet je zodpovedný výbor OZ CHPH.

4.      Pri odovzdávaní holubov, poverený zástupca OZ odovzdá usporiadateľom pretekové výsledky v v ktorých budú výkony jednotlivých holubov podčiarknuté. Súčasťou odovzdanej dokumentácie bude aj zoznam, kde (v ktorých výsledkoch) príslušný výkon holuba možno nájsť.

5.      Náklady spojené s účasťou holubov na CV 2008 v plnej miere znášajú OZ CHPH. Klietkový poplatok sú OZ povinné uhradiť aj v prípade, že holuby vystavovať nebudú.

                              V Nitre 19.10. 2007

                                                                                                       Ing. Juraj Kurek Prezident SZ CHPH

Konala sa výstava

Slovenský zväz chovateľov Oblastný výbor Poprad

XII. oblastná výstava zvierat

6.-7.októbra 2007

http://www.szchpp.szm.sk/

Poradie umiestnenia

Holuby :

č.kl.

plemeno / pohlavie

cena

vystavovateľ

1.

Americky king dominant

1.1

Lesňák L.

2.

Anglicky pávik biely

5

Pavličko F.

3.

Cibík papučatý chocholatý modrý

5

Pavličko F.

4.

Český stavák modrý sedlatý

5

Hudák M.

5.

Indian čierny

5

Pavličko F.

6.

Komárňanský kotrmeliak sedlatý

5

Pavličko F.

7.

Košický kotrmeliak červený sedlatý

5

Baláž S.

8.

Pražský kratkozobý modrý sedlatý

5

Pavličko F.

9.

Pražský letúň čierny červený

5

Pavličko F.

10.

Pražský letúň sedlatý

5

Pavličko F.

11.

Východoslovenský kotrmeliak 

2.3

Hejniš D.

12.

Východoslovenský kotrmeliak 

3.2

Kollár M.

vysvetlivky:

1.0 - samčie pohlavie

0.1 - samičie pohlavie

D - cena dohodou

Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
VÝSTAVNÝ PORIADOK


Slovenský zväz chovateľov- Bratislava
Zväz chovateľov drobných zvierat – družstvo, Bratislava

Vás pozývajú na
XI. Celoštátnu výstavu zvierat
pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva SR
30. 11. - 2. 12. 2007
Výstavisko AGROKOMPLEX N I T R A
Propozície:
http://www.szch.szm.sk/

 Účel výstavného poriadku

Výstavný poriadok vychádza z medzinárodných noriem FCI, upravuje podmienky tak,  aby výstavné akcie usporiadané pod patronátom slovenského zväzu chovateľov poštových holubov na území SR mali jednotný a dôstojný ráz.

Výstavy, prehliadky a podobné podujatia slúžia najmä na zhodnotenie dosiahnutých výsledkov chovu poštových holubov  a tým prispievajú k povzbudeniu záujmu o rozšírenie a skvalitnenie chovu.

Povinnosťou vystavovateľov, členov výstavného výboru a posudzovateľov je podrobne sa oboznámiť s výstavným poriadkom a vydanými propozíciami pre jednotlivé výstavy, pretože výstavný poriadok zaručuje nielen práva, ale ukladá aj povinnosť plniť určité záväzky.

Plánovanie a organizovanie výstav

Výstavy poštových holubov môžu organizovať SZ CHPH, jeho organizačné zložky

a športové kluby, SZ CHPH vydáva kalendár výstav.

Žiadosti o usporiadanie celoštátnej výstavy musí usporiadateľ zaslať na Sekretariát SZ CHPH do 30. júna  predchádzajúceho roka. Termíny ostatných výstav sa nahlasujú do 28. februára bežného roka. S usporiadateľmi celoštátnych výstav uzatvorí SZ CHPH zmluvu. Za prípravu, zabezpečenie, priebeh a likvidáciu výstavy zodpovedá výlučne usporiadateľ.

Výstavy finančne zabezpečuje usporiadateľ, ak nie je zmluvne dohodnuté inak. Za súhlas na usporiadanie celoštátnej výstavy usporiadateľ uhradí SZ CHPH stanovený poplatok, ktorý sa použije na administratívne zabezpečenie výstavy zo strany Sekretariátu SZ CHPH.

Pri výbere usporiadateľa výstavy sa uprednostní organizačná zložka SZ CHPH.

Výstavný výbor

1.      Zodpovedným orgánom výstavy je výstavný výbor, ktorý schvaľuje usporiadajúca

organizácia. Výstavný výbor je zodpovedný za organizáciu, priebeh a likvidáciu výstavy.

Výstavný výbor pozostáva spravidla z riaditeľa-predsedu, tajomníka, ekonóma,

 výpočtára, vedúceho výstavnej kancelárie, prípadne ďalších členov podľa potreby a rozsahu výstavy.

Funkcie členov výstavného výboru sú čestné a dobrovoľné. V prípade aktívneho

výsledku výstavy, môže im byť priznaná odmena

Druhy výstav

Podľa rozsahu a miesta usporiadania výstavy sa výstavy delia na :

a)      miestne

b)      oblastné

c)      regionálne

d)      klubové

e)      celoštátne

f)        medzinárodné – FCI

g)      olympiády – FCI

Kategórie

Na jednej výstave možno jedného holuba prihlásiť len do jednej kategórie – šport,

štandard alebo mladých.

Klasifikácia – tituly

Na všetkých výstavách sa udeľuje titul víťaz jednotlivých kategórií podľa vydaných

propozícií, pričom zvlášť môžu byť ocenené holuby a holubice. Oceňuje sa poradie 1. – 3. v jednotlivých kategóriách. Samostatne môžu byť vyhodnocované a ocenené holuby mladých chovateľov.

Posudzovatelia

1. Na výstave môžu kategóriu štandard posudzovať len posudzovatelia vedení v registri SZ CHPH. Každý posudzovateľ, ktorý je vo svojej krajine registrovaný členskou organizáciou FCI, môže na požiadanie organizátorov posudzovať holuby na výstavách, ktoré sú usporiadané organizačnými zložkami SZ CHPH

2. SZ CHPH deleguje posudzovateľov na celoštátnu výstavu, prípadne aj ďalšie výstavy, ak o to požiada usporiadateľ.

3. Na nižších typoch výstav sa spolu s posudzovateľom môžu posudzovania zúčastniť aj čakatelia na posudzovateľa.

4. Posudzovateľ nemôže posudzovať kategóriu / štandard /, ktorej má sám holuby.

Práva a povinnosti posudzovateľa

1. Posudzovateľ má právo :

a/ žiadať od organizátora výstavy poskytnutie zodpovedajúcich podmienok na posudzovanie

b/ upozorniť na nevhodné správanie sa vystavovateľov, členov výstavného výboru prípadne

ďalších osôb a odmietnuť posudzovanie až do vytvorenia vhodných podmienok

c/ na náhradu nákladov spojených s posudzovaním vo vopred dohodnutej výške

2. Posudzovateľ je povinný :

F.

7.

Košický kotrmeliak červený sedlatý

5

Baláž S.

8.

Pražský kratkozobý modrý sedlatý

5

Pavličko F.

9.

Pražský letúň čierny červený

5

Pavličko F.

10.

Pražský letúň sedlatý

5

Pavličko F.

11.

Východoslovenský kotrmeliak 

2.3

Hejniš D.

12.

Východoslovenský kotrmeliak 

3.2

Kollár M.

vysvetlivky:

1.0 - samčie pohlavie

0.1 - samičie pohlavie

D - cena dohodou

Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
VÝSTAVNÝ PORIADOK


Slovenský zväz chovateľov- Bratislava
Zväz chovateľov drobných zvierat – družstvo, Bratislava

Vás pozývajú na
XI. Celoštátnu výstavu zvierat
pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva SR
30. 11. - 2. 12. 2007
Výstavisko AGROKOMPLEX N I T R A
Propozície:
http://www.szch.szm.sk/

 Účel výstavného poriadku

Výstavný poriadok vychádza z medzinárodných noriem FCI, upravuje podmienky tak,  aby výstavné akcie usporiadané pod patronátom slovenského zväzu chovateľov poštových holubov na území SR mali jednotný a dôstojný ráz.

Výstavy, prehliadky a podobné podujatia slúžia najmä na zhodnotenie dosiahnutých výsledkov chovu poštových holubov  a tým prispievajú k povzbudeniu záujmu o rozšírenie a skvalitnenie chovu.

Povinnosťou vystavovateľov, členov výstavného výboru a posudzovateľov je podrobne sa oboznámiť s výstavným poriadkom a vydanými propozíciami pre jednotlivé výstavy, pretože výstavný poriadok zaručuje nielen práva, ale ukladá aj povinnosť plniť určité záväzky.

Plánovanie a organizovanie výstav

Výstavy poštových holubov môžu organizovať SZ CHPH, jeho organizačné zložky

a športové kluby, SZ CHPH vydáva kalendár výstav.

Žiadosti o usporiadanie celoštátnej výstavy musí usporiadateľ zaslať na Sekretariát SZ CHPH do 30. júna  predchádzajúceho roka. Termíny ostatných výstav sa nahlasujú do 28. februára bežného roka. S usporiadateľmi celoštátnych výstav uzatvorí SZ CHPH zmluvu. Za prípravu, zabezpečenie, priebeh a likvidáciu výstavy zodpovedá výlučne usporiadateľ.

Výstavy finančne zabezpečuje usporiadateľ, ak nie je zmluvne dohodnuté inak. Za súhlas na usporiadanie celoštátnej výstavy usporiadateľ uhradí SZ CHPH stanovený poplatok, ktorý sa použije na administratívne zabezpečenie výstavy zo strany Sekretariátu SZ CHPH.

Pri výbere usporiadateľa výstavy sa uprednostní organizačná zložka SZ CHPH.

Výstavný výbor

1.      Zodpovedným orgánom výstavy je výstavný výbor, ktorý schvaľuje usporiadajúca

organizácia. Výstavný výbor je zodpovedný za organizáciu, priebeh a likvidáciu výstavy.

Výstavný výbor pozostáva spravidla z riaditeľa-predsedu, tajomníka, ekonóma,

 výpočtára, vedúceho výstavnej kancelárie, prípadne ďalších členov podľa potreby a rozsahu výstavy.

Funkcie členov výstavného výboru sú čestné a dobrovoľné. V prípade aktívneho

výsledku výstavy, môže im byť priznaná odmena

Druhy výstav

Podľa rozsahu a miesta usporiadania výstavy sa výstavy delia na :

a)      miestne

b)      oblastné

c)      regionálne

d)      klubové

e)      celoštátne

f)        medzinárodné – FCI

g)      olympiády – FCI

Kategórie

Na jednej výstave možno jedného holuba prihlásiť len do jednej kategórie – šport,

štandard alebo mladých.

Klasifikácia – tituly

Na všetkých výstavách sa udeľuje titul víťaz jednotlivých kategórií podľa vydaných

propozícií, pričom zvlášť môžu byť ocenené holuby a holubice. Oceňuje sa poradie 1. – 3. v jednotlivých kategóriách. Samostatne môžu byť vyhodnocované a ocenené holuby mladých chovateľov.

Posudzovatelia

1. Na výstave môžu kategóriu štandard posudzovať len posudzovatelia vedení v registri SZ CHPH. Každý posudzovateľ, ktorý je vo svojej krajine registrovaný členskou organizáciou FCI, môže na požiadanie organizátorov posudzovať holuby na výstavách, ktoré sú usporiadané organizačnými zložkami SZ CHPH

2. SZ CHPH deleguje posudzovateľov na celoštátnu výstavu, prípadne aj ďalšie výstavy, ak o to požiada usporiadateľ.

3. Na nižších typoch výstav sa spolu s posudzovateľom môžu posudzovania zúčastniť aj čakatelia na posudzovateľa.

4. Posudzovateľ nemôže posudzovať kategóriu / štandard /, ktorej má sám holuby.

Práva a povinnosti posudzovateľa

1. Posudzovateľ má právo :

a/ žiadať od organizátora výstavy poskytnutie zodpovedajúcich podmienok na posudzovanie

b/ upozorniť na nevhodné správanie sa vystavovateľov, členov výstavného výboru prípadne

ďalších osôb a odmietnuť posudzovanie až do vytvorenia vhodných podmienok

c/ na náhradu nákladov spojených s posudzovaním vo vopred dohodnutej výške

2. Posudzovateľ je povinný :

a/ do 3 dní od obdržania delegačného lístku potvrdiť prijatie delegovania

b/ včas sa ospravedlniť v prípade, že delegovanie nemôže prijať

c/ zúčastniť sa na porade posudzovateľov pred začatím posudzovania

d/ vystavované holuby posudzovať nestranne podľa štandardu FCI

e/ vystaviť, podpísať a odovzdať organizátorom bodovací lístok

f/ dodržať čas stanovený na posudzovanie

g/ umožniť čakateľovi na posudzovateľa samostatne posúdiť aspoň 5 jedincov

9. Posudzovanie

1. Na oblastných, regionálnych, klubových a celoštátnych výstavách, každého holuba v kategórii štandard posudzujú aspoň traja posudzovatelia

2. Pri posudzovaní v priestore, kde sa toto uskutočňuje, môžu byť prítomní len posudzovatelia, zapisovatelia resp. tlmočníci.

10. Povinnosti usporiadateľov

1. Zabezpečiť súhlas  a podmienky príslušného príslušného veterinárneho orgánu

2. Vydať včas propozície výstavy, prihlášky, prípadne výstavné karty.

3. Zabezpečiť pre výstavu vhodné a dôstojné priestory.

4. Stanoviť výšku poplatku za vystavené holuby

5. Požiadať o delegovanie posudzovateľov v dostatočnom časovom predstihu.

6. Zabezpečiť spôsobilých zapisovateľov.

7. Vydať výstavný katalóg.

8. Na výstave výrazne vyznačiť jednotlivé OZ resp. regióny, kluby a ZO CHPH.

9. Vyhotoviť tabuľu poradia 1. – 3. v jednotlivých kategóriách, prípadne poradie súťažiacich OZ CHPH.

10. Uhradiť všetky nevyhnutné náklady spojené s cestou a pobytom posudzovateľov na výstave.

11. Zabezpečiť bodovacie lístky , diplomy resp. vecné ceny.

12. Zabezpečiť usporiadateľskú, veterinárnu a zdravotnícku službu počas výstavy.

13. Zabezpečiť vhodné podmienky pre stravovanie a občerstvenie návštevníkov výstavy.

14. Zabezpečiť prípadné poistenie výstavy.

15. Zabezpečiť kŕmenie a napájanie holubov.

11. Práva usporiadateľa

1. Neprijať na výstavu holuby bez veterinárneho osvedčenia.

2. Nezaradiť do súťaže holuby, ak nebudú vydokladované výsledky stanovené pre jednotlivé kategórie.

3. Predávať vstupenky, katalógy, chovateľské potreby prípadne občerstvenie.

4. Organizovať sprievodné akcie, prednášky, besedy, dražby holubov a pod.

5. V prípade zásahu vyššej moci môže usporiadateľ výstavu preložiť na iný termín prípadne zrušiť. Okamžite o tom musí informovať nadriadený orgán a po jeho súhlase vyrozumieť všetkých vystavovateľov. Výstavné poplatky sa v takomto prípade nevracajú.

12. Práva a povinnosti vystavovateľov

1. Vystavovateľ má právo :

a)      byť uvedený v katalógu výstavy, ak sa na výstavu prihlásil včas a zaplatil výstavný poplatok

b)      na posúdenie vystavovaného holuba

c)      obdržať diplom resp. vecné ceny ak sa tieto udeľujú

d)      podať protest proti formálnemu nedodržaniu výstavného poriadku alebo propozícií

e)      vystavovať holuba, ktorý výstavné podmienky v poslednom roku plnil pod jeho menom

2. Vystavovateľ je povinný :

a)      podať včas prihlášku na výstavu

b)      zaplatiť výstavný poplatok

c)      predložiť požadovanú dokumentáciu na zaradenie holuba do jednotlivých kategórií

d)      predložiť veterinárne osvedčenie

e)      svojím konaním a nevhodným správaním nenarušiť priebeh výstavy

f)        ponechať holuby na výstave až do jej skončenia

g)      ak sa vystavovateľ z akýchkoľvek dôvodov na výstave nezúčastní, nemá nárok na vrátenie výstavného poriadku

13.  Ručenie

Usporiadateľ neručí za prípadné ochorenie holuba. V prípade úhynu holuba sa náhrada škody určí na základe posudku veterinárneho lekára.

14. Veterinárne predpisy

Usporiadateľ aj vystavovatelia musia dodržiavať veterinárne predpisy a veterinárne podmienky určené veterinárnym orgánom pre konanie tej-ktorej výstavy.

15. Záverečné ustanovenia

Usporiadateľ informuje o výstave na webovej stránke Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov.

Tento výstavný poriadok je záväzný pre všetky organizačné zložky a športové kluby SZ CHPH a všetkých účastníkov výstav organizovaných SZ CHPH. Výstavný poriadok bol schválený Valným zhromaždením dňa 23. 04. 2005

 

(Pridané 26.12.2007)

Informácie ŠVaPS o preprave zvierat

Užitočné informácie

Schvaľovanie cestných dopravných prostriedkov na prepravu zvierat, vydávanie osvedčení o spôsobilosti vodičov a sprievodcov a povoľovanie prepravcov zvierat

Aktualizované dňa 24.1.2007

 

        Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky v zmysle § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z.z.“) vydáva tento metodický pokyn na jednotné uplatňovanie postupov pri :

         I.            schvaľovaní cestných dopravných prostriedkov na prepravu zvierat na dlhé cesty a vydávanie osvedčení o schválení cestných dopravných prostriedkov na dlhé cesty,

        II.            schvaľovaní cestných dopravných prostriedkov na prepravu zvierat určeného na prepravu psov a mačiek na komerčný účel výhradne na území Slovenskej republiky a vydávanie preukazu o spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu zvierat,

      III.            vydávaní osvedčení o spôsobilosti vodičov a sprievodcov,

      IV.            povoľovaní prepravcov zvierat.


    Týmto metodickým pokynom určeným veterinárnym inšpektorom vykonávajúcim kontroly ochrany zvierat, hraničné veterinárne kontroly na hraničných inšpekčných staniciach a dozor na bitúnkoch sa usmerňuje uplatnenie Nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a súvisiacich činností a o zmene a doplnení Smerníc 62/432/EHS a 93/119/EHS a Nariadenia (ES)1255/97 (ďalej len „nariadenie Rady (ES) č. 1/2005“) a Nariadenia vlády SR č. 302/2003 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zvierat pri preprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády č. 302/2003 Z.z.“).


Súčasťou tohto metodického pokynu sú vzory:

o        Úradný záznam z kontroly cestného dopravného prostriedku na schválenie cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty formát PDF,

o        Úradný záznam z kontroly cestného dopravného prostriedku na schválenie cestného dopravného prostriedku na prepravu zvierat určeného na prepravu psov a mačiek na komerčný   účel výhradne na území Slovenskej republiky formát PDF,

o        Rozhodnutie o schválení cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty a Osvedčenie o schválení cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty formát PDF

o        Rozhodnutie o schválení cestného dopravného prostriedku na prepravu psov a mačiek na komerčný účel výhradne na území Slovenskej republiky formát PDF

o        Rozhodnutie o vydaní certifikátu o odbornej spôsobilosti pre zamestnancov prepravcov zvierat a stredísk na zhromažďovanie zvierat a Osvedčenie o spôsobilosti vodičov a sprievodcov  formát PDF

o        Rozhodnutie o povolení prepravcu zvierat a Povolenie prepravcu typ1 a typ 2 formát PDF.


I. Schválenie cestných dopravných prostriedkov na prepravu zvierat na dlhé cesty a vydávanie osvedčení o schválení cestných dopravných prostriedkov na dlhé cesty

 

        Regionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej len „RVPS“), príslušná podľa sídla/miesta podnikania alebo adresy prevádzkarne žiadateľa, na základe jeho žiadosti schvaľuje cestné dopravné prostriedky na prepravu zvierat na dlhé cesty (ďalej len „schválenie vozidla“) podľa § 8 ods. 3 písm. h) bod 3. a § 39 ods. 6 zákona č. 39/2007 Z.z. a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. z o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) a s čl. 18 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005.

Žiadateľ na RVPS ku schváleniu vozidla predkladá :

a.       žiadosť, ktorá obsahuje:

1.       obchodné meno, sídlo a IČO (právnická osoba) alebo meno, priezvisko, miesto podnikania a IČO (fyzická osoba-podnikateľ), doložené kópiou výpisu z obchodného registra, kópiou živnostenského listu alebo obdobného dokladu preukazujúcu právnu subjektivitu,

2.       adresu prevádzkarne, zariadenia alebo miesta, kde sa prevažne vozidlo zdržiava mimo prevádzky,

3.       identifikáciu vozidla, ktoré žiada schváliť, minimálne evidenčné číslo vozidla (ďalej len „EČV“),

b.       kópiu dokladu preukazujúceho vlastníctvo dopravného prostriedku alebo kópiu dokladu preukazujúceho platný nájomný vzťah k dopravnému prostriedku určenému na schválenie    alebo obdobný zmluvný vzťah oprávňujúci žiadateľa vozidlo legálne používať,

c.        písomné vyhlásenie žiadateľa, že dopravný prostriedok nie je predmetom schvaľovania na prepravu zvierat na dlhé cesty u iného príslušného orgánu v SR alebo v inom členskom štáte,

d.       kolkovú známku v nominálnej hodnote 150 Sk, v súlade s časťou I. položka 6 písm. a) prílohy zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

        Žiadateľ predvedie každý dopravný prostriedok na prepravu zvierat určený na dlhé cesty (cesty trvajúce viac ako osem hodín) na schválenie na určené miesto a v určený čas. Miesto a čas predvedenia dopravného prostriedku určí RVPS, hoci ŠVPS SR odporúča miesto a čas predvedenia dopravného prostriedku so žiadateľom dohodnúť. Pri voľbe miesta na schválenie vozidla je rozhodujúce množstvo dopravných prostriedkov, ktoré majú byť schválené a priestorové možnosti na vykonanie všetkých potrebných pozorovaní a meraní. Oznámenie o mieste a čase schvaľovania vozidla doručí RVPS. Toto oznámenie sa doručuje žiadateľovi písomne doporučenou zásielkou alebo ho vydá žiadateľovi osobne proti podpisu. Nevyhnutnou pomôckou pri schvaľovaní vozidla je meracie pásmo s presnosťou merania najmenej na 1 cm alebo ekvivalentné elektronické meracie zariadenie, kontrolný zoznam na schválenie cestného dopravného prostriedku na prepravu zvierat na dlhé cesty a príslušná legislatíva (zákon č. 39/2007 Z.z., nariadenie Rady (ES) č. 1/2005, nariadenie vlády č. 302/2003 Z.z.).


    Pri schvaľovaní vozidla sa postupuje podľa „Úradného záznamu z kontroly cestného dopravného prostriedku na schválenie cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty“ (príloha č. 1) takto:

 

        1. Identifikácia dopravného prostriedku:

a.      dopravný prostriedok sa identifikuje na základe fyzickej kontroly a technického preukazu motorového – prípojného vozidla (ďalej len „technického preukazu“) alebo obdobného    dokladu, pričom sa kontroluje najmä evidenčné číslo vozidla (EČV - bývalá ŠPZ), druh dopravného prostriedku (auto, auto s nadstavbou, náves, príves, kontajner, ....), značka a typové označenie dopravného prostriedku,

b.  &n:0 10px; " class=MsoNormal align=justify>a/ do 3 dní od obdržania delegačného lístku potvrdiť prijatie delegovania

b/ včas sa ospravedlniť v prípade, že delegovanie nemôže prijať

c/ zúčastniť sa na porade posudzovateľov pred začatím posudzovania

d/ vystavované holuby posudzovať nestranne podľa štandardu FCI

e/ vystaviť, podpísať a odovzdať organizátorom bodovací lístok

f/ dodržať čas stanovený na posudzovanie

g/ umožniť čakateľovi na posudzovateľa samostatne posúdiť aspoň 5 jedincov

9. Posudzovanie

1. Na oblastných, regionálnych, klubových a celoštátnych výstavách, každého holuba v kategórii štandard posudzujú aspoň traja posudzovatelia

2. Pri posudzovaní v priestore, kde sa toto uskutočňuje, môžu byť prítomní len posudzovatelia, zapisovatelia resp. tlmočníci.

10. Povinnosti usporiadateľov

1. Zabezpečiť súhlas  a podmienky príslušného príslušného veterinárneho orgánu

2. Vydať včas propozície výstavy, prihlášky, prípadne výstavné karty.

3. Zabezpečiť pre výstavu vhodné a dôstojné priestory.

4. Stanoviť výšku poplatku za vystavené holuby

5. Požiadať o delegovanie posudzovateľov v dostatočnom časovom predstihu.

6. Zabezpečiť spôsobilých zapisovateľov.

7. Vydať výstavný katalóg.

8. Na výstave výrazne vyznačiť jednotlivé OZ resp. regióny, kluby a ZO CHPH.

9. Vyhotoviť tabuľu poradia 1. – 3. v jednotlivých kategóriách, prípadne poradie súťažiacich OZ CHPH.

10. Uhradiť všetky nevyhnutné náklady spojené s cestou a pobytom posudzovateľov na výstave.

11. Zabezpečiť bodovacie lístky , diplomy resp. vecné ceny.

12. Zabezpečiť usporiadateľskú, veterinárnu a zdravotnícku službu počas výstavy.

13. Zabezpečiť vhodné podmienky pre stravovanie a občerstvenie návštevníkov výstavy.

14. Zabezpečiť prípadné poistenie výstavy.

15. Zabezpečiť kŕmenie a napájanie holubov.

11. Práva usporiadateľa

1. Neprijať na výstavu holuby bez veterinárneho osvedčenia.

2. Nezaradiť do súťaže holuby, ak nebudú vydokladované výsledky stanovené pre jednotlivé kategórie.

3. Predávať vstupenky, katalógy, chovateľské potreby prípadne občerstvenie.

4. Organizovať sprievodné akcie, prednášky, besedy, dražby holubov a pod.

5. V prípade zásahu vyššej moci môže usporiadateľ výstavu preložiť na iný termín prípadne zrušiť. Okamžite o tom musí informovať nadriadený orgán a po jeho súhlase vyrozumieť všetkých vystavovateľov. Výstavné poplatky sa v takomto prípade nevracajú.

12. Práva a povinnosti vystavovateľov

1. Vystavovateľ má právo :

a)      byť uvedený v katalógu výstavy, ak sa na výstavu prihlásil včas a zaplatil výstavný poplatok

b)      na posúdenie vystavovaného holuba

c)      obdržať diplom resp. vecné ceny ak sa tieto udeľujú

d)      podať protest proti formálnemu nedodržaniu výstavného poriadku alebo propozícií

e)      vystavovať holuba, ktorý výstavné podmienky v poslednom roku plnil pod jeho menom

2. Vystavovateľ je povinný :

a)      podať včas prihlášku na výstavu

b)      zaplatiť výstavný poplatok

c)      predložiť požadovanú dokumentáciu na zaradenie holuba do jednotlivých kategórií

d)      predložiť veterinárne osvedčenie

e)      svojím konaním a nevhodným správaním nenarušiť priebeh výstavy

f)        ponechať holuby na výstave až do jej skončenia

g)      ak sa vystavovateľ z akýchkoľvek dôvodov na výstave nezúčastní, nemá nárok na vrátenie výstavného poriadku

13.  Ručenie

Usporiadateľ neručí za prípadné ochorenie holuba. V prípade úhynu holuba sa náhrada škody určí na základe posudku veterinárneho lekára.

14. Veterinárne predpisy

Usporiadateľ aj vystavovatelia musia dodržiavať veterinárne predpisy a veterinárne podmienky určené veterinárnym orgánom pre konanie tej-ktorej výstavy.

15. Záverečné ustanovenia

Usporiadateľ informuje o výstave na webovej stránke Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov.

Tento výstavný poriadok je záväzný pre všetky organizačné zložky a športové kluby SZ CHPH a všetkých účastníkov výstav organizovaných SZ CHPH. Výstavný poriadok bol schválený Valným zhromaždením dňa 23. 04. 2005

 

(Pridané 26.12.2007)

Informácie ŠVaPS o preprave zvierat

Užitočné informácie

Schvaľovanie cestných dopravných prostriedkov na prepravu zvierat, vydávanie osvedčení o spôsobilosti vodičov a sprievodcov a povoľovanie prepravcov zvierat

Aktualizované dňa 24.1.2007

 

        Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky v zmysle § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z.z.“) vydáva tento metodický pokyn na jednotné uplatňovanie postupov pri :

         I.            schvaľovaní cestných dopravných prostriedkov na prepravu zvierat na dlhé cesty a vydávanie osvedčení o schválení cestných dopravných prostriedkov na dlhé cesty,

        II.            schvaľovaní cestných dopravných prostriedkov na prepravu zvierat určeného na prepravu psov a mačiek na komerčný účel výhradne na území Slovenskej republiky a vydávanie preukazu o spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu zvierat,

      III.            vydávaní osvedčení o spôsobilosti vodičov a sprievodcov,

      IV.            povoľovaní prepravcov zvierat.


    Týmto metodickým pokynom určeným veterinárnym inšpektorom vykonávajúcim kontroly ochrany zvierat, hraničné veterinárne kontroly na hraničných inšpekčných staniciach a dozor na bitúnkoch sa usmerňuje uplatnenie Nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a súvisiacich činností a o zmene a doplnení Smerníc 62/432/EHS a 93/119/EHS a Nariadenia (ES)1255/97 (ďalej len „nariadenie Rady (ES) č. 1/2005“) a Nariadenia vlády SR č. 302/2003 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zvierat pri preprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády č. 302/2003 Z.z.“).


Súčasťou tohto metodického pokynu sú vzory:

o        Úradný záznam z kontroly cestného dopravného prostriedku na schválenie cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty formát PDF,

o        Úradný záznam z kontroly cestného dopravného prostriedku na schválenie cestného dopravného prostriedku na prepravu zvierat určeného na prepravu psov a mačiek na komerčný   účel výhradne na území Slovenskej republiky formát PDF,

o        Rozhodnutie o schválení cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty a Osvedčenie o schválení cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty formát PDF

o        Rozhodnutie o schválení cestného dopravného prostriedku na prepravu psov a mačiek na komerčný účel výhradne na území Slovenskej republiky formát PDF

o        Rozhodnutie o vydaní certifikátu o odbornej spôsobilosti pre zamestnancov prepravcov zvierat a stredísk na zhromažďovanie zvierat a Osvedčenie o spôsobilosti vodičov a sprievodcov  formát PDF

o        Rozhodnutie o povolení prepravcu zvierat a Povolenie prepravcu typ1 a typ 2 formát PDF.


I. Schválenie cestných dopravných prostriedkov na prepravu zvierat na dlhé cesty a vydávanie osvedčení o schválení cestných dopravných prostriedkov na dlhé cesty

 

        Regionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej len „RVPS“), príslušná podľa sídla/miesta podnikania alebo adresy prevádzkarne žiadateľa, na základe jeho žiadosti schvaľuje cestné dopravné prostriedky na prepravu zvierat na dlhé cesty (ďalej len „schválenie vozidla“) podľa § 8 ods. 3 písm. h) bod 3. a § 39 ods. 6 zákona č. 39/2007 Z.z. a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. z o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) a s čl. 18 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005.

Žiadateľ na RVPS ku schváleniu vozidla predkladá :

a.       žiadosť, ktorá obsahuje:

1.       obchodné meno, sídlo a IČO (právnická osoba) alebo meno, priezvisko, miesto podnikania a IČO (fyzická osoba-podnikateľ), doložené kópiou výpisu z obchodného registra, kópiou živnostenského listu alebo obdobného dokladu preukazujúcu právnu subjektivitu,

2.       adresu prevádzkarne, zariadenia alebo miesta, kde sa prevažne vozidlo zdržiava mimo prevádzky,

3.       identifikáciu vozidla, ktoré žiada schváliť, minimálne evidenčné číslo vozidla (ďalej len „EČV“),

b.       kópiu dokladu preukazujúceho vlastníctvo dopravného prostriedku alebo kópiu dokladu preukazujúceho platný nájomný vzťah k dopravnému prostriedku určenému na schválenie    alebo obdobný zmluvný vzťah oprávňujúci žiadateľa vozidlo legálne používať,

c.        písomné vyhlásenie žiadateľa, že dopravný prostriedok nie je predmetom schvaľovania na prepravu zvierat na dlhé cesty u iného príslušného orgánu v SR alebo v inom členskom štáte,

d.       kolkovú známku v nominálnej hodnote 150 Sk, v súlade s časťou I. položka 6 písm. a) prílohy zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

        Žiadateľ predvedie každý dopravný prostriedok na prepravu zvierat určený na dlhé cesty (cesty trvajúce viac ako osem hodín) na schválenie na určené miesto a v určený čas. Miesto a čas predvedenia dopravného prostriedku určí RVPS, hoci ŠVPS SR odporúča miesto a čas predvedenia dopravného prostriedku so žiadateľom dohodnúť. Pri voľbe miesta na schválenie vozidla je rozhodujúce množstvo dopravných prostriedkov, ktoré majú byť schválené a priestorové možnosti na vykonanie všetkých potrebných pozorovaní a meraní. Oznámenie o mieste a čase schvaľovania vozidla doručí RVPS. Toto oznámenie sa doručuje žiadateľovi písomne doporučenou zásielkou alebo ho vydá žiadateľovi osobne proti podpisu. Nevyhnutnou pomôckou pri schvaľovaní vozidla je meracie pásmo s presnosťou merania najmenej na 1 cm alebo ekvivalentné elektronické meracie zariadenie, kontrolný zoznam na schválenie cestného dopravného prostriedku na prepravu zvierat na dlhé cesty a príslušná legislatíva (zákon č. 39/2007 Z.z., nariadenie Rady (ES) č. 1/2005, nariadenie vlády č. 302/2003 Z.z.).


    Pri schvaľovaní vozidla sa postupuje podľa „Úradného záznamu z kontroly cestného dopravného prostriedku na schválenie cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty“ (príloha č. 1) takto:

 

        1. Identifikácia dopravného prostriedku:

a.      dopravný prostriedok sa identifikuje na základe fyzickej kontroly a technického preukazu motorového – prípojného vozidla (ďalej len „technického preukazu“) alebo obdobného    dokladu, pričom sa kontroluje najmä evidenčné číslo vozidla (EČV - bývalá ŠPZ), druh dopravného prostriedku (auto, auto s nadstavbou, náves, príves, kontajner, ....), značka a typové označenie dopravného prostriedku,

b.      schválenie vozidla sa vykoná len u dopravného prostriedku vo vlastníctve žiadateľa alebo po preukázaní platnej nájomnej zmluvy k dopravnému prostriedku určenému na  schválenie alebo obdobného zmluvného vzťahu oprávňujúceho žiadateľa vozidlo legálne používať a deklarácie žiadateľa, že dopravný prostriedok nie je predmetom  schvaľovania na prepravu zvierat na dlhé cesty u iného príslušného orgánu v SR alebo v inom členskom štáte,

c.       zistenie vnútornej voľnej plochy každého podlažia; voľná plocha sa vypočíta tak, že od plochy podlažia zistenej meraním dĺžky a šírky vo vnútri vozidla sa odráta plocha vnútorného vybavenia a iných obmedzení nachádzajúcich sa na danom podlaží zisteného meraním na mieste (meranie sa vykoná na každom podlaží osobitne),

        2. Posúdenie jednotlivých častí dopravného prostriedku:

 

a.       podlaha časti dopravného prostriedku určenej na prepravu zvierat musí spĺňať požiadavky podľa kapitoly II. bod 1. a 2. prílohy č. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005, hlavne musí byť navrhnutá, konštruovaná, udržiavaná a používaná spôsobom predchádzajúcim poranenie a utrpenie zvierat, najmä musí byť neporušená, s proti šmykovou úpravou, dostatočne pevná, aby uniesla hmotnosť maximálneho počtu prepravovaných zvierat, ľahko čistiteľná a dezinfikovateľná a musí zabraňovať vypadávaniu alebo vytekaniu exkrementov, podstielky a iných materiálov a úniku alebo vypadnutiu zvierat,

b.       steny časti dopravného prostriedku určenej na prepravu zvierat musia spĺňať požiadavky podľa kapitoly II. bod 1. a 2. prílohy č. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005, hlavne musia   byť navrhnuté, konštruované, udržiavané a používané spôsobom predchádzajúcim poranenie a utrpenie zvierat, a musia ochraňovať zvieratá pred nepriazňou počasia  a extrémnymi teplotami, udržať kvalitu a množstvo vzduchu primerané pre prepravovaný druh zvierat, umožniť kontrolovať zvieratá v priebehu prepravy a musia zabraňovať  zvieratá v úniku alebo vypadnutiu, najmä musia byť dostatočne pevné, aby odolali hmotnosti maximálneho počtu prepravovaných zvierat, hladké a bez ostrých hrán a výčnelkov,  ktoré by zvyšovali riziko poranenia zvierat; steny musia byť konštruované tak, aby zvieratá nemohli z dopravného prostriedku vystrkovať časti tiel, čo by mohlo spôsobiť vážne poranenie zvierat,

c.        strecha v časti dopravného prostriedku určenej na prepravu zvierat musí spĺňať požiadavky podľa kapitoly II. bod 1. a 2. prílohy č. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005, hlavne musí  byť navrhnutá, konštruovaná, udržiavaná a používaná spôsobom účinne chrániacim prepravované zvieratá proti nepriazni počasia a zabraňujúcim zvieratám v úniku alebo  vypadnutiu, najmä musí byť nad celou plochou časti dopravného prostriedku určeného na prepravu zvierat a nad zvieratami v prirodzenom postoji musí byť dostatočný priestor  umožňujúci prúdeniu vzduchu, čo sa vzťahuje na všetky podlažia vozidla; v prípade domácich nepárnokopytníkov, HD, oviec, kôz a ošípaných (ďalej len „hospodárskych zvierat“) aj požiadavky podľa kapitoly VI. bod 1.1. prílohy č. 1. nariadenie Rady (ES) č. 1/2005, že strecha musí byť svetlej farby, aby maximálne odrážala slnečné žiarenie, 

d.       fixačné zariadenie, ak je v časti dopravného prostriedku určenej na prepravu zvierat, musí spĺňať požiadavky podľa kapitoly II. bod 1. a 2. prílohy č. 1 nariadenia Rady (ES)  č. 1/2005, hlavne musia byť navrhnuté, konštruované, udržiavané a používané spôsobom predchádzajúcim poranenie a utrpenie zvierat, najmä, aby zvieratá pri bežných prepravných podmienkach účinne fixovalo, aby umožňovalo zvieratám prístup k vode a krmivu, umožnilo im ľahnúť si a predchádzalo ich poraneniu alebo uduseniu,

e.       prepážky v časti dopravného prostriedku určenej na prepravu zvierat musia spĺňať požiadavky podľa kapitoly II. bod 1. a 2. a kapitoly VI. body 1.6. – 1.8. prílohy č. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005, hlavne musia byť navrhnuté, konštruované, udržiavané a používané spôsobom predchádzajúcim poranenie a utrpenie zvierat, najmä musia byť  dostatočne pevné, aby odolali hmotnosti prepážkami oddelených zvierat, nebránili prúdeniu vzduchu a aby boli podľa špecifických požiadaviek prepravovaných zvierat prestaviteľné, umožňovali koňovité individuálne oddeliť a nebránili zvieratám v prístupe k vode,

f.         osvetlenie v časti dopravného prostriedku určenej na prepravu zvierat musí spĺňať požiadavky podľa kapitoly II. bod 1. a 2. prílohy č. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005, hlavne  musí byť navrhnuté, konštruované, udržiavané a používané spôsobom predchádzajúcim poranenie zvierat, najmä musí umožniť zvieratám vidieť priestor, do ktorého nastupujú, umožniť prehliadnuť zvieratá, poskytnúť im starostlivosť a zároveň nesmie zvieratá oslepovať,

g.       vetranie časti dopravného prostriedku určenej na prepravu zvierat musí spĺňať požiadavky podľa kapitoly II. bod 1. a 2. prílohy č. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005, hlavne musí byť navrhnuté, konštruované, udržiavané a používané spôsobom predchádzajúcim poranenie a utrpenie zvierat, a umožňujúcim udržať kvalitu a množstvo vzduchu primerané pre prepravovaný druh zvierat; v prípade hospodárskych zvierat musí byť podľa kapitoly VI. odsek 3 prílohy č. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 schopné najmä

o                 bez ohľadu na pohyb vozidla udržať teplotu v rozpätí 5-30°C s odchýlkou +/- 5°C v závislosti od vonkajšej teploty,

o                 zabezpečiť dostatočnú výmenu vzduchu na úrovni 60m3/hod/100 kg ž.hm. prepravovaných zvierat,

o                 umožniť regulovanie, monitorovanie a zaznamenávanie teploty vzduchu pomocou senzorov umiestnených v prednej časti ložného priestoru spolu s dátumom záznamu,

o                 vydávať varovné signály v kabíne vodiča pri dosiahnutí minimálnej alebo maximálnej prípustnej teploty,

h.       nakladacie a vykladacie zariadenie dopravného prostriedku určeného na prepravu zvierat musí spĺňať požiadavky podľa kapitoly II. bod 2.2. a kapitoly III. prílohy č. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005, hlavne musí byť navrhnuté, konštruované, udržiavané a používané spôsobom predchádzajúcim poranenie, utrpenie, znepokojovanie a strach zvierat,  najmä musí mať proti šmykovú úpravu povrchu, musí byť dostatočne pevné, aby unieslo hmotnosť nakladaných a vykladaných zvierat, musí zaručovať najmenší možný sklon pri nakladaní a vykladaní zvierat a musí mať bočné zábrany znemožňujúce prepadnutiu alebo úniku zvierat; bočné zábrany musia byť dostatočne pevné, aby odolali hmotnosti nakladaných a vykladaných zvierat a dostatočne vysoké, aby zabránili preskakovaniu bočnej zábrany (približne do výšky kohútika nakladaných a vykladaných zvierat, pri nakladaní a vykladaní srnčej a jelenej zveri musia byť vysoké najmenej 150 cm), pričom sa preferujú vyplnené bočnice zabraňujúce prestrčeniu končatiny z nakladacieho a vykladacieho zariadenia; sklon nakladacej rampy musí byť do 36,4 percentuálnych gradientov (20°) pre ošípané, teľatá a kone = pomer strán väčší ako 2,75 a do 50  percentuálnych gradientov (26°34´) pre HD a ovce = pomer strán väčší ako 2,00 a ak presahuje 17,6 percentuálnych gradientov (10°) = pomer strán menší ako 5,68, musí mať rampa aj priečne lišty proti pošmyknutiu;

percentuálny gradient = (výška upevnenia nakladacej rampy k vozidlu [m] x 100) / (dosah sklopenej rampy od upevnenia na vozidle [m])

 

i.  označenie časti dopravného prostriedku určenej na prepravu zvierat a kontajnerov určených na prepravu zvierat musí spĺňať požiadavky podľa kapitoly II. bod 2.2. alebo 5.1.  prílohy č. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005, tak aby bola zreteľne a viditeľne indikovaná prítomnosť živých zvierat, pričom kontajnery musia byť vždy označené spôsobom indikujúcim prítomnosť zvieraťa/zvierat siluetou prepravovaného druhu v prirodzenom postoji a označujúcim vrch kontajnera, aby sa predišlo jeho preklopeniu,

j.   navigačný systém podľa čl. 6 ods. 9. nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 umožňujúci zaznamenávať a znázorňovať trasu dopravného prostriedku v súlade s požiadavkami pre plán prepravy podľa prílohy č. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 a zaznamenávať a znázorňovať otvorenie alebo uzatvorenie ložného priestoru dopravného prostriedku, v ktorom sa  prepravujú zvieratá, pri všetkých vozidlách na prepravu hospodárskych zvierat po prvý raz použitých po 1.1.2007 a pri všetkých vozidlách na prepravu hospodárskych zvierat po 1.1.2009,

k. kŕmne zariadenie pri preprave hospodárskych zvierat musí spĺňať požiadavky podľa kapitoly VI.. bod 1.3 až 1.5 prílohy č. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005, hlavne musia byť  navrhnuté, konštruované, udržiavané a používané spôsobom predchádzajúcim poranenie a utrpenie zvierat, a musí zodpovedať požiadavkám druhu a kategórii prepravovaných zvierat (najmä v prípade prepravy neodstavených mláďat cicavcov je potrebné zabezpečiť mliečnu výživu alebo mliečnu náhražku), v čase kŕmenia musí byť pripevnené tak aby sa nemohlo prevrátiť, a ak je odnímateľné, musí mať odkladací priestor mimo dosah zvierat; ďalej vozidlo musí mať odkladací priestor na primerané množstvo krmiva, pri  preprave presahujúcej minimálne intervaly na kŕmenie podľa kapitoly III. bod 2.7 a kapitoly V. bod 1.3 prílohy č. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005, ktorý je chránený proti účinku počasia, výfukových plynov a je mimo dosah prepravovaných zvierat,

l. zásobáreň vody a napájacie zariadenie pri preprave hospodárskych zvierat musí spĺňať požiadavky podľa kapitoly VI. bod 2. prílohy č. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005, pričom  zásobáreň musí umožniť kontrolovať hladinu vody, vysušenie a vyčistenie nádrže, prepravu takej zásoby vody, ktorá je kedykoľvek je to potrebné okamžite dostupná na použitie pre všetky zvieratá (minimálne 1,5% maximálneho užitočného zaťaženia podľa údajov v technickom preukaze) a musí byť napojená na napájacie zariadenie; napájacie zariadenia sú prevádzky schopné, vhodne navrhnuté a umiestnené pre jednotlivé druhy a kategórie prepravovaných zvierat.

        3. Požiadavky na stanovenie druhu/druhov zvierat, pre ktoré sa povoľuje používanie schvaľovaného vozidla:

a. pre domáce nepárnokopytníky musí dopravný prostriedok umožňovať

o prepravu len na jednom podlaží s vnútornou výškou podlažia presahujúcou aspoň o 75 cm úroveň kohútika predpokladaných prepravovaných nepárnokopytníkov (približne 220 cm ± 20 cm pre pony a osly a približne 220 - 260 cm ± 20 cm pre domáce kone),

o individuálne oddelenie každého prepravovaného domáceho nepárnokopytníka, s výnimkou kobýl prepravovaných spolu so svojim žriebäťom,

o prístup každého zvieraťa v čase napájania k napájačke, napojenej na zásobáreň vody,

b. pre domáce ošípané musí dopravný prostriedok umožniť prístup k vode počas celej cesty,

c. pre ostatné hospodárske zvieratá musí dopravný prostriedok umožňovať

o každému zvieraťu stáť v prirodzenej polohe a mať primeraný voľný priestor nad ním zabezpečujúci dostatočné prúdenie vzduchu v každom podlaží,

o rozdeliť prepravované malé hospodárske zvieratá (teľatá, ovce a kozy) do skupín oddelených prepážkami,

o prístup každého zvieraťa k napájačke v čase napájania napojenej na zásobáreň vody,

d. pre psy a mačky musí dopravný prostriedok umožniť
 

o upevniť kontajnery na prepravu zvierat spôsobom zabraňujúcim posunutiu alebo prevráteniu počas cesty,

o prepravovať dostatok podstielky, vody a krmiva mimo dosah prepravovaných zvierat,

o udržiavať primeranú teplotu a zabezpečovať výmenu vzduchu, najmä pri preprave šteniat a mačiat

e. pre jednodňovú hydinu musí dopravný prostriedok umožniť upevniť kontajnery na prepravu jednodňovej hydiny spôsobom zabraňujúcim posunutiu alebo prevráteniu počas cesty a udržať stálu vnútornú teplotu počas cesty,

f. pre dospelú hydinu musí dopravný prostriedok umožniť upevniť kontajnery spôsobom zabraňujúcim posunutiu alebo prevráteniu počas cesty,

g. pre ostatné druhy musí dopravný prostriedok zodpovedať druhovým požiadavkám na spôsob prepravy daných zvierat; väčšinou sa jedná o bezpečné upevnenie kontajnerov a zabezpečenie vetrania a špecifickej teploty alebo vlhkosti.

  4. Vydávanie osvedčenia o schválení cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty

  Ak RVPS na základe výsledku overenia spôsobilosti cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty posúdi dopravný prostriedok ako vhodný (všetky otázky v kontrolnom zozname  zodpovedané „áno“) na prepravu druhov a kategórií, pre ktoré prepravca žiadal schválenie spôsobilosti dopravného prostriedku podľa čl. 18 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005, v súlade s § 8 ods. 3 písm. h) bod 3. zákona č. 39/2007 Z.z. vydá rozhodnutie o schválení cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty a vydá osvedčenie o schválení cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty podľa vzoru ustanoveného v kapitole IV. prílohe č. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005. Vzor rozhodnutia o schválení cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty a vzor osvedčenia o schválení cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty je uvedený v prílohe č. 3 tohto metodického pokynu. Osvedčenie o schválení cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty (ďalej len „osvedčenie o schválení vozidla“) sa vydáva dvojjazyčne a to slovensky a anglicky. Osvedčenia o schválení vozidla sa vypĺňajú   jednotne nasledovným spôsobom:

  1. Číslo preukazu v bode 1 osvedčenia o schválení vozidla sa prideľuje nasledovným spôsobom:

o  dvojmiestny ISO kód RVPS (napr. „CA“ pre RVPS Čadca),

o štvormiestne poradové číslo schválenia v danom roku na tej istej RVPS (napr. 0001, 0002, 0003, .... 9998, 9999) a 

o dvojmiestny kód kalendárneho roku (napr. v roku 2007 „07“), takže výsledné číslo preukazu v bode 1. osvedčenia bude napr. „CA002107“, pre 21. schválené vozidlo v roku 2007na RVPS Čadca, a na konci riadku sa uvedie evidenčné číslo vozidla.

2. Vybavenie vozidla navigačným systémom v bode 1.2 osvedčenia schválenie vozidla sa vykoná len u dopravného prostriedku vo vlastníctve žiadateľa alebo po preukázaní platnej nájomnej zmluvy k dopravnému prostriedku určenému na  schválenie alebo obdobného zmluvného vzťahu oprávňujúceho žiadateľa vozidlo legálne používať a deklarácie žiadateľa, že dopravný prostriedok nie je predmetom  schvaľovania na prepravu zvierat na dlhé cesty u iného príslušného orgánu v SR alebo v inom členskom štáte,

c.       zistenie vnútornej voľnej plochy každého podlažia; voľná plocha sa vypočíta tak, že od plochy podlažia zistenej meraním dĺžky a šírky vo vnútri vozidla sa odráta plocha vnútorného vybavenia a iných obmedzení nachádzajúcich sa na danom podlaží zisteného meraním na mieste (meranie sa vykoná na každom podlaží osobitne),

        2. Posúdenie jednotlivých častí dopravného prostriedku:

 

a.       podlaha časti dopravného prostriedku určenej na prepravu zvierat musí spĺňať požiadavky podľa kapitoly II. bod 1. a 2. prílohy č. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005, hlavne musí byť navrhnutá, konštruovaná, udržiavaná a používaná spôsobom predchádzajúcim poranenie a utrpenie zvierat, najmä musí byť neporušená, s proti šmykovou úpravou, dostatočne pevná, aby uniesla hmotnosť maximálneho počtu prepravovaných zvierat, ľahko čistiteľná a dezinfikovateľná a musí zabraňovať vypadávaniu alebo vytekaniu exkrementov, podstielky a iných materiálov a úniku alebo vypadnutiu zvierat,

b.       steny časti dopravného prostriedku určenej na prepravu zvierat musia spĺňať požiadavky podľa kapitoly II. bod 1. a 2. prílohy č. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005, hlavne musia   byť navrhnuté, konštruované, udržiavané a používané spôsobom predchádzajúcim poranenie a utrpenie zvierat, a musia ochraňovať zvieratá pred nepriazňou počasia  a extrémnymi teplotami, udržať kvalitu a množstvo vzduchu primerané pre prepravovaný druh zvierat, umožniť kontrolovať zvieratá v priebehu prepravy a musia zabraňovať  zvieratá v úniku alebo vypadnutiu, najmä musia byť dostatočne pevné, aby odolali hmotnosti maximálneho počtu prepravovaných zvierat, hladké a bez ostrých hrán a výčnelkov,  ktoré by zvyšovali riziko poranenia zvierat; steny musia byť konštruované tak, aby zvieratá nemohli z dopravného prostriedku vystrkovať časti tiel, čo by mohlo spôsobiť vážne poranenie zvierat,

c.        strecha v časti dopravného prostriedku určenej na prepravu zvierat musí spĺňať požiadavky podľa kapitoly II. bod 1. a 2. prílohy č. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005, hlavne musí  byť navrhnutá, konštruovaná, udržiavaná a používaná spôsobom účinne chrániacim prepravované zvieratá proti nepriazni počasia a zabraňujúcim zvieratám v úniku alebo  vypadnutiu, najmä musí byť nad celou plochou časti dopravného prostriedku určeného na prepravu zvierat a nad zvieratami v prirodzenom postoji musí byť dostatočný priestor  umožňujúci prúdeniu vzduchu, čo sa vzťahuje na všetky podlažia vozidla; v prípade domácich nepárnokopytníkov, HD, oviec, kôz a ošípaných (ďalej len „hospodárskych zvierat“) aj požiadavky podľa kapitoly VI. bod 1.1. prílohy č. 1. nariadenie Rady (ES) č. 1/2005, že strecha musí byť svetlej farby, aby maximálne odrážala slnečné žiarenie, 

d.       fixačné zariadenie, ak je v časti dopravného prostriedku určenej na prepravu zvierat, musí spĺňať požiadavky podľa kapitoly II. bod 1. a 2. prílohy č. 1 nariadenia Rady (ES)  č. 1/2005, hlavne musia byť navrhnuté, konštruované, udržiavané a používané spôsobom predchádzajúcim poranenie a utrpenie zvierat, najmä, aby zvieratá pri bežných prepravných podmienkach účinne fixovalo, aby umožňovalo zvieratám prístup k vode a krmivu, umožnilo im ľahnúť si a predchádzalo ich poraneniu alebo uduseniu,

e.       prepážky v časti dopravného prostriedku určenej na prepravu zvierat musia spĺňať požiadavky podľa kapitoly II. bod 1. a 2. a kapitoly VI. body 1.6. – 1.8. prílohy č. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005, hlavne musia byť navrhnuté, konštruované, udržiavané a používané spôsobom predchádzajúcim poranenie a utrpenie zvierat, najmä musia byť  dostatočne pevné, aby odolali hmotnosti prepážkami oddelených zvierat, nebránili prúdeniu vzduchu a aby boli podľa špecifických požiadaviek prepravovaných zvierat prestaviteľné, umožňovali koňovité individuálne oddeliť a nebránili zvieratám v prístupe k vode,

f.         osvetlenie v časti dopravného prostriedku určenej na prepravu zvierat musí spĺňať požiadavky podľa kapitoly II. bod 1. a 2. prílohy č. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005, hlavne  musí byť navrhnuté, konštruované, udržiavané a používané spôsobom predchádzajúcim poranenie zvierat, najmä musí umožniť zvieratám vidieť priestor, do ktorého nastupujú, umožniť prehliadnuť zvieratá, poskytnúť im starostlivosť a zároveň nesmie zvieratá oslepovať,

g.       vetranie časti dopravného prostriedku určenej na prepravu zvierat musí spĺňať požiadavky podľa kapitoly II. bod 1. a 2. prílohy č. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005, hlavne musí byť navrhnuté, konštruované, udržiavané a používané spôsobom predchádzajúcim poranenie a utrpenie zvierat, a umožňujúcim udržať kvalitu a množstvo vzduchu primerané pre prepravovaný druh zvierat; v prípade hospodárskych zvierat musí byť podľa kapitoly VI. odsek 3 prílohy č. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 schopné najmä

o                 bez ohľadu na pohyb vozidla udržať teplotu v rozpätí 5-30°C s odchýlkou +/- 5°C v závislosti od vonkajšej teploty,

o                 zabezpečiť dostatočnú výmenu vzduchu na úrovni 60m3/hod/100 kg ž.hm. prepravovaných zvierat,

o                 umožniť regulovanie, monitorovanie a zaznamenávanie teploty vzduchu pomocou senzorov umiestnených v prednej časti ložného priestoru spolu s dátumom záznamu,

o                 vydávať varovné signály v kabíne vodiča pri dosiahnutí minimálnej alebo maximálnej prípustnej teploty,

h.       nakladacie a vykladacie zariadenie dopravného prostriedku určeného na prepravu zvierat musí spĺňať požiadavky podľa kapitoly II. bod 2.2. a kapitoly III. prílohy č. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005, hlavne musí byť navrhnuté, konštruované, udržiavané a používané spôsobom predchádzajúcim poranenie, utrpenie, znepokojovanie a strach zvierat,  najmä musí mať proti šmykovú úpravu povrchu, musí byť dostatočne pevné, aby unieslo hmotnosť nakladaných a vykladaných zvierat, musí zaručovať najmenší možný sklon pri nakladaní a vykladaní zvierat a musí mať bočné zábrany znemožňujúce prepadnutiu alebo úniku zvierat; bočné zábrany musia byť dostatočne pevné, aby odolali hmotnosti nakladaných a vykladaných zvierat a dostatočne vysoké, aby zabránili preskakovaniu bočnej zábrany (približne do výšky kohútika nakladaných a vykladaných zvierat, pri nakladaní a vykladaní srnčej a jelenej zveri musia byť vysoké najmenej 150 cm), pričom sa preferujú vyplnené bočnice zabraňujúce prestrčeniu končatiny z nakladacieho a vykladacieho zariadenia; sklon nakladacej rampy musí byť do 36,4 percentuálnych gradientov (20°) pre ošípané, teľatá a kone = pomer strán väčší ako 2,75 a do 50  percentuálnych gradientov (26°34´) pre HD a ovce = pomer strán väčší ako 2,00 a ak presahuje 17,6 percentuálnych gradientov (10°) = pomer strán menší ako 5,68, musí mať rampa aj priečne lišty proti pošmyknutiu;

percentuálny gradient = (výška upevnenia nakladacej rampy k vozidlu [m] x 100) / (dosah sklopenej rampy od upevnenia na vozidle [m])

 

i.  označenie časti dopravného prostriedku určenej na prepravu zvierat a kontajnerov určených na prepravu zvierat musí spĺňať požiadavky podľa kapitoly II. bod 2.2. alebo 5.1.  prílohy č. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005, tak aby bola zreteľne a viditeľne indikovaná prítomnosť živých zvierat, pričom kontajnery musia byť vždy označené spôsobom indikujúcim prítomnosť zvieraťa/zvierat siluetou prepravovaného druhu v prirodzenom postoji a označujúcim vrch kontajnera, aby sa predišlo jeho preklopeniu,

j.   navigačný systém podľa čl. 6 ods. 9. nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 umožňujúci zaznamenávať a znázorňovať trasu dopravného prostriedku v súlade s požiadavkami pre plán prepravy podľa prílohy č. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 a zaznamenávať a znázorňovať otvorenie alebo uzatvorenie ložného priestoru dopravného prostriedku, v ktorom sa  prepravujú zvieratá, pri všetkých vozidlách na prepravu hospodárskych zvierat po prvý raz použitých po 1.1.2007 a pri všetkých vozidlách na prepravu hospodárskych zvierat po 1.1.2009,

k. kŕmne zariadenie pri preprave hospodárskych zvierat musí spĺňať požiadavky podľa kapitoly VI.. bod 1.3 až 1.5 prílohy č. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005, hlavne musia byť  navrhnuté, konštruované, udržiavané a používané spôsobom predchádzajúcim poranenie a utrpenie zvierat, a musí zodpovedať požiadavkám druhu a kategórii prepravovaných zvierat (najmä v prípade prepravy neodstavených mláďat cicavcov je potrebné zabezpečiť mliečnu výživu alebo mliečnu náhražku), v čase kŕmenia musí byť pripevnené tak aby sa nemohlo prevrátiť, a ak je odnímateľné, musí mať odkladací priestor mimo dosah zvierat; ďalej vozidlo musí mať odkladací priestor na primerané množstvo krmiva, pri  preprave presahujúcej minimálne intervaly na kŕmenie podľa kapitoly III. bod 2.7 a kapitoly V. bod 1.3 prílohy č. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005, ktorý je chránený proti účinku počasia, výfukových plynov a je mimo dosah prepravovaných zvierat,

l. zásobáreň vody a napájacie zariadenie pri preprave hospodárskych zvierat musí spĺňať požiadavky podľa kapitoly VI. bod 2. prílohy č. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005, pričom  zásobáreň musí umožniť kontrolovať hladinu vody, vysušenie a vyčistenie nádrže, prepravu takej zásoby vody, ktorá je kedykoľvek je to potrebné okamžite dostupná na použitie pre všetky zvieratá (minimálne 1,5% maximálneho užitočného zaťaženia podľa údajov v technickom preukaze) a musí byť napojená na napájacie zariadenie; napájacie zariadenia sú prevádzky schopné, vhodne navrhnuté a umiestnené pre jednotlivé druhy a kategórie prepravovaných zvierat.

        3. Požiadavky na stanovenie druhu/druhov zvierat, pre ktoré sa povoľuje používanie schvaľovaného vozidla:

a. pre domáce nepárnokopytníky musí dopravný prostriedok umožňovať

o prepravu len na jednom podlaží s vnútornou výškou podlažia presahujúcou aspoň o 75 cm úroveň kohútika predpokladaných prepravovaných nepárnokopytníkov (približne 220 cm ± 20 cm pre pony a osly a približne 220 - 260 cm ± 20 cm pre domáce kone),

o individuálne oddelenie každého prepravovaného domáceho nepárnokopytníka, s výnimkou kobýl prepravovaných spolu so svojim žriebäťom,

o prístup každého zvieraťa v čase napájania k napájačke, napojenej na zásobáreň vody,

b. pre domáce ošípané musí dopravný prostriedok umožniť prístup k vode počas celej cesty,

c. pre ostatné hospodárske zvieratá musí dopravný prostriedok umožňovať

o každému zvieraťu stáť v prirodzenej polohe a mať primeraný voľný priestor nad ním zabezpečujúci dostatočné prúdenie vzduchu v každom podlaží,

o rozdeliť prepravované malé hospodárske zvieratá (teľatá, ovce a kozy) do skupín oddelených prepážkami,

o prístup každého zvieraťa k napájačke v čase napájania napojenej na zásobáreň vody,

d. pre psy a mačky musí dopravný prostriedok umožniť
 

o upevniť kontajnery na prepravu zvierat spôsobom zabraňujúcim posunutiu alebo prevráteniu počas cesty,

o prepravovať dostatok podstielky, vody a krmiva mimo dosah prepravovaných zvierat,

o udržiavať primeranú teplotu a zabezpečovať výmenu vzduchu, najmä pri preprave šteniat a mačiat

e. pre jednodňovú hydinu musí dopravný prostriedok umožniť upevniť kontajnery na prepravu jednodňovej hydiny spôsobom zabraňujúcim posunutiu alebo prevráteniu počas cesty a udržať stálu vnútornú teplotu počas cesty,

f. pre dospelú hydinu musí dopravný prostriedok umožniť upevniť kontajnery spôsobom zabraňujúcim posunutiu alebo prevráteniu počas cesty,

g. pre ostatné druhy musí dopravný prostriedok zodpovedať druhovým požiadavkám na spôsob prepravy daných zvierat; väčšinou sa jedná o bezpečné upevnenie kontajnerov a zabezpečenie vetrania a špecifickej teploty alebo vlhkosti.

  4. Vydávanie osvedčenia o schválení cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty

  Ak RVPS na základe výsledku overenia spôsobilosti cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty posúdi dopravný prostriedok ako vhodný (všetky otázky v kontrolnom zozname  zodpovedané „áno“) na prepravu druhov a kategórií, pre ktoré prepravca žiadal schválenie spôsobilosti dopravného prostriedku podľa čl. 18 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005, v súlade s § 8 ods. 3 písm. h) bod 3. zákona č. 39/2007 Z.z. vydá rozhodnutie o schválení cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty a vydá osvedčenie o schválení cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty podľa vzoru ustanoveného v kapitole IV. prílohe č. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005. Vzor rozhodnutia o schválení cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty a vzor osvedčenia o schválení cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty je uvedený v prílohe č. 3 tohto metodického pokynu. Osvedčenie o schválení cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty (ďalej len „osvedčenie o schválení vozidla“) sa vydáva dvojjazyčne a to slovensky a anglicky. Osvedčenia o schválení vozidla sa vypĺňajú   jednotne nasledovným spôsobom:

  1. Číslo preukazu v bode 1 osvedčenia o schválení vozidla sa prideľuje nasledovným spôsobom:

o  dvojmiestny ISO kód RVPS (napr. „CA“ pre RVPS Čadca),

o štvormiestne poradové číslo schválenia v danom roku na tej istej RVPS (napr. 0001, 0002, 0003, .... 9998, 9999) a 

o dvojmiestny kód kalendárneho roku (napr. v roku 2007 „07“), takže výsledné číslo preukazu v bode 1. osvedčenia bude napr. „CA002107“, pre 21. schválené vozidlo v roku 2007na RVPS Čadca, a na konci riadku sa uvedie evidenčné číslo vozidla.

2. Vybavenie vozidla navigačným systémom v bode 1.2 osvedčenia o schválení vozidla sa uvádza iba pri schválení vozidla na prepravu hospodárskych zvierat a zaškrtne sa správna možnosť „Áno“ alebo „Nie“. Ak vozidlo schvaľované na prepravu hospodárskych zvierat po 1.1.2009 nebude vybavené navigačným systémom v súlade s čl. 6 ods. 9 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005, nebude môcť byť schválené.

3. Schválenie pre druhy zvierat, ktoré možno prepravovať v bode 2 osvedčenia o schválení vozidla sa uvádza pozitívny zoznam druhov zvierat v slovenskom a anglickom jazyku, pre ktoré je vozidlo schválené.

4.  Plocha v m2/paluba v bode 3 osvedčenia o schválení vozidla, sa uvádza pre každú palubu (podlažie) individuálne podľa prepočtu skutočnej voľnej plochy každého podlažia.

5. Povolenie platí do v bode 4 osvedčenia o schválení vozidla sa uvádza posledná kalendárny deň platnosti osvedčenia o schválení vozidla, maximálne však na dobu piatich rokov odo dňa schválenia vozidla, tzn. v prípade schválenia dňa 01/02/2007 je platnosť do 31/01/2012.

6.  Orgán, ktorý vydal povolenie v bode 5 osvedčenia o schválení vozidla sa neuvádza žiadny údaj. Plný názov RVPS a adresa sa uvádzajú v bode 5.1 v slovenskom jazyku.

7.  Kontaktné údaje na príslušný orgán ako telefón a fax v bodoch 5.2 a 5.3 osvedčenia sa uvádzajú s medzinárodnou predvoľbou (pre Slovenskú republiku platí „+421“) a miestna predvoľba sa uvádza bez úvodnej nuly (napr. predvoľba pre Čadcu „041“ sa za medzinárodnou predvoľbou uvádza nasledovne „+421 41 .......“).

8. Dátum v bode 5.5 osvedčenia o schválení vozidla sa uvádza v nasledovnom formáte dd/mm/rrrr napr. pre 1. február 2007 „01/02/2007“.

9. Miesto v bode 5.6 osvedčenia o schválení vozidla znamená miesto vystavenia osvedčenia o schválení vozidla a uvádza sa mesto sídla RVPS.

10. Meno a podpis v bode 5.8 osvedčenia o schválení vozidla sa uvádza meno štatutárneho zástupcu RVPS (riaditeľ), ktorý svojim podpisom potvrdzuje schválenie vozidla.               V prípade neprítomnosti riaditeľa RVPS osvedčenie o schválení vozidla s uvedeným menom riaditeľa podpisuje v zastúpení poverený pracovník RVPS.

11. Úradná pečiatka v bode 5.7 osvedčenia o schválení vozidla sa dáva odtlačok kruhovej pečiatky prekrývajúci všetky nalepené kolkové známky, ktoré sa nalepia v pravom spodnom rohu tak, aby bolo možné ich všetky označiť jediným odtlačkom úradnej pečiatky. Kontrolné ústrižky kolkovej známky sa evidujú predpísaným spôsobom.

  Ak RVPS počas overenia spôsobilosti cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty zistí nesúlad dopravného prostriedku s požiadavkami ustanovenými nariadením Rady (ES) č. 1/2005, veterinárny inšpektor v kontrolnom zozname zaznamená všetky zistenia a uložené opatrenia a RVPS v súlade s § 39 ods. 5 zákona č. 39/2007 Z.z. rozhodne o zamietnutí žiadosti o schválenie cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty. Vzor rozhodnutia o zamietnutí schválenia cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty je uvedený v prílohe č. 3 tohto metodického pokynu.


Všetky rozhodnutia a osvedčenia vydané v súlade s touto kapitolou sa doručujú žiadateľovi do vlastných rúk v súlade s § 24 zákona č. 71/1967 Zb.


II. Schválenie cestných dopravných prostriedkov na prepravu zvierat určeného na prepravu psov a mačiek na komerčný účel výhradne na území Slovenskej republiky a vydávanie preukazu o spôsobilosti dopravného prostriedku na cestnú prepravu zvierat

    Regionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej len „RVPS“), príslušná podľa sídla/miesta podnikania alebo adresy prevádzkarne žiadateľa, na základe jeho žiadosti schvaľuje cestné dopravné prostriedky na prepravu psov a mačiek na komerčný účel výhradne na území Slovenskej republiky (ďalej len „schválenie vozidla pre psy a mačky“) podľa § 8 ods. 3 písm. h) bod 3. zákona č. 39/2007 Z.z. a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb.. Postup pri posudzovaní dopravných prostriedkov na prepravu psov a mačiek sa vykonáva podľa „Úradného záznam z kontroly cestného dopravného prostriedku na schválenie cestného dopravného prostriedku na prepravu zvierat určeného na prepravu psov a mačiek na komerčný účel výhradne na území Slovenskej republiky“ (príloha č. 2) a je obdobný ako podľa kapitoly I. oddiel 1., 2.a) až d), f), g), i), k) a l) a 3.d) tohto metodického pokynu.

 Vydávanie preukazu o spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu psov a mačiek na komerčný účel výhradne na území Slovenskej republiky

Ak RVPS na základe výsledku overenia spôsobilosti cestného dopravného prostriedku na prepravu psov a mačiek na komerčný účel výhradne na území Slovenskej republiky posúdi dopravný prostriedok ako vhodný (všetky otázky v kontrolnom zozname zodpovedané „áno“) na prepravu druhov a kategórií, pre ktoré prepravca žiadal schválenie spôsobilosti dopravného prostriedku, podľa § 8 ods. 3 písm. h) bod 3. zákona č. 39/2007 Z.z. vydá rozhodnutie o schválení cestného dopravného prostriedku na prepravu psov a mačiek na komerčný účel výhradne na území Slovenskej republiky a vydá preukaz o spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu zvierat podľa vzoru ustanoveného v prílohe č. 4 nariadenia vlády č. 302/2003 Z.z., do ktorého na strane -2- uvedie schválenie pre psy a mačky, bez udania maximálneho počtu zvierat na jednotlivé podlažia. Vzor rozhodnutia o schválení cestného dopravného prostriedku na prepravu psov a mačiek na komerčný účel výhradne na území Slovenskej republiky je uvedený v prílohe č. 4 tohto metodického pokynu. Preukaz o spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu zvierat nie je potrebné vydávať pre cestný dopravný prostriedok, pre ktorý je vydané rozhodnutie o schválení cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty a vydané osvedčenie o schválení cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty pre psy a/alebo mačky podľa vzoru ustanoveného v kapitole IV. prílohe č. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005. Na preukaz o spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu zvierat v pravom spodnom rohu strany -1- sa nalepia kolkové známky tak, aby bolo možné ich všetky označiť jediným odtlačkom úradnej pečiatky. Kontrolné ústrižky kolkovej známky sa evidujú predpísaným spôsobom.

Ak RVPS počas overenia spôsobilosti cestného dopravného prostriedku na prepravu psov a mačiek na komerčný účel výhradne na území Slovenskej republiky zistí nesúlad dopravného prostriedku s požiadavkami ustanovenými v kapitole II. prílohy č. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005, veterinárny inšpektor v kontrolnom zozname zaznamená všetky zistenia a uložené opatrenia a RVPS v súlade s § 8 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2007 Z.z. nariadi opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a určí termín na ich odstránenie. Súbežne s nariadením opatrení na odstránenie nedostatkov, RVPS v súlade s § 29 zákona č. 71/1967 Zb. preruší správne konanie až do odstránenia nedostatkov, najdlhšie však na dobu 30 dní a poučí žiadateľa o možnosti zastavenia konania, ak v stanovenej lehote neodstráni nedostatky. Dopravný prostriedok môže byť predmetom schvaľovania na prepravu psov a/alebo mačiek až po odstránení nedostatkov. Ak počas stanovenej lehoty žiadateľ neodstráni nedostatky, RVPS v súlade s § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. konanie rozhodnutím zastaví a vozidlo môže byť predmetom schvaľovania len po predložení novej žiadosti o schválenie dopravného prostriedku na prepravu psov a mačiek v novom správnom konaní.

Všetky rozhodnutia a preukazy vydané v súlade s touto kapitolou sa doručujú žiadateľovi do vlastných rúk v súlade s § 24 zákona č. 71/1967 Zb.

III. Vydávanie osvedčení o spôsobilosti vodičov a sprievodcov

    Regionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej len „RVPS“), príslušná podľa bydliska žiadateľa, na základe jeho žiadosti vydá podľa § 8 ods. 3 písm. q) zákona č. 39/2007 Z.z. a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. a s čl. 17 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 rozhodnutie o vydaní certifikátu o odbornej spôsobilosti pre zamestnancov prepravcov zvierat a stredísk na zhromažďovanie zvierat a Osvedčenie o spôsobilosti vodičov a sprievodcov.

Žiadateľ na RVPS k vydaniu osvedčenia o spôsobilosti vodičov a sprievodcov predkladá

a.       žiadosť, ktorá obsahuje:

o meno a priezvisko,

o adresu,

o dátum narodenia,

o miesto a krajinu narodenia a

o štátnu príslušnosť,

b. kópiu osvedčenia o úspešnom absolvovaní tréningového kurzu osôb vykonávajúcich prepravu zvierat (ďalej len „osvedčenia o absolvovaní tréningového kurzu“) vystaveného  právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať tréningové kurzy (ďalej len „organizátor“)

c. kolkovú známku v nominálnej hodnote 150 Sk, v súlade s časťou I. položka 6 písm. a) prílohy zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

Osvedčenie o spôsobilosti vodičov a sprievodcov sa vydáva dvojjazyčne v slovenskom jazyku a anglickom jazyku. Osvedčenie o spôsobilosti vodičov a sprievodcov sa vypĺňa jednotne a to nasledovným spôsobom:

1. Označenie vodiča/sprievodcu v bode 1 osvedčenia o spôsobilosti vodičov a sprievodcov sa podľa potreby preškrtne nehodiace tzn., v prípade vodičov, ktorí súčasne plnia aj úlohy sprievodcov sa škrtne slovo sprievodcu a v prípade zamestnancov zberných stredísk a prepravcov, ktorí nie sú vodiči, sa škrtne slovo vodiča.

2.  Ostatné časti osvedčenia od bodu 1.1 po bod 3.8 sa vypĺňajú obdobným spôsobom ako v prípade osvedčenia o schválení vozidla, ktorý je uvedený v kapitole I. oddiel 4. tohto  metodického pokynu.

V prípade, že žiadateľ predloží kópiu osvedčenia o  absolvovaní tréningového kurzu vystaveného organizátorom v roku 2006, je možné vydať mu Osvedčenie o spôsobilosti vodičov a sprievodcov a vyznačiť jeho platnosť na dobu piatich rokov odo dňa vydania osvedčenia o absolvovaní tréningového kurzu organizátorom. Na osvedčenie o spôsobilosti vodičov a sprievodcov sa v pravom spodnom rohu nalepia kolkové známky tak, aby bolo možné ich všetky označiť jediným odtlačkom úradnej pečiatky. Kontrolné ústrižky kolkovej známky sa evidujú predpísaným spôsobom.

Ak žiadateľ o vydanie Osvedčenia o spôsobilosti vodičov a sprievodcov nemá žiadne osvedčenie o absolvovaní tréningového kurzu, alebo má osvedčenie o absolvovaní tréningového kurzu vydané pred rokom 2006 alebo inou osobou ako organizátorom, RVPS v súlade s § 29 zákona č. 71/1967 Zb. preruší správne konanie až do odstránenia nedostatkov, najdlhšie však na dobu 30 dní a poučí žiadateľa o možnosti zastavenia konania, ak v stanovenej lehote neodstráni nedostatky. Osvedčenie o spôsobilosti vodičov a sprievodcov môže byť vydané až po odstránení nedostatkov. Ak počas stanovenej lehoty žiadateľ neodstráni nedostatky, RVPS v súlade s § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. konanie rozhodnutím zastaví a Osvedčenie o spôsobilosti vodičov a sprievodcov môže byť vydané len po predložení novej žiadosti o vydanie Osvedčenia o spôsobilosti vodičov a sprievodcov v novom správnom konaní.

Všetky rozhodnutia a osvedčenia vydané v súlade s touto kapitolou sa doručujú žiadateľovi do vlastných rúk v súlade s § 24 zákona č. 71/1967 Zb.

 IV. Povoľovanie prepravcov zvierat

    A. na cesty do 8 hodín (typ 1)

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) na základe žiadosti žiadateľa podľa § 6 ods. 2 písm. y) a § 39 ods. 6 zákona č. 39/2007 Z.z. a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. a s čl. 10 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 vydáva rozhodnutie o povolení prepravcu zvierat a Povolenie prepravcu typ 1.

Žiadateľ na ŠVPS SR k povoleniu prepravcu typ 1 v súlade s § 39 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z.z. a čl. 10 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 predkladá:

a. žiadosť o povolenie prepravcu, ktorá obsahuje obchodné meno, sídlo a IČO (právnická osoba) alebo meno, priezvisko, miesto podnikania a IČO (fyzická osoba-podnikateľ),  doložené kópiou výpisu z obchodného registra, kópiou živnostenského listu alebo obdobného dokladu preukazujúcu právnu subjektivitu,

b. meno, priezvisko a funkciu osoby zodpovednej za prepravu zvierat alebo osoby splnomocnenej zastupovaním žiadateľa pri konaní s orgánmi veterinárnej správy vo vzťahu  k preprave zvierat a všetky dostupné kontaktné telefónne číslo, číslo faxu a e-mailovú adresu na túto osobu,

c.  zoznam druhov zvierat, pre ktoré žiada povolenie prepravcu typ 1; v prípade žiadosti o povolenie prepravcu typ 1 na prepravu psov a/alebo mačiek, žiadateľ predkladá aj počet  cestných vozidiel schválených na prepravu psov a mačiek na komerčný účel výhradne na území Slovenskej republiky a jednu kópiu platného preukazu o spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu zvierat

d. počet zamestnancov vykonávajúcich prepravu zvierat a jednu kópiu platného Osvedčenia o spôsobilosti vodičov a sprievodcov, každého zamestnanca, ktorý vykonáva prepravu zvierat ako sprievodca alebo vodič, plniaci súbežne povinnosti sprievodcu v prípade žiadosti o povolenie prepravcu pre domáce nepárnokopytníky, hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané a hydinu; v prípade, že žiadateľ plánuje vykonávať prepravu hospodárskych zvierat alebo hydiny osobne, predkladá kópiu platného Osvedčenia o spôsobilosti vodičov a sprievodcov vydaného aj na jeho meno,

e. kópiu vnútorných smerníc alebo záväzných pracovných postupov vo vzťahu k preprave zvierat, prijatých žiadateľom na zabezpečenie dodržiavania požiadaviek na ochranu zvierat počas prepravy ustanovených nariadením Rady (ES) č. 1/2005, doložené písomným potvrdením týchto zamestnancov o tom, že sú s vnútornými smernicami alebo záväznými pracovnými postupmi oboznámení; v prípade, že žiadateľ nemá zamestnancov a prepravu zvierat plánuje vykonávať osobne, tieto doklady nemusí predkladať,

f. výpis z registra trestov potvrdzujúci beztrestnosť žiadateľa alebo štatutára/štatutárov žiadateľa počas ostatných troch rokov v súvislosti s týraním zvierat (§ 203 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon do 31.12.2005 alebo § 378 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon po 1.1.2006),

g.  písomné vyhlásenie žiadateľa, že nepredložil žiadosť o povolenie prepravcu podľa čl. 10 alebo čl. 11 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 v inom členskom štáte a v inom členskom štáte mu nie je vydané povolenie prepravcu podľa čl. 10 alebo čl. 11 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005,

h.  kolkovú známku v nominálnej hodnote 150 Sk, v súlade s časťou I. položka 6 písm. a) prílohy zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

ŠVPS SR na základe žiadosti a po posúdení vyššie uvedených príloh žiadosti vydá rozhodnutie o povolení prepravcu a Povolenie prepravcu typ 1 podľa vzoru uvedeného v kapitole I prílohy 3 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005. Platnosť povolenia prepravcu typ 1 sa stanoví na dobu piatich rokov od dátumu vydania Povolenia prepravcu typ 1. Povolenie prepravcu typ 1 sa vydáva dvojjazyčne v slovenskom jazyku a anglickom jazyku. Na povolenie prepravcu typ 1 sa v pravom spodnom rohu nalepia kolkové známky tak, aby bolo možné ich všetky označiť jediným odtlačkom úradnej pečiatky. Kontrolné ústrižky kolkovej známky sa evidujú predpísaným spôsobom.

V prípade, že žiadateľ nepredloží všetky uvedené doklady, ŠVPS SR ho vyzve na doplnenie podania a v súlade s § 29 zákona č. 71/1967 Zb. preruší správne konanie až do odstránenia nedostatkov, najdlhšie však na dobu 30 dní a poučí žiadateľa o možnosti zastavenia konania, ak v stanovenej lehote neodstráni nedostatky. Rozhodnutie o povolení prepravcu a Povolenie prepravcu typ 1 môže byť vydané až po odstránení nedostatkov. Ak počas stanovenej lehoty žiadateľ neodstráni nedostatky, ŠVPS SR v súlade s § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. konanie rozhodnutím zastaví a Povolenie prepravcu typ 1 môže byť vydané len po predložení novej žiadosti o vydanie rozhodnutia o povolení prepravcu v novom správnom konaní.

V prípade, že žiadateľ v stanovenej lehote odstráni všetky nedostatky s výnimkou dokladu/dokladov podľa písmena d) tejto kapitoly metodického pokynu, ŠVPS SR mu vydá rozhodnutie o povolení prepravcu a Povolenie prepravcu typ 1 s platnosťou do 4. januára 2008, nakoľko po skončení prechodného obdobia ustanoveného čl. 37 nariadenia Rady (ES ) č. 1/2005, nikto nesmie v súlade s čl. 6 ods. 5 nariadenia Rady (ES ) č. 1/2005 po 5. januári 2008 viesť cestné vozidlo alebo vystupovať ako sprievodca v cestnom vozidle, ktoré prepravuje domáce nepárnokopytníky a domáci hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané alebo hydinu, pokiaľ nie je držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vodičov alebo sprievodcov.

Všetky rozhodnutia a Povolenie prepravcu typ 1 vydané v súlade s touto kapitolou sa doručujú žiadateľovi do vlastných rúk v súlade s § 24 zákona č. 71/1967 Zb.

 B. na dlhé cesty nad 8 hodín (typ 2)
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) na základe žiadosti žiadateľa podľa § 6 ods. 2 písm. y) a § 39 ods. 6 zákona č. 39/2007 Z.z. a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. a s čl. 11 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 vydáva rozhodnutie o povolení prepravcu zvierat a Povolenie prepravcu na dlhé cesty (typ 2).

Žiadateľ na ŠVPS SR k povoleniu prepravcu na dlhé cesty typ 2 v súlade s § 39 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z.z. a čl. 11 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 predkladá:

a. žiadosť o povolenie prepravcu na dlhé cesty, ktorá obsahuje obchodné meno, sídlo a IČO (právnická osoba) alebo meno, priezvisko, miesto podnikania a IČO (fyzická osoba-podnikateľ), doložené kópiou výpisu z obchodného registra, kópiou živnostenského listu alebo obdobného dokladu preukazujúcu právnu subjektivitu,

o schválení vozidla sa uvádza iba pri schválení vozidla na prepravu hospodárskych zvierat a zaškrtne sa správna možnosť „Áno“ alebo „Nie“. Ak vozidlo schvaľované na prepravu hospodárskych zvierat po 1.1.2009 nebude vybavené navigačným systémom v súlade s čl. 6 ods. 9 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005, nebude môcť byť schválené.

3. Schválenie pre druhy zvierat, ktoré možno prepravovať v bode 2 osvedčenia o schválení vozidla sa uvádza pozitívny zoznam druhov zvierat v slovenskom a anglickom jazyku, pre ktoré je vozidlo schválené.

4.  Plocha v m2/paluba v bode 3 osvedčenia o schválení vozidla, sa uvádza pre každú palubu (podlažie) individuálne podľa prepočtu skutočnej voľnej plochy každého podlažia.

5. Povolenie platí do v bode 4 osvedčenia o schválení vozidla sa uvádza posledná kalendárny deň platnosti osvedčenia o schválení vozidla, maximálne však na dobu piatich rokov odo dňa schválenia vozidla, tzn. v prípade schválenia dňa 01/02/2007 je platnosť do 31/01/2012.

6.  Orgán, ktorý vydal povolenie v bode 5 osvedčenia o schválení vozidla sa neuvádza žiadny údaj. Plný názov RVPS a adresa sa uvádzajú v bode 5.1 v slovenskom jazyku.

7.  Kontaktné údaje na príslušný orgán ako telefón a fax v bodoch 5.2 a 5.3 osvedčenia sa uvádzajú s medzinárodnou predvoľbou (pre Slovenskú republiku platí „+421“) a miestna predvoľba sa uvádza bez úvodnej nuly (napr. predvoľba pre Čadcu „041“ sa za medzinárodnou predvoľbou uvádza nasledovne „+421 41 .......“).

8. Dátum v bode 5.5 osvedčenia o schválení vozidla sa uvádza v nasledovnom formáte dd/mm/rrrr napr. pre 1. február 2007 „01/02/2007“.

9. Miesto v bode 5.6 osvedčenia o schválení vozidla znamená miesto vystavenia osvedčenia o schválení vozidla a uvádza sa mesto sídla RVPS.

10. Meno a podpis v bode 5.8 osvedčenia o schválení vozidla sa uvádza meno štatutárneho zástupcu RVPS (riaditeľ), ktorý svojim podpisom potvrdzuje schválenie vozidla.               V prípade neprítomnosti riaditeľa RVPS osvedčenie o schválení vozidla s uvedeným menom riaditeľa podpisuje v zastúpení poverený pracovník RVPS.

11. Úradná pečiatka v bode 5.7 osvedčenia o schválení vozidla sa dáva odtlačok kruhovej pečiatky prekrývajúci všetky nalepené kolkové známky, ktoré sa nalepia v pravom spodnom rohu tak, aby bolo možné ich všetky označiť jediným odtlačkom úradnej pečiatky. Kontrolné ústrižky kolkovej známky sa evidujú predpísaným spôsobom.

  Ak RVPS počas overenia spôsobilosti cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty zistí nesúlad dopravného prostriedku s požiadavkami ustanovenými nariadením Rady (ES) č. 1/2005, veterinárny inšpektor v kontrolnom zozname zaznamená všetky zistenia a uložené opatrenia a RVPS v súlade s § 39 ods. 5 zákona č. 39/2007 Z.z. rozhodne o zamietnutí žiadosti o schválenie cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty. Vzor rozhodnutia o zamietnutí schválenia cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty je uvedený v prílohe č. 3 tohto metodického pokynu.


Všetky rozhodnutia a osvedčenia vydané v súlade s touto kapitolou sa doručujú žiadateľovi do vlastných rúk v súlade s § 24 zákona č. 71/1967 Zb.


II. Schválenie cestných dopravných prostriedkov na prepravu zvierat určeného na prepravu psov a mačiek na komerčný účel výhradne na území Slovenskej republiky a vydávanie preukazu o spôsobilosti dopravného prostriedku na cestnú prepravu zvierat

    Regionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej len „RVPS“), príslušná podľa sídla/miesta podnikania alebo adresy prevádzkarne žiadateľa, na základe jeho žiadosti schvaľuje cestné dopravné prostriedky na prepravu psov a mačiek na komerčný účel výhradne na území Slovenskej republiky (ďalej len „schválenie vozidla pre psy a mačky“) podľa § 8 ods. 3 písm. h) bod 3. zákona č. 39/2007 Z.z. a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb.. Postup pri posudzovaní dopravných prostriedkov na prepravu psov a mačiek sa vykonáva podľa „Úradného záznam z kontroly cestného dopravného prostriedku na schválenie cestného dopravného prostriedku na prepravu zvierat určeného na prepravu psov a mačiek na komerčný účel výhradne na území Slovenskej republiky“ (príloha č. 2) a je obdobný ako podľa kapitoly I. oddiel 1., 2.a) až d), f), g), i), k) a l) a 3.d) tohto metodického pokynu.

 Vydávanie preukazu o spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu psov a mačiek na komerčný účel výhradne na území Slovenskej republiky

Ak RVPS na základe výsledku overenia spôsobilosti cestného dopravného prostriedku na prepravu psov a mačiek na komerčný účel výhradne na území Slovenskej republiky posúdi dopravný prostriedok ako vhodný (všetky otázky v kontrolnom zozname zodpovedané „áno“) na prepravu druhov a kategórií, pre ktoré prepravca žiadal schválenie spôsobilosti dopravného prostriedku, podľa § 8 ods. 3 písm. h) bod 3. zákona č. 39/2007 Z.z. vydá rozhodnutie o schválení cestného dopravného prostriedku na prepravu psov a mačiek na komerčný účel výhradne na území Slovenskej republiky a vydá preukaz o spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu zvierat podľa vzoru ustanoveného v prílohe č. 4 nariadenia vlády č. 302/2003 Z.z., do ktorého na strane -2- uvedie schválenie pre psy a mačky, bez udania maximálneho počtu zvierat na jednotlivé podlažia. Vzor rozhodnutia o schválení cestného dopravného prostriedku na prepravu psov a mačiek na komerčný účel výhradne na území Slovenskej republiky je uvedený v prílohe č. 4 tohto metodického pokynu. Preukaz o spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu zvierat nie je potrebné vydávať pre cestný dopravný prostriedok, pre ktorý je vydané rozhodnutie o schválení cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty a vydané osvedčenie o schválení cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty pre psy a/alebo mačky podľa vzoru ustanoveného v kapitole IV. prílohe č. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005. Na preukaz o spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu zvierat v pravom spodnom rohu strany -1- sa nalepia kolkové známky tak, aby bolo možné ich všetky označiť jediným odtlačkom úradnej pečiatky. Kontrolné ústrižky kolkovej známky sa evidujú predpísaným spôsobom.

Ak RVPS počas overenia spôsobilosti cestného dopravného prostriedku na prepravu psov a mačiek na komerčný účel výhradne na území Slovenskej republiky zistí nesúlad dopravného prostriedku s požiadavkami ustanovenými v kapitole II. prílohy č. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005, veterinárny inšpektor v kontrolnom zozname zaznamená všetky zistenia a uložené opatrenia a RVPS v súlade s § 8 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2007 Z.z. nariadi opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a určí termín na ich odstránenie. Súbežne s nariadením opatrení na odstránenie nedostatkov, RVPS v súlade s § 29 zákona č. 71/1967 Zb. preruší správne konanie až do odstránenia nedostatkov, najdlhšie však na dobu 30 dní a poučí žiadateľa o možnosti zastavenia konania, ak v stanovenej lehote neodstráni nedostatky. Dopravný prostriedok môže byť predmetom schvaľovania na prepravu psov a/alebo mačiek až po odstránení nedostatkov. Ak počas stanovenej lehoty žiadateľ neodstráni nedostatky, RVPS v súlade s § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. konanie rozhodnutím zastaví a vozidlo môže byť predmetom schvaľovania len po predložení novej žiadosti o schválenie dopravného prostriedku na prepravu psov a mačiek v novom správnom konaní.

Všetky rozhodnutia a preukazy vydané v súlade s touto kapitolou sa doručujú žiadateľovi do vlastných rúk v súlade s § 24 zákona č. 71/1967 Zb.

III. Vydávanie osvedčení o spôsobilosti vodičov a sprievodcov

    Regionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej len „RVPS“), príslušná podľa bydliska žiadateľa, na základe jeho žiadosti vydá podľa § 8 ods. 3 písm. q) zákona č. 39/2007 Z.z. a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. a s čl. 17 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 rozhodnutie o vydaní certifikátu o odbornej spôsobilosti pre zamestnancov prepravcov zvierat a stredísk na zhromažďovanie zvierat a Osvedčenie o spôsobilosti vodičov a sprievodcov.

Žiadateľ na RVPS k vydaniu osvedčenia o spôsobilosti vodičov a sprievodcov predkladá

a.       žiadosť, ktorá obsahuje:

o meno a priezvisko,

o adresu,

o dátum narodenia,

o miesto a krajinu narodenia a

o štátnu príslušnosť,

b. kópiu osvedčenia o úspešnom absolvovaní tréningového kurzu osôb vykonávajúcich prepravu zvierat (ďalej len „osvedčenia o absolvovaní tréningového kurzu“) vystaveného  právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať tréningové kurzy (ďalej len „organizátor“)

c. kolkovú známku v nominálnej hodnote 150 Sk, v súlade s časťou I. položka 6 písm. a) prílohy zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

Osvedčenie o spôsobilosti vodičov a sprievodcov sa vydáva dvojjazyčne v slovenskom jazyku a anglickom jazyku. Osvedčenie o spôsobilosti vodičov a sprievodcov sa vypĺňa jednotne a to nasledovným spôsobom:

1. Označenie vodiča/sprievodcu v bode 1 osvedčenia o spôsobilosti vodičov a sprievodcov sa podľa potreby preškrtne nehodiace tzn., v prípade vodičov, ktorí súčasne plnia aj úlohy sprievodcov sa škrtne slovo sprievodcu a v prípade zamestnancov zberných stredísk a prepravcov, ktorí nie sú vodiči, sa škrtne slovo vodiča.

2.  Ostatné časti osvedčenia od bodu 1.1 po bod 3.8 sa vypĺňajú obdobným spôsobom ako v prípade osvedčenia o schválení vozidla, ktorý je uvedený v kapitole I. oddiel 4. tohto  metodického pokynu.

V prípade, že žiadateľ predloží kópiu osvedčenia o  absolvovaní tréningového kurzu vystaveného organizátorom v roku 2006, je možné vydať mu Osvedčenie o spôsobilosti vodičov a sprievodcov a vyznačiť jeho platnosť na dobu piatich rokov odo dňa vydania osvedčenia o absolvovaní tréningového kurzu organizátorom. Na osvedčenie o spôsobilosti vodičov a sprievodcov sa v pravom spodnom rohu nalepia kolkové známky tak, aby bolo možné ich všetky označiť jediným odtlačkom úradnej pečiatky. Kontrolné ústrižky kolkovej známky sa evidujú predpísaným spôsobom.

Ak žiadateľ o vydanie Osvedčenia o spôsobilosti vodičov a sprievodcov nemá žiadne osvedčenie o absolvovaní tréningového kurzu, alebo má osvedčenie o absolvovaní tréningového kurzu vydané pred rokom 2006 alebo inou osobou ako organizátorom, RVPS v súlade s § 29 zákona č. 71/1967 Zb. preruší správne konanie až do odstránenia nedostatkov, najdlhšie však na dobu 30 dní a poučí žiadateľa o možnosti zastavenia konania, ak v stanovenej lehote neodstráni nedostatky. Osvedčenie o spôsobilosti vodičov a sprievodcov môže byť vydané až po odstránení nedostatkov. Ak počas stanovenej lehoty žiadateľ neodstráni nedostatky, RVPS v súlade s § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. konanie rozhodnutím zastaví a Osvedčenie o spôsobilosti vodičov a sprievodcov môže byť vydané len po predložení novej žiadosti o vydanie Osvedčenia o spôsobilosti vodičov a sprievodcov v novom správnom konaní.

Všetky rozhodnutia a osvedčenia vydané v súlade s touto kapitolou sa doručujú žiadateľovi do vlastných rúk v súlade s § 24 zákona č. 71/1967 Zb.

 IV. Povoľovanie prepravcov zvierat

    A. na cesty do 8 hodín (typ 1)

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) na základe žiadosti žiadateľa podľa § 6 ods. 2 písm. y) a § 39 ods. 6 zákona č. 39/2007 Z.z. a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. a s čl. 10 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 vydáva rozhodnutie o povolení prepravcu zvierat a Povolenie prepravcu typ 1.

Žiadateľ na ŠVPS SR k povoleniu prepravcu typ 1 v súlade s § 39 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z.z. a čl. 10 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 predkladá:

a. žiadosť o povolenie prepravcu, ktorá obsahuje obchodné meno, sídlo a IČO (právnická osoba) alebo meno, priezvisko, miesto podnikania a IČO (fyzická osoba-podnikateľ),  doložené kópiou výpisu z obchodného registra, kópiou živnostenského listu alebo obdobného dokladu preukazujúcu právnu subjektivitu,

b. meno, priezvisko a funkciu osoby zodpovednej za prepravu zvierat alebo osoby splnomocnenej zastupovaním žiadateľa pri konaní s orgánmi veterinárnej správy vo vzťahu  k preprave zvierat a všetky dostupné kontaktné telefónne číslo, číslo faxu a e-mailovú adresu na túto osobu,

c.  zoznam druhov zvierat, pre ktoré žiada povolenie prepravcu typ 1; v prípade žiadosti o povolenie prepravcu typ 1 na prepravu psov a/alebo mačiek, žiadateľ predkladá aj počet  cestných vozidiel schválených na prepravu psov a mačiek na komerčný účel výhradne na území Slovenskej republiky a jednu kópiu platného preukazu o spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu zvierat

d. počet zamestnancov vykonávajúcich prepravu zvierat a jednu kópiu platného Osvedčenia o spôsobilosti vodičov a sprievodcov, každého zamestnanca, ktorý vykonáva prepravu zvierat ako sprievodca alebo vodič, plniaci súbežne povinnosti sprievodcu v prípade žiadosti o povolenie prepravcu pre domáce nepárnokopytníky, hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané a hydinu; v prípade, že žiadateľ plánuje vykonávať prepravu hospodárskych zvierat alebo hydiny osobne, predkladá kópiu platného Osvedčenia o spôsobilosti vodičov a sprievodcov vydaného aj na jeho meno,

e. kópiu vnútorných smerníc alebo záväzných pracovných postupov vo vzťahu k preprave zvierat, prijatých žiadateľom na zabezpečenie dodržiavania požiadaviek na ochranu zvierat počas prepravy ustanovených nariadením Rady (ES) č. 1/2005, doložené písomným potvrdením týchto zamestnancov o tom, že sú s vnútornými smernicami alebo záväznými pracovnými postupmi oboznámení; v prípade, že žiadateľ nemá zamestnancov a prepravu zvierat plánuje vykonávať osobne, tieto doklady nemusí predkladať,

f. výpis z registra trestov potvrdzujúci beztrestnosť žiadateľa alebo štatutára/štatutárov žiadateľa počas ostatných troch rokov v súvislosti s týraním zvierat (§ 203 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon do 31.12.2005 alebo § 378 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon po 1.1.2006),

g.  písomné vyhlásenie žiadateľa, že nepredložil žiadosť o povolenie prepravcu podľa čl. 10 alebo čl. 11 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 v inom členskom štáte a v inom členskom štáte mu nie je vydané povolenie prepravcu podľa čl. 10 alebo čl. 11 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005,

h.  kolkovú známku v nominálnej hodnote 150 Sk, v súlade s časťou I. položka 6 písm. a) prílohy zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

ŠVPS SR na základe žiadosti a po posúdení vyššie uvedených príloh žiadosti vydá rozhodnutie o povolení prepravcu a Povolenie prepravcu typ 1 podľa vzoru uvedeného v kapitole I prílohy 3 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005. Platnosť povolenia prepravcu typ 1 sa stanoví na dobu piatich rokov od dátumu vydania Povolenia prepravcu typ 1. Povolenie prepravcu typ 1 sa vydáva dvojjazyčne v slovenskom jazyku a anglickom jazyku. Na povolenie prepravcu typ 1 sa v pravom spodnom rohu nalepia kolkové známky tak, aby bolo možné ich všetky označiť jediným odtlačkom úradnej pečiatky. Kontrolné ústrižky kolkovej známky sa evidujú predpísaným spôsobom.

V prípade, že žiadateľ nepredloží všetky uvedené doklady, ŠVPS SR ho vyzve na doplnenie podania a v súlade s § 29 zákona č. 71/1967 Zb. preruší správne konanie až do odstránenia nedostatkov, najdlhšie však na dobu 30 dní a poučí žiadateľa o možnosti zastavenia konania, ak v stanovenej lehote neodstráni nedostatky. Rozhodnutie o povolení prepravcu a Povolenie prepravcu typ 1 môže byť vydané až po odstránení nedostatkov. Ak počas stanovenej lehoty žiadateľ neodstráni nedostatky, ŠVPS SR v súlade s § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. konanie rozhodnutím zastaví a Povolenie prepravcu typ 1 môže byť vydané len po predložení novej žiadosti o vydanie rozhodnutia o povolení prepravcu v novom správnom konaní.

V prípade, že žiadateľ v stanovenej lehote odstráni všetky nedostatky s výnimkou dokladu/dokladov podľa písmena d) tejto kapitoly metodického pokynu, ŠVPS SR mu vydá rozhodnutie o povolení prepravcu a Povolenie prepravcu typ 1 s platnosťou do 4. januára 2008, nakoľko po skončení prechodného obdobia ustanoveného čl. 37 nariadenia Rady (ES ) č. 1/2005, nikto nesmie v súlade s čl. 6 ods. 5 nariadenia Rady (ES ) č. 1/2005 po 5. januári 2008 viesť cestné vozidlo alebo vystupovať ako sprievodca v cestnom vozidle, ktoré prepravuje domáce nepárnokopytníky a domáci hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané alebo hydinu, pokiaľ nie je držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vodičov alebo sprievodcov.

Všetky rozhodnutia a Povolenie prepravcu typ 1 vydané v súlade s touto kapitolou sa doručujú žiadateľovi do vlastných rúk v súlade s § 24 zákona č. 71/1967 Zb.

 B. na dlhé cesty nad 8 hodín (typ 2)
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) na základe žiadosti žiadateľa podľa § 6 ods. 2 písm. y) a § 39 ods. 6 zákona č. 39/2007 Z.z. a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. a s čl. 11 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 vydáva rozhodnutie o povolení prepravcu zvierat a Povolenie prepravcu na dlhé cesty (typ 2).

Žiadateľ na ŠVPS SR k povoleniu prepravcu na dlhé cesty typ 2 v súlade s § 39 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z.z. a čl. 11 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 predkladá:

a. žiadosť o povolenie prepravcu na dlhé cesty, ktorá obsahuje obchodné meno, sídlo a IČO (právnická osoba) alebo meno, priezvisko, miesto podnikania a IČO (fyzická osoba-podnikateľ), doložené kópiou výpisu z obchodného registra, kópiou živnostenského listu alebo obdobného dokladu preukazujúcu právnu subjektivitu,

b. meno, priezvisko a funkciu osoby zodpovednej za prepravu zvierat alebo osoby splnomocnenej zastupovaním žiadateľa pri konaní s orgánmi veterinárnej správy vo vzťahu 

c.  k preprave zvierat a všetky dostupné kontaktné telefónne číslo, číslo faxu a e-mailovú adresu na túto osobu,

d.  zoznam druhov zvierat, pre ktoré žiada povolenie prepravcu na dlhé cesty typ 2; v prípade žiadosti o povolenie prepravcu na dlhé cesty typ 2 na prepravu psov a/alebo mačiek, žiadateľ predkladá okrem schválených vozidiel uvedených nižšie pod písmenom e) aj počet cestných vozidiel schválených na prepravu psov a mačiek na komerčný účel výhradne na území Slovenskej republiky a jednu kópiu platného preukazu o spôsobilosti dopravného prostriedku na prepravu zvierat

e. počet zamestnancov vykonávajúcich prepravu zvierat a jednu kópiu Osvedčenia o spôsobilosti vodičov a sprievodcov, každého zamestnanca, ktorý vykonáva prepravu zvierat ako  sprievodca alebo vodič, plniaci súbežne povinnosti sprievodcu v prípade žiadosti o povolenie prepravcu pre domáce nepárnokopytníky, hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané a hydinu alebo psov a/alebo mačiek na komerčný účel výhradne na území Slovenskej republiky; v prípade, že žiadateľ plánuje vykonávať prepravu hospodárskych zvierat alebo  hydiny alebo psov a/alebo mačiek osobne, predkladá kópiu Osvedčenia o spôsobilosti vodičov a sprievodcov vydaného aj na jeho meno,počet schválených cestných dopravných prostriedkov na dlhé cesty a jednu kópiu platného Osvedčenia o schválení cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty, každého vozidla určeného na prepravu zvierat na dlhé cesty,

f. kópiu vnútorných smerníc alebo záväzných pracovných postupov vo vzťahu k preprave zvierat, prijatých žiadateľom na zabezpečenie dodržiavania požiadaviek na ochranu zvierat počas prepravy ustanovených nariadením Rady (ES) č. 1/2005, doložené písomným potvrdením týchto zamestnancov o tom, že sú s vnútornými smernicami alebo záväznými pracovnými postupmi oboznámení; v prípade, že žiadateľ nemá zamestnancov a prepravu zvierat plánuje vykonávať osobne, tieto doklady nemusí predkladať,

g. výpis z registra trestov potvrdzujúci beztrestnosť žiadateľa alebo štatutára/štatutárov žiadateľa počas ostatných troch rokov v súvislosti s týraním zvierat (§ 203 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon do 31.12.2005 alebo § 378 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon po 1.1.2006),

h. písomné vyhlásenie žiadateľa, že nepredložil žiadosť o povolenie prepravcu podľa čl. 10 alebo čl. 11 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 v inom členskom štáte a v inom členskom štáte mu nie je vydané povolenie prepravcu podľa čl. 10 alebo čl. 11 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005,

i.  kolkovú známku v nominálnej hodnote 150 Sk, v súlade s časťou I. položka 6 písm. a) prílohy zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

ŠVPS SR na základe žiadosti a po posúdení vyššie uvedených príloh žiadosti vydá rozhodnutie o povolení prepravcu a Povolenie prepravcu na dlhé cesty typ 2 podľa vzoru uvedeného v kapitole II prílohy 3 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005. Povolenie prepravcu na dlhé cesty typ 2 sa vydáva dvojjazyčne v slovenskom jazyku a anglickom jazyku. Na povolenie prepravcu na dlhé cesty typ 2 sa v pravom spodnom rohu nalepia kolkové známky tak, aby bolo možné ich všetky označiť jediným odtlačkom úradnej pečiatky. Kontrolné ústrižky kolkovej známky sa evidujú predpísaným spôsobom.

V prípade, že žiadateľ nepredloží všetky uvedené doklady, ŠVPS SR ho vyzve na doplnenie podania a v súlade s § 29 zákona č. 71/1967 Zb. preruší správne konanie až do odstránenia nedostatkov, najdlhšie však na dobu 30 dní a poučí žiadateľa o možnosti zastavenia konania, ak v stanovenej lehote neodstráni nedostatky. Rozhodnutie o povolení prepravcu a Povolenie prepravcu typ 1 môže byť vydané až po odstránení nedostatkov. Ak počas stanovenej lehoty žiadateľ neodstráni nedostatky, ŠVPS SR v súlade s § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. konanie rozhodnutím zastaví a Povolenie prepravcu na dlhé cesty typ 2 môže byť vydané len po predložení novej žiadosti o vydanie rozhodnutia o povolení prepravcu na dlhé cesty v novom správnom konaní.

V prípade, že žiadateľ v stanovenej lehote odstráni všetky nedostatky s výnimkou dokladu/dokladov podľa písmena d) tejto kapitoly metodického pokynu, ŠVPS SR mu vydá rozhodnutie o povolení prepravcu na dlhé cesty a Povolenie prepravcu na dlhé cesty typ 2 s platnosťou do 4. januára 2008, nakoľko po skončení prechodného obdobia ustanoveného čl. 37 nariadenia Rady (ES ) č. 1/2005, nikto nesmie v súlade s čl. 6 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 po 5. januári 2008 viesť cestné vozidlo alebo vystupovať ako sprievodca v cestnom vozidle, ktoré prepravuje domáce nepárnokopytníky a domáci hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané alebo hydinu, pokiaľ nie je držiteľom osvedčenia o spôsobilosti vodičov alebo sprievodcov. Táto výnimka sa vzťahuje aj na právnické osoby a fyzické osoby, ktorým je vydané Povolenie prepravcu na prepravu psov a/alebo mačiek na komerčný účel výhradne na území Slovenskej republiky.

Všetky rozhodnutia a Povolenie prepravcu na dlhé cesty typ 2 vydaného v súlade s touto kapitolou sa doručujú žiadateľovi do vlastných rúk v súlade s § 24 zákona č. 71/1967 Zb. Prepravca, ktorému je vydané Povolenie prepravcu typ 1 alebo Povolenie prepravcu na dlhé cesty typ 2 je v prípade výskytu zmeny údajov a lebo dokladov povinný v súlade s čl. 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES ) č. 1/2005 nahlásiť ŠVPS SR tieto zmeny do 15 pracovných dní odo dňa, kedy táto zmena nastala. Nedodržaním tejto povinnosti sa vystavuje riziku sankcie od 500.000 Sk do 1.000.000 Sk za spáchanie správneho deliktu podľa § 50 písm. br) zákona č. 39/2007 Z.z.

Tento metodický pokyn je určený aj pre verejnosť a slúži ako postup pri získaní povolenia prepravcu, povolenia prepravcu na dlhé cesty, schválenia cestného dopravného prostriedku na dlhé cesty, schválenie cestných dopravných prostriedkov na prepravu zvierat určeného na prepravu psov a mačiek na komerčný účel výhradne na území Slovenskej republiky a vydávanie osvedčení o spôsobilosti vodičov a sprievodcov na vykonanie nariadenia Rady (ES ) č. 1/2005 v súlade so zákonom č. 39/2007 Z.z.

Zákon č.39/2007 Z.z. TU!

 

Späť | Obnoviť Dopredu

Design by Cezmín Slovakiahttp://cezmin.wz.cz