wz
Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1080x1024 pixelov.

Prvý ročník Veľkej ceny holubar.sk

Sezóna 2013 nám už klope na dvere a aby sme ju trocha okorenili, pripravili sme pre Vás novú súťaž. Nazvali sme ju "Veľká cena holubar.sk" a pre jej úvodný ročník vyhlasujeme 6 kategórií, v ktorých môžu bojovať o prvenstvo Vaše najlepšie holuby.
Jednotlivé kategórie Vám určite nebudú neznáme a možno si poviete "nič nové pod slnkom". No my veríme, že naša súťaž predsalen niečo nové prinesie. Našim hlavným cieľom je zmeniť priebeh celoplošných súťaží z nudného vyplnenia tabuliek po sezóne a čakanie na výpočtára, kým dá dokopy celkové výsledky.
My Vám chceme výsledky prinášať priebežne, predstavovať Vám počas sezóny holuby, ktoré podávajú TOP výkony a rovnako chovateľov, ktorí vyčnievajú z radu. Holuby u nás nebudú len prázdne čísla obrúčiek v neprehľadných tabuľkách, každý holub bude mať možnosť predstaviť sa verejnosti menom, fotografiou a všetkými informáciami, o ktoré sa chce jeho majiteľ podeliť. Veríme, že už v tejto sezóne sa nám zrodia nové legendy, ktoré sa budú v rodokmeňoch a chovateľských diskusiách ešte dlho objavovať.
Súťaž prináša možnosť hrať aj o finančné výhry a ak Vašim pretekárom veríte, máte možnosť aktivovať ich v jednotlivých kategóriách definovanou čiastkou, ktorá bude určená na výhry pre najlepších. Všetkým súťažiacim však môžeme už teraz sľúbiť fakt, že ak ich holuby dokážu podať TOP výkony, určite neostanú v tieni.
Všetky informácie, propozície a prihlasovací formulár nájdete na stránkach určeným pre súťaž - holubar.sk/sutaz. Prihlasovanie konkrétnych holubov bude spustené v druhej polovici apríla.
Keďže sa jedná len o prvý ročník, je možné, že sme v propozíciách zabudli na niektoré detaily a budeme ich podľa pripomienok od súťažiacich priebežne dopĺňať. Základná myšlienka a nosné kategórie však ostávajú nezmenené.
Veríme, že Vás súťaž osloví a nájdete vhodnú kategóriu pre Vaše najlepšie holuby. Tešíme sa na Vašu účasť a prajeme šťastnú ruku pri výbere pretekárov.
Pridal na stránku holubar.sk: Dušan Konečný: http://www.holubar.sk/nastenka/prvy-rocnik-velkej-ceny-holubarsk-p-69.html
Prihlášky do súťaže: http://www.holubar.sk/sutaz/holuby/2013/
Hlavným princípom Veľkej ceny holubar.sk je prihlásenie svojich najlepších pretekárov do jednotlivých kategórií a určenie tej najlepšej stratégie pre ich víťazné finálne umiestnenie. Súťaž ponúka možnosť hrať o finančné výhry, no hlavnou devízou je propagácia tých najlepších chovateľov a zúčastnených holubov.

O čo sa bude hrať?
Súťaž ponúka možnosť hrať o finančné výhry pre prvých 5 holubov v každej kategórii. Čím viac chovateľov aktivuje svoje holuby finančnou čiastkou, o to bude vyššia možná výhra.
Jej hlavným cieľom je však propagácia chovateľov a ich holubov. Majiteľov prvých troch holubov v každej kategórii po ukončení súťaže navštívime za účelom fotoreportáže a navyše ich umiestnime spolu s ich víťaznými holubmi do "Siene slávy". Sieň slávy je internetová stránka špeciálne určená pre víťazov našej súťaže a ich úspechy sa na nej budú zobrazovať počas celej existencie stránok holubar.sk a to v slovenskom, ako aj anglickom jazyku. Jedná sa o virtuálnu stenu víťazov, ktorá bude dlhodobo dostupná pre širokú verejnosť. Vaše úspechy tak nikdy nezapadnú prachom a môžete na ne dlhodobo odkazovať.
Samozrejmosťou pre víťazov budú oficiálne diplomy a poháre, ktoré víťazom slávnostne odovzdáme na celoštátnej výstave alebo inej chovateľskej udalosti podľa vzájomnej dohody.
Ako perličku ponúkneme víťazom poukaz na tvorbu profesionálnych fotografií pre 5 holubov podľa vlastného výberu z našej dielne.
Ako sa bude súťažiť?
Pre sezónu 2013 vyhlasujeme 7 kategórií, do ktorých máte možnosť Vaše holuby prihlásiť. Prvé štyri sú štandardné kategórie podľa dĺžky pretekov. Trate sme delili na krátke, stredné, dlhé a super dlhé tak, aby sa navzájom prekrývali a dali Vám možnosť prihlásiť Vaše najlepšie holuby do viacerých kategórií.
Piatu kategóriu sme nazvali "Univerzálny holub" a jej víťazom sa stane holub, ktorý sa dokáže presadiť na všetkých štyroch vyššie uvedených typoch tratí.
Šiesta kategória je tradične známa pod názvom "Výkon", my sme ju nazvali "Super holub" a zvíťazí v nej holub, ktorý dokáže v sezóne 2013 nalietať najviac úspešných kilometrov.
Posledná kategória je súťažou družstiev a nazvali sme ju "Družstvo snov" alebo v Angličitne "Dream Team". Vašou úlohou je vybrať 7 najlepších pretekárov z Vášho chovu. Do celkového hodnotenia kategórie zaradíme 5 holubov, ktorým sa z Vášho výberu bude najlepšie dariť a do bodovania im započítame ich 3 najlepšie preteky - pre každého z nich.
Čím je súťaž jedinečná?
Na Slovensku ani v Českej republike takýto typ súťaže nie je novinkou, no niečo nové predsalen prinesie. Súťaž bude vyhodnocovaná priebežne z týždňa na týždeň a to bez toho, aby si chovatelia museli sami vypĺňať výsledky svojich holubov. Postará sa o to novo vyvíjaný program pre automatické zaznamenávanie výsledkov. Stačí nám sprístupniť oficiálne výsledky Vašej organizácie (OZ, regiónu, či športového združenia) a iba skontrolovať, či Vaše holuby majú zaznamenané správne výsledky.
Počas celej sezóny sa tak môžete tešiť na priebežné poradie víťazných holubov, plánovať stratégiu pre Vašich zverencov a prispôsobovať ju aktuálnej situácii.Víťazné holuby budeme priebežne pozorne sledovať, budeme v kontakte s ich majiteľmi a prinášať aktuálne informácie.

Holuby v našej súťaži nebudú iba bezduché čísla v tabuľkách. Pre každého Vášho holuba máte možnosť pridať jeho meno, fotografiu a ľubovoľné informácie o jeho predošlých úspechoch, či línii, z ktorej pochádza. Aj takto sa snažíme podporiť vznik famóznych mien a línií z našich holubov podobne, ako je to zaužívané v zahraničí.

Kto sa do súťaže môže prihlásiť?

Prvý ročník súťaže je určený pre všetkých slovenských a českých chovateľov, ktorí s holubmi súťažia v niektorom z oblastných alebo športových združení a vedia svoje výsledky preukázať oficiálnymi výsledkami dostupnými na internete.
Pre prihlásenie do súťaže je potrebná registrácia na našich stránkach, jednoduché vyplnenie formulára pre prihlásenie a včasné zaplatenie potrebných poplatkov. Okrem informácií o prihlásených holuboch budeme potrebovať súradnice Vášho holubníka pre automatický výpočet vzdialenosti jednotlivých pretekov.
V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii na niektorom z uvedených kontaktov, alebo na našom diskusnom fóre http://www.holubar.sk/forum .
http://www.holubar.sk/sutaz

Propozície pre sezónu 2013

Ocenenie majiteľov víťazných holubov (prvé 3 holuby v každej kategórii, prvé 3 družstvá v kategórii "Družstvo snov")
Fotoreportáž zverejnená na stránkach holubar.sk
Umiestnenie v "Sieni slávy" (virtuálna stena víťazov dostupná počas celej existencie stránok holubar.sk vo viacerých jazykoch)
Exkluzívny pohár a diplom (s možnosťou pridania fotografie víťazných holubov) odovzdané na CV alebo podľa vzájomnej dohody
Poukaz na 5 profesionálnych fotografií holubov z dielne holubar.sk
Prihlásené holuby je možné vo všetkých kategóriách aktivovať sumou 30 EUR (suma pre jednu kategóriu). Celá suma putuje na finálne výhry v danej kategórii. O finančné výhry súťažia v každej kategórii iba aktivované holuby. Finálna suma bude rozdelená nasledovne:
1. miesto - 40 %%
2. miesto - 30 %
3., 4., 5. miesto - 10 %

 

Kategórie "Krátke trate", "Stredné trate", "Dlhé trate" a "Super dlhé trate"


Do kategórií je možné prihlásiť 3 holuby ľubovoľného pohlavia (3 holuby na kategóriu), každý holub súťaží individuálne
Holubom sa zaznamenávajú výsledky na tratiach
Krátke trate: 100 km - 400 km
Stredné trate: 300 km - 600 km
Dlhé trate: 500 km a viac
Super dlhé trate: 700 km a viac

Víťazné poradie sa určí súčtom koeficientov (metodika výpočtu podľa FCI). Vyhrávajú holuby s najnižším súčtom koeficientov
Krátke trate + Stredné trate: z troch najlepších pretekov
Dlhé trate + Super dlhé trate: z dvoch najlepších pretekov
Pri rovnosti koeficientov rozhoduje počet nalietaných kilometrov za sezónu
Do súťaže je možné použiť výsledky pásma, oblastného združenia, regiónu alebo športového združenia
Do súčtu koeficientov jedného holuba nie je možné zaradiť jeden pretek viackrát (napr. v rámci OZ a zároveň regiónu)
Jeden holub sa môže zúčastniť súťaže vo viacerých kategóriách. Výsledok z jedného preteku však môže použiť do finálneho hodnotenia iba v jednej kategórii (napr. výsledok z trate na 350 km môže byť pre jedného holuba použitý buď pre KT alebo pre ST)

Kategória "Univerzálny holub"
Do kategórie je možné prihlásiť 3 holuby ľubovoľného pohlavia, každý holub súťaží individuálne
Holubom sa zaznamenávajú výsledky na tratiach
Krátke trate: 100 km - 350 km
Stredné trate: 350 km - 550 km
Dlhé trate: 550 km a viac
Víťazné poradie sa určí súčtom najnižších koeficientov z každého typu tratí (metodika výpočtu podľa FCI) - 1 koeficient pre každý typ trate
Pri rovnosti koeficientov rozhoduje počet nalietaných kilometrov za sezónu
Do súťaže je možné použiť výsledky pásma, oblastného združenia, regiónu alebo športového združenia.

Kategória "Super holub"
Do kategórie je možné prihlásiť 3 holuby ľubovoľného pohlavia, každý holub súťaží individuálne
Holubom sa zaznamenávajú výsledky na všetkých tratiach
Víťazné poradie sa určí súčtom kilometrov, ktoré holub počas sezóny nalietal
Pri rovnosti kilometrov rozhoduje súčet koeficientov zo všetkých pretekov
Do súťaže je možné použiť výsledky pásma, oblastného združenia, regiónu alebo športového združenia
Do súčtu kilometrov nie je možné zaradiť jeden pretek viackrát (napr. v rámci OZ a zároveň regiónu)
Pre účasť v kategórii je potrebné sprístupniť oficiálne súradnice holubníka, z ktorého holuby pretekajú
Vzdialenosti z pretekov sú počítané metódou "Great Circle" s použitím polomeru Zeme 6373 km.

Kategória "Družstvo snov"
Do kategórie je možné prihlásiť 7 holubov ľubovoľného pohlavia
Holubom sa zaznamenávajú výsledky na všetkých tratiach
Víťazné poradie určí súčet koeficientov 5 najlepších holubov z vybraného družstva. Každý holub prispeje do celkového súčtu troma najlepšími výsledkami - koeficiantami z ľubovoľných tratí.
Pri rovnosti koeficientov rozhoduje súčet celkového počtu cien, ktoré získalo najlepších 5 holubov
Do súťaže je možné použiť výsledky pásma, oblastného združenia, regiónu alebo športového združenia
Do súčtu koeficientov jednotlivých holubov nie je možné zaradiť jeden pretek viackrát (napr. v rámci OZ a zároveň regiónu).

Holub mesiaca
V kategórii "Holub mesiaca" budú automaticky vyhodnotené všetky holuby prihlásené do oficiálnych kategórií Veľkej ceny holubar.sk
Holub mesiaca bude vyhodnotený pre mesiace máj, jún a júl 2013
Aby bol holub zaradený do hodnotenia, musí sa v danom mesiaci umiestniť minimálne zo štyroch rôznych pretekov
Víťazný holub bude určený súčtom štyroch najlepších koeficientov, ktoré získal v danom mesiaci z preteku na ľubovoľnú vzdialenosť
Do súťaže je možné použiť výsledky pásma, oblastného združenia, regiónu alebo športového združenia
Do súčtu koeficientov jednotlivých holubov nie je možné zaradiť jeden pretek viackrát (napr. v rámci OZ a zároveň regiónu).

Všeobecné podmienky
Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Columba Trade s.r.o., prevádzkovateľ stránok holubar.sk (ďalej len "Usporiadateľ")
Do súťaže sa môže prihlásiť každý chovateľ alebo tím chovateľov (ďalej len "Súťažiaci"), ktorý je registrovaným používateľom stránok holubar.sk a preteká s poštovými holubmi v niektorom z oblastných alebo športových združení zo Slovenskej a Českej republiky s možnosťou prezerania oficiálnych výsledkov pretekov na internete.
Do súťaže budú prihlásení súťažiaci, ktorí vyplnia prihlasovací formulár a uhradia potrebné poplatky najneskôr do 30. apríla 2013. Poplatky je potrebné uhradiť prevodom, poštovým poukazom, alebo vkladom na účet č. 4011538306/7500 (ČSOB a.s.), variabilný symbol bude každému súťažiacemu individuálne vygenerovaný a zaslaný na e-mailovú adresu.
Českí chovatelia budú mať možnosť uhradiť poplatky v českých korunách podľa aktuálneho kurzu na účet v jednej z českých bánk. Číslo účtu bude sprístupnené v priebehu apríla.
Výsledky súťažiacich holubov budú automaticky zaznamenávané z oficiálnych výsledkov oblastných združení, regiónov a športových združení. Aby mohli byť výsledky použité, musia byť k dispozícii najneskôr do 7 dní od uskutočnenia preteku. Pretek musí pre zaradenie do súťaže spĺňať požiadavky FCI (min 20 chovateľov a 250 holubov).
Usporiadateľ neručí za správnosť použitých výsledkov a negarantuje správne zaznamenanie individuálnych výsledkov holubov. Súťažiaci majú na kontrolu a nahlásenie prípadných chýb 20 dní od pridania výsledkov na stránky holubar.sk
V prípade, že organizácia, ktorá výsledky vydala, vyhlási výsledky za neplatné, výsledky nebudú použité do vyhodnotenia do súťaží
Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť výsledky preteku a rovnako diskvalifikovať súťažiaceho bez predchádzajúceho upozornenia. Diskvalifikovanému súťažiacemu nevzniká nárok na vrátenie poplatkov.
Súťaž v každej kategórii bude spustená pri minimálnon počte 30 súťažiacich na kategóriu. Po dosiahnutí dostatočného počtu súťažiacich budú sprístupnené formuláre pre prihlásenie konkrétnych holubov do danej kategórie.
Súťaž o finančné ceny bude spustená pri minimálnom počte 10 súťažiacich na kategóriu.
Poplatok za prihlásenie do jednej kategórie je 5 EUR.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií do 30.4.2013, pri mimoriadnych situáciách aj v priebehu súťaže.
V Blatnom, 20.3.2013

Viac informácii na webe:

Design by Cezmín Slovakia http://www.cezmin.wz.cz