wz

Slovenské vyhľadávače

Meno

URL

Aktualny

http://www.aktualny.sk/

Atlas

http://www.atlas.sk/

Atriniti.sk

http://atriniti.sk/

Best.sk

http://www.best.sk/

Centrum.sk

http://www.centrum.sk/

E.W.E

http://mse.eastwesteast.sk/

Exo.sk

http://www.exo.sk/

Find

http://www.counternet.sk/find

Hladat.sk

http://www.hladat.sk/

Inet-Zone

http://www.inet-zone.sk/

Katalog.sk

http://www.katalog.sk/

Katalóg.sk-fun.sk

http://katalog.sk-fun.sk/

KdeJe.sk

http://www.kdeje.sk/

Link.sk

http://www.link.sk/

Najdes.sk

http://www.najdes.sk/

Obnova.sk

http://www.obnova.sk/links.php

OrangePortal

http://www.orangeportal.sk/

Pavuk.sk

http://www.pavuk.sk/

Portál Slovakia

http://www.slovenska-republika.com/

Pozri.sk

http://pozri.sk/

Stranky.sk

http://www.stranky.sk/

Správa domov

http://www.spravadomov.sk/

Superzoznam

http://szm.sk/

Surf.sk

http://www.surf.sk/

Stavebná

http://www.stavebniny.sk/

Topindex

http://www.topindex.sk/

Vševedko.sk

http://www.vsevedko.sk/

Weblinks.sk

http://www.weblinks.sk/

WebStranka.sk

http://www.webstranka.sk/

Xsite.sk

http://www.xsite.sk/

Zoznam.sk

http://www.zoznam.sk/

České vyhľadávače

SEZNAM.CZ
CENTRUM.CZ
ATLAS.CZ
IOL.CZ
QUICK.CZ
ZDROJ.CZ
OPENDIR.CZ
KATEDRALA.CZ
NAJDITO.CZ
WWWCENTRALA.CZ
CZPRIMA.CZ
KATALOG.STRANKY.CZ
KŘIŽOVATKA

KUDY.CZ
WEBCZ.CZ
SHAANA.CZ
PCSVET.CZ
OCEANY.CZ
KLIKNI
HLEDEJ.COM
YO.CZ
DLAN.CZ
DIREKTA.CZ
ZÓNA.CZ
ECONOMY.CZ
VOKNO.CZ

WOKO.CZ
ZACATEK.CZ
KARAMBA.CZ
DASI.CZ
VEREJNE.NAZORY.CZ
INFOSHOP.CZ
BAREVNYLIST.CZ
KUDYKAM
LINKOVNÍK
FIRMY.CZ
ABCFILES
MULTIWEB.CZ
SPREHLEDEM.CZ

Fulltextové - fulltextové meta vyhľadávače

Meno

URL

Poznámka

Morfeo.sk

http://www.morfeo.sk/

slovenský vyhľadávač, podporuje skloňovanie slov a vyhľadávanie v obrázkoch

Jyxo.sk

http://www.jyxo.sk/
http://www.jyxo.cz/

prakticky český produkt, no aj napriek tomu majú veľmi dobre zmapovaný slovenský internet

Zoohoo.sk

http://www.zoohoo.sk/

ďalší slovenský vyhľadávač

Odkazy na niektoré zaujímavé stránky

Slovenský zväz chovateľov

je záujmové združenie, v ktorom sa združujú občania Slovenskej republiky a osoby, ktoré majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo. Na základe dobrovoľného členstva združuje chovateľov zvierat s cieľom zachovať genofond existujúcich čistokrvných plemien a druhov zvierat, ďalej ich rozvíjať šľachtením, ako aj vytvárať nové plemená a nižšie zootechnické jednotky. Sídlom zväzu a jeho vrcholových orgánov je Bratislava. Svoju činnosť vykonáva na území Slovenskej republiky. Členstvo vo Zväze je dobrovoľné a založené v jednej základnej organizácii Zväzu. Členom sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil 18 rokov a súhlasí s poslaním a úlohami Zväzu vyjadrenými stanovami Zväzu.

Slovenský zväz chovateľov: http://www.szch.szm.sk/

Kritický ohlas sa nachádza na tejto stránke: http://www.zofa.sk/holuby/zh.htm

[Späť | Obnoviť | Dopredu]

Design by Cezmín Slovakia http://cezmin.wz.cz