wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Club of Pigeon - Olympic Champions

 

 

Klub holubárov  Olympijských šampiónov

FCI

 José Tereso - FCI president

István Bárdos, FCI Vice-President, FCI Sport Commitee President

President: Mr.József Peller - Hungary

1995 - Utrecht - Holandsko, "Olympionik Progner Ján kategórie C-dlhé trate"

Slovensko

Manželka Magdaléna

1995 - Utrecht Olympionik Vítězslav a Mojmír Mácha, kategótia spot

Česká republika

1997 - Basel , Gerrit Bergman

1997 , Basel ,"Olympionik Peller József és Éva kategória D" Hungary

1999 - Blackpool, Gerard and Sebastiaan Verkerk

1999 - Blackpool , Olympionik Ferriera E.Monteoro, kategória standard He

Portugal

2001 - South Africa,"Olympionik Jozef Wania, kategótia A" Poland

2003 - Lievin, Franz - Wilhelm Gonschior

2003 - Lievin ,Olympionik"Peller József és Éva, kategória D" Hungary

Budapest

2005 - Porto Peller  József és Éva kat.D Hungary

2005- Porto Olympionik Miroslav Michlík, kategória "A" Slovensko

2005 - Porto," Olympionik Ing.Ladislav Vojtešek kategória štandart"

Česká republika

2007 - Oostende, "Olymp A Škovran Ladislav " Česká republika

2007 - Oostende , Peter + Dr.Hans Brockamp

2007 - Oostende  Andreas Drapa

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

HOLUB OLYMPIONIK

Z LIPTOVA

 Slovensko prvýkrát samostatne

Slovensko sa po prvý krát od rozdelenia Československa zúčastnilo na Olympiáde poštových holubov samostatne. Vybratá kolekcia na II.. Slovenskej výstave poštových holubov v Novom Meste nad/Váhom súťažila prvý krát samostatne so svetovou konkurenciou.

24. Olympiáda PH sa uskutočnila v Holandskom meste Utrecht

v dňoch 27 – až 29. januára 1995.

Tejto akcie sa zúčastnilo 17. krajín a medzi nimi aj Slovensko. Ústredný výbor SZ-CHPH delegoval na olympiádu pána Ing Juraja Kureka, predsedu zväzu a pána Čiču, bývalého tajomníka SZ-CHPH. Cesta na Olympiádu viedla už cez spomínanú II. Slovenskú výstavu, kde sa vybrala kolekcia 22 a to 10 v kategórií ŠTANDARD a 12 v kategórií ŠPORT.  Odvoz holubov bol zabezpečený osobným autom s predpokládanou trasou cez hraničný prechod Breg do Rakúska a cez Nemecko do Holandska. Tento plán sa však neuskutočnil a po viacerých telefonických spojeniach a predchádzajúcej písomnej žiadosti o tranzit holubov cez Rakúsko  na veterinárných a colných úradoch Rakúska, ako aj sekretariátu Rakúskeho zväzu, sa plán neuskutočnil a zmenil sa na smer Čechy.

Ani nám na um nedošlo, že spomínané problémy z Rakúských hraníc sa zopakujú aj na Českých hraniciach. Po vypočutí si stanovísk slovenských colnikov a po zaplatení vysokých  finančných čiastok pre České colné orgány a špeditérské firmy, opustili sme hranice po dvoch hodinách vyjednávania. Do Utrechtu sme dorazili včas, teda v stredu ráno o 7.hodine spolu so zájazdom poľských chovateľov a delegátov. Na odovzdávanie holubov sa čakalo spolu s poľskými, maďarskými, rakúskymi a českými chovateľmi do 13.00 hodiny. V osobitnej miestnosti boli prevzaté holuby kategórie štandard a tam sa i neskôr uskutočnilo bodovanie holubov.

Športové holuby zostali v prepravných košoch až do štvrtku. Prvé výsledky olympiády boli doručené až na kongrese v piatok, kde nám rozdali katalógy. Zo siedmeho miesta Slovenska v kategórií štandard radosť nebola, najmä keď sme zistili, že to zapríčinila kolekcia štandardných holubíc.

Veľkú radosť nám urobil holub chovateľa p. Prognera, ktorý sa umiestnil

na 1.mieste v „C kategórií Šport“

 

 

 

 

 

V tomto časopise z Južnej Afriky sú zverejnené moje výsledky

 "Olympiády z Holandského mesta Útrecht

Blahoželania zo zahraničia

Južná Afrika

Rumunsko

Birmingham

Juž.Afrika

Malta

Priateľ  Juž.Afrika

Británia

JužJuž. Afrika

Juž.Afrika

 

Tento veľký úspech holuba a chovateľa je tiež sadisfakciou, za vylúčenie chovateľa zo súťaže majstrovstiev Slovenska.

  

Zopár slov o miláčikoch holuboch

 

Ako iste viete, holuby sa posudzujú na vzhľad a potom sú výkonné – poštové na preteky

Holub, to je prosto taký malý športovec, ktorý musí mať riadne vytrénované svaly, musí byť teda vytrénovaný. Keď s ním chceme pretekať, tak na preteky nesmie byť veľmi najedený, lebo by sa mu ťažko lietalo a je nesporné, že každý holub je iný a zjavne má aj inak vyvinutý orientačný „zmysel“ - mechanizmus, lebo niektorý sa vie veľmi rýchlo zorientovať a inému to trvá dlhšie. Dokonca sa môže stať, že sa z pretekov vôbec nevráti, čo je vždy ľúto hlavne tomu, kto ho vysiela do terénu. Pri dobrom počasí lietajú holuby aj 100 km za hodinu, pokiaľ duje protivietor, tak to môže byť okolo 60 km/1hod.

Každý holub má svoju rodovú obrúčku s číslom, podľa čoho sa dá identifikovať. Pri nasadzovaní prejde cez terminál a pri dolete domov opäť prechádza v holubníku cez uvedený terminál. Zväčša sa holuby nasadzujú tak, aby prilietali späť v nedeľu, z dlhých tratí sa vypúšťajú v sobotu. Keď holub vyletí nie veľmi najedený, tak nielen jedlo, ale hlavne túžba holubov po rýchlom návrate do svojho holubníka je spravidla dôsledok toho, s akou nehou a láskou svojich holubov miluje a pristupuje k nim ich chovateľ, čo sa samozrejme vždy niekde ukáže a teda odzrkadlí v športových výsledkoch. Dnes už elektronická evidencia umožňuje spracovať výsledky do tlačovej podoby hneď na druhý deň po pretekoch.

Pre každého holubára je dôležité mať základné chovné páry, z ktorých sa odchovajú mladé. Aj keď sú snahy o výchovu dobrých letcov, nie hociktorý holub sa hodí do chovu, neodchová také mladé, ktoré by na súťažiach mali očividný úspech. Páry holubov prezimovávajú oddelene. Má to svoj význam, lebo ide o pokoj, aby sa v čase zimy nezaťažovali. Holuby teda v zime oddychujú, majú „sezónne“ voľno, nelietajú. V marci sa začína s chovom a začiatkom mája sa už konajú preteky starých holubov. Mladé sa začínajú cvičiť na konci mesiaca august.

A ako sa to koná?

Najskôr lietajú okolo holubníka približne dva mesiace, čiže trénujeme ich iba doma. Keď ich vypustíme z holubníka, tak ich necháme lietať asi pol až trištvrte hodiny a večer ich znovu vypúšťame na let. A toto sú práve chvíle šťastia pre pravého holubára, pretože je radosť pozerať na ne, ako krúžia nad svojim domovom, nad hlavou ich pána a manévrujú v ovzduší, naberajú rýchlosť i výšku a miznú ako malé bodky z dohľadu vo výškach atmosféry. Potom sa znovu zjavia, klesajú, prosto sa predvádzajú pred svojim pánom virtuóznym letom pritom hrkútajúc... A to je to pravé orechové, čo očaruje každého milovníka lietavcov – holubov. Potom, len čo vzlietnu, hrozí im nebezpečenstvo v podobe nielen vtáčej chrípky, ale i nebezpečenstvo od dravcov ako je jastrab, samica krahulca, sokola sťahovavého a ďalších lietajúcich predátorov.

Chovatelia holubov organizujú nielen výstavy svojich miláčikov, ale sa zúčastňujú každý druhý rok okrem domácich aj svetových olympiád. Napríklad na vysokej úrovni sa organizujú národné výstavy v Poľsku. Pamätáme si tie minulé v Katoviciach, ktoré sa však smutne preslávili tým, keď množstvo snehu nevydržala konštrukcia strechy výstaviska a zrútila sa. – Zahynuli tu aj kamaráti zo Slovenska a z Nemecka.

Chovné páriky kupujú chovatelia zväčša od takých, ktorí už majú dobré výsledky. Pokiaľ viem, tak väčšinou sú to holuby dovezené z Belgicka, Belgisko sa považuje za akúsi kolísku chovu poštových holubov. Boli totiž prvými, ktorí organizovali preteky holubov a tu sa preteká aj o veľké peniaze. Robia sa stávky ako na kone, takže holuby tam lietajú tzv. komerčný pretek.

Priatelia, poštové holuby ponúkajú nielen „pastvu pre oči“, ale chovateľom prinášajú všetky zmysly burcujúce vzrušenie z očakávania výsledkov letov a to je nenahraditeľný pocit, to musí byť v srdci láska k operencom a ich hrkútaniu.

91-S-202357 Olympijský víťaz 1995

Ako vznikli holubárske preteky

Niekedy začiatkom 19.storočia sa v hostinci mesta Vervieru zišlo niekoľko ľudí ktorí jdnali o obchode, ktorý mal byť uzatvorený v Lutychu. K vôli jeho dôležitosti chceli mať o výsledku čo najskôr správu. Vzhľadom k vtedajším dopravným prostriedkom, stretla sa ich snaha s ťažkosťami. Nakoniec sa rozhodli, že správa o uzavretí obchodu  bude zaslaná po holubovi. Problém nastal v tom, že každý z prítomných obchodníkov čo chovali holuby si myslel , že má toho najrýchlejšieho holuba. Nevedeli sa dohodnúť , až ich napadla myšlieka , že každý z ních vyšle holuba, ktorý bude niesť správu. Správne pohádaní o tom kto má najrýchlejšieho holuba, na výsledok uzatvorili veľké stávky. Správa o uzatvorení veľkých stávok sa rýchlo v meste rozšírila a vzbudila veľký záujem. Pri súťaži prvý holub predstihol ostatné o vyše pol hodiny. Víťazného holuba a šťastného výhercu oslavovali po celom meste. Neskôr pretek opakovali a k stávkujúcim sa pridávali ďaľší ľudia a vypísali sa ďaľšie ceny. Z toho drobného semienka sa zrodil krásny holubársky šport. ( prevzaté od  J.Horváth )   

 

Preteky poštových holubov

 

Pretekový poriadok

Slovenský zväz chovateľov poštových holubov  PRETEKOVÝ PORIADOK pre organizovanie pretekov poštových holubov

HLAVA I.
ORGANIZAČNÉ USTANOVENIA
l. Právo organizovať a usporiadať preteky poštových holubov, ako i vydávať pretekové výsledky majú organizačné zložky SZ CHPH : ZO - VS - OZ - Región, Športové kluby a Zväz, pri dodržaní podmienok, že preteku sa zúčastní najmenej 20 chovateľov a nasadí sa najmenej 150 holubov.
2. A/ Výcvikové stredisko /VS/ je združenie najmenej dvoch a viacerých ZO CHPH jedného OZ CHPH
B/ Región je vopred deklarované združenie najmenej dvoch OZ CHPH alebo zahraničného subjektu, ktorý je na organizačnej úrovni OZ CHPH. Regióny sa môžu spojiť do vyššieho regiónu bez vyčlenenia jedného pôvodného OZ CHPH.
C/ ZO CHPH môže byť zaradená len do jedného VS. Ak OZ CHPH vytvára VS, tak do VS musia byť zaradené všetky ZO CHPH. Deklarácia VS musí byť uvedená v pretekových plánoch, ktoré je potrebné zaslať na sekretariát Zväzu do 28. februára bežného roka.
3. Povinnosťou usporiadateľa pretekov je predovšetkým zabezpečiť:
A/ vyhlásiť štatút preteku - kto pretek organizuje, zaradenie preteku, pre koho je organizovaný, kto je zostavovateľom a vydávateľom pretekových výsledkov.
B/ regulárnosť pretekov dodržiavaním pretekového poriadku
C/ vykonávanie kontrol celej činnosti spojenej s pretekmi a po každej kontrole do 7 dní zaslať na sekretariát Zväzu podklady o vykonaných kontrolách vrátane vykonania kontroly konštatovacích hodín pred začiatkom pretekovej sezóny.
D/ vydávanie pretekových výsledkov, pričom ročné a staršie holuby môžu byť zaradené do pretekových výsledkov po prvú augustovú nedeľu bežného roka vrátane.
4. Všetky preteky musia byť zaradené v pretekových plánoch ZO, VS, OZ, regiónoch a ŠK CHPH, ktoré musia byť doručené na sekretariát Zväzu do 28. februára bežného roka.
5. Usporiadateľ preteku je oprávnený vydať doplňujúce smernice, ktoré však nemôžu meniť alebo rušiť jeho základné ustanovenia.
6. Usporiadateľ preteku môže ustanoviť viac nasadzovacích stredísk, pričom však za ich činnosť plne zodpovedá. V týchto nasadzovacích strediskách sa nasadzujú holuby na preteky, uzatvárajú a otvárajú konštatovacie hodiny a elektronické konštatovacie systémy. Za poriadok a dodržiavanie pretekového poriadku je zodpovedný vedúci nasadzovacieho strediska, obyčajne výcvikár ZO CHPH. Ak sa však nasadzovacie stredisko skladá z viacerých ZO CHPH, potom vedúceho schváli usporiadateľ preteku.
7. Nasadzovanie holubov na pretek je platné, ak sa ho v nasadzovacom stredisku zúčastní najmenej 7 (sedem) pretekových družstiev s rozdielnymi súradnicami doletu a adresou holubníka za prítomnosti minimálne jedného zástupcu každého družstva, ktorý dovŕšil 18. rok života, od začiatku nasadzovania holubov. Sedem účastníkov preteku, napísaných v hlavičkách kontrolných listov musí byť prítomných počas celého nasadzovania a naloženia holubov do prepravného auta až po jeho odchod z NS. Pokiaľ by sa preteku nezúčastnilo 7 chovateľov, musia sa dve prípadne viac stredísk spojiť. V takom prípade musí byť každá komisia zložená zo zástupcov zainteresovaných stredísk.
8. Komisie, vytvorené pre organizovanie pretekov poštových holubov - nasadzovacia, zatváracia a otváracia - musia byť minimálne trojčlenné a zostavené z dospelých členov SZ CHPH.


HLAVA II.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Pretekov sa má právo zúčastniť každý člen SZ CHPH pod svojím menom, adresou holubníka a súradnicami holubníka, prípadne uvedeným názvom v evidencii ZO CHPH. Usporiadateľ zabezpečí, aby na pretek boli nasadzované holuby, s neporušenou rodovou obrúčkou, od ktorých má chovateľ vlastnícky preukaz, prípadne iný doklad o vlastníctve. Nahlásené holuby od ktorých chovateľ nemá preukaz vlastníctva môžu byť nasadené na pretek, ale nesmú byť zaradené do pretekových výsledkov.
2. V prípade, že dvaja a viacerí chovatelia budú tvoriť jednu evidenciu a spoločne lietajú z dvoch a viacerých holubníkov, bude sa pre zostavenie výsledkov /výpočet/ všetkým holubom, ktoré nasadili na preteky, počítať kratšia vzdialenosť doletu na ich holubník. Chovatelia sa môžu spájať len za podmienky že súradnicová vzdialenosť holubníkov nepresiahne jeden kilometer. ( s platnosťou od 1.1.2006 )
3. Holub môže byť nasadený na pretek v tom istom roku len u jedného chovateľa. Chovateľ sa však môže zúčastniť pretekov u viacerých usporiadateľov za podmienok nimi vydaného štatútu pretekov. S holubami chovateľa, ktorému bol udelený trest zákazu pretekania alebo vylúčenia, môže pretekať iný chovateľ iba v prípade, ak holuby kúpil alebo získal darom a premiestnil ich na svoj vlastný holubník a to v okruhu viac ako tisíc metrov od pôvodného holubníka. Z pôvodného miesta, t. j. z holubníka potrestaného chovateľa, nemôžu pretekať holuby, počas celej doby trvania trestu zákazu pretekania.
4. Usporiadateľ preteku môže z dopravnej súpravy vypúšťať holuby na dvoch miestach. V rôznom čase iba za predpokladu, že sú nakošované zvlášť v aute a zvlášť v prívese. Z jedného miesta musí z jedného auta vypúšťať naraz v rovnakom čase.
5. Konštatovať holuby z každého preteku je možné až do otvorenia hodín. Nasadzovacie stredisko má právo preteky predĺžiť o potrebnú dobu, t. j. posunúť konečné otvorenie o jeden i viac dní, avšak musí toto rozhodnutie včas oznámiť zúčastneným chovateľom a usporiadateľovi preteku. Usporiadateľ alebo kontrolný orgán, prípadne vyššie organizačné zložky SZ CHPH majú právo žiadať hlásenie o dolete holubov a vykonávať kontrolu doletených holubov na holubníku z toho ktorého preteku.
6. Usporiadateľ preteku musí mať ku každému preteku vystavený protokol o štarte holubov, ktorý musí byť potvrdený v mieste štartu organizáciou chovateľov poštových holubov. Ojedinele vo výnimočných prípadoch je možné potvrdzovanie čerpacou stanicou PHM, ak zašle doklad z registračnej pokladne, vystavený po vykonanom štarte z miesta štartu. Protokol musí obsahovať tieto údaje : miesto vypustenia holubov, dátum a hodinu štartu, počasie v mieste štartu, počet nasadených holubov, počet chovateľov - účastníkov preteku, prípadne iné údaje - závažné pre pretek, meno a podpis potvrdzujúceho za organizáciu a pečiatku s podpisom usporiadateľskej organizácie.
Protokol o štarte musí byť odoslaný najneskôr do piatich dní po štarte na sekretariát SZ CHPH. Toto ustanovenie platí i pre zahraničné preteky. Do konania prvého preteku OZ CHPH zašle na sekretariát Zväzu dohody so štartérmi pretekov.
Usporiadateľ preteku odošle na sekretariát SZ CHPH a internetovú stránku poradie prvých 25 holubov doletených v OZ do 13 dní od uskutočnenia preteku.
7. Usporiadateľ preteku musí na každý pretek okrem vodiča vyslať aj sprievodcu zodpovedného za uloženie a prepravu holubov.

HLAVA III.
KRÚŽKOVANIE HOLUBOV NA PRETEKY

1. Krúžkovacia komisia musí byť trojčlenná. Vedúci zodpovedá za prácu celej komisie - za správne a úplné vyplnenie a odovzdanie kontrolných listov a naplnenie transportných košov alebo boxov. Za prácu všetkých krúžkovacích komisií zodpovedá vedúci nasadzovacieho strediska, ktorý krúžkovacie komisie určuje. Člen komisie nesmie byť v príbuzenskom vzťahu prvého stupňa s vlastníkom holubov.
2. Pre jednotlivé preteky musí nasadzovacie stredisko používať pretekové gumičky, ktoré dal vyrobiť Zväz. V prípade chybného zapísania čísla pretekovej gumičky či rodového krúžku, bude holub vyradený z preteku. Použité gumičky i gumičky pripravené na pretek musia byť uskladnené v nasadzovacom stredisku jeden rok. Gumičky sa po použití v preteku uchovávajú jeden rok.
3. V kontrolných listoch nie je dovolené prepisovanie čísiel. Chybný zápis, zistený priamo pri krúžkovaní sa musí prečiarknuť a napísať do nového riadku, v nevyhnutnom prípade nadpísať a v poznámke uviesť, kto opravu vykonal. Pod posledný zápis kontrolného listu napíše komisia súčet všetkých nasadených holubov chovateľa a ukončí podčiarknutím. Takto vyplnený kontrolný list podpíšu traja členovia krúžkovacej komisie, majiteľ holubov alebo poverený zástupca. Chybné zápisy v kontrolnom liste je možné opraviť len do doby odoslania holubov na pretek.
4. Je neprípustné, aby chovateľ pri košovaní (nasadzovaní) vlastného holuba držal, zapisoval, krúžkoval a hlásil jeho číslo. Chovateľ má právo kontrolovať správnosť zápisu v kontrolnom liste. Preteková gumička musí byť na rodovej obrúčke. Komisia zodpovedá za donášku holubov do boxov.
5. V súlade s pretekovým poriadkom musí byť celá činnosť organizovaná prehľadne tak, aby bola uľahčená kontrola. Napríklad pri nasadzovaní holubov je potrebné vymedziť priestor pre prácu komisií, pre prázdne a naplnené koše a pre čakajúcich chovateľov.
6. Originál a prvá kópia kontrolného listu zostáva v nasadzovacom stredisku zapečatená spolu s hrebeňmi od gumičiek.
7. Na každý pretek je potrebné čitateľnú kópiu kontrolného listu za celé nasadzovacie stredisko odovzdať sprievodcovi - vedúcemu osádky auta pri zbere holubov na pretek. Tieto kópie musí mať osádka auta u seba až do miesta štartu. Po vykonaní štartu ich odovzdá usporiadateľovi preteku za účelom uloženia k porovnaniu s originálom. Neodovzdanie kópií sprievodcovi pred pretekom - pri zbere, má za následok vyradenie z preteku. Osádka auta musí mať u seba aj rozdeľovník boxov podľa organizácií.
8. Zároveň s čitateľnou kópiou kontrolného listu je osádke - sprievodcovi odovzdaný aj protokol o krúžkovaní holubov.
9. Majiteľ je zodpovedný za zdravotný stav nasadených holubov na pretek. Nasadzovacia komisia je povinná viditeľne choré holuby nepripustiť na pretek. Potvrdenie o zdravotnom stave holubov je nutné žiadať od jednotlivých chovateľov v tom prípade, ak je podozrenie z ochorenia holubov, ktoré majú byť nasadené na pretek. U nasadených holubov nesmie byť použitý nepovolený doping.
10. V mieste krúžkovania sa s nakrúžkovanými holubami na pretek môže manipulovať len so súhlasom vedúceho nasadzovacieho strediska a v prípade kontroly usporiadateľ a kontrolou poverené orgány. Za skladovanie, evidovanie a vydávanie gumičiek zodpovedá vedúci nasadzovaqcieho strediska.
11. Transportné koše musia byť riadne vybavené a pred nasadzovaním uzamknuté alebo zabezpečené iným spôsobom.
12. Pre prevádzku špeciálnych upravených áut si vydáva doplňujúce pokyny usporiadateľ pretekov, ktorý vozidlo vlastní alebo používa.
13. Prepravné boxy musia byť pred nasadením zaplombované a odplombujú sa až pri príprave holubov na štart za účasti štartéra.


HLAVA IV.
UZATVÁRANIE KONŠTATOVACÍCH HODÍN

1. V pretekovej sezóne sa na plombovanie konštatovacích hodín povoľuje používať olovené i plastikové plomby a originálny plombovací drôt. Neplnenie tohto nariadenia sa bude považovať za porušenie pretekového poriadku a bude mať za následok vylúčenie konštatovaných holubov z preteku.
2. Uzatváraciu komisiu určuje, resp. schvaľuje výbor ZO CHPH, ak má vlastné nasadzovacie stredisko. Ak nasadzovacie stredisko tvoria dve resp. viac ZO CHPH, potom je uzatváracia komisia zložená zo zástupcov zúčastnených ZO CHPH a určuje resp. schvaľuje ju ten výbor ZO CHPH, v ktorého obvode sa nasadzovanie koná.
3. Uzatváracej trojčlennej komisii, pracujúcej v nasadzovacom stredisku, musí byť odovzdaných najmenej päť hodín vrátane elektronických konštatovacích systémov, riadne pripravených a to za prítomnosti najmenej siedmych chovateľov - účastníkov preteku.
4. Dobu odovzdávania a uzatvárania hodín určuje a schvaľuje vopred usporiadateľ preteku na základe návrhov nasadzovacích stredísk. Hodiny musia byť spustené do chodu podľa časového znamenia.
5. Uzatváracia komisia je povinná hodiny pred uzatvorením skontrolovať. Dorazník musí byť bezpodmienečne v zadnej polohe hodinového stroja a konštatovací kotúč sa musí dať voľne stiahnuť z hriadeľa. Páska musí byť potvrdená podpismi troch členov komisie, vyznačená dátumom a miestom preteku a opatrená pečiatkou nasadzovacieho strediska - ZO CHPH. Ručička označujúca dni musí byť nastavená na najvyššie číslo. V prípade chybného nastavenia dňa rozhodne o uznaní pásky usporiadateľ preteku.
6. Hodiny, ktoré sa nedajú spustiť po zaplombovaní kontrolným uzatváracím odtlačkom, musia byť spustené, otvorené komisiou, prekontrolované a zaplombované. Hodiny, ktoré neoznačujú dni, sú pre pretek nepoužiteľné.
7. Po vykonaní uzatváracieho odtlačku urobí komisia pootočenie kľúčikom, t.j. potiahne pásku vo všetkých hodinách.
8. O uzatvorení hodín musí byť spísaný protokol, obsahujúci potrebné údaje, ako : čísla hodín, u koho budú počas preteku a číslo prvej dutinky zistenej kontrolou. O každom ďalšom dodatočnom uzatvorení hodín alebo ich úprave, sa musí urobiť zápis.
9. V mimoriadnych, zdôvodnených prípadoch, môže uzatváracia komisia uzatvoriť donesené hodiny i po určenej uzatváracej hodine, o čom urobí zápis (jedná sa o mimoriadne, havárijné situácie, nezavinené chovateľom).
10. Konštatovať je možné len toľko holubov, aby bolo možné vykonať posledný kontrolný otvárací odtlačok.
11. Dodatočné uzatvorenie hodín a hodín v havárijnom stave musí byť vykonané v celú hodinu alebo polhodinu. Spolu s uzatváracím odtlačkom dodatočne uzatvorených hodín musí byť vykonaný odtlačok v iných, riadne uzatvorených hodinách. Táto okolnosť musí byť riadne uvedená v protokole s označením oboch hodín (číslo hodín, majiteľ, príslušné dutinky) a musia byť splnené ustanovenia odst. 4 až 6 tejto hlavy. Toto ustanovenie platí, keď sú hodiny dodatočne uzatvorené v zmysle odst. 9 tejto hlavy, a uzatváracia komisia je ešte prítomná. V prípade predčasného spustenia hodín (mimo spoločného spustenia) uzatváracia komisia zlikviduje spustený odtlačok a hodiny sa spustia podľa bodu č. 9 hlava
IV.

HLAVA V.
KONŠTATOVANIE HOLUBOV

1. Na pretek je možné používať iba konštatovacie hodiny a elektronické konštatovacie systémy, kde sa dolety konštatovaných holubov dajú trvalo zdokumentovať.
2. Konštatovanie do viacerých hodín súčasne je povolené. Je možné súčasne použiť dva systémy konštatovania - konštatovacie hodiny a elektronický konštatovací systém.
3. Do jednej tuby sa môže konštatovať len jeden holub resp. gumová obrúčka. Tuby s konštatovanou pretekovou gumovou obrúčkou musia byť vhodené do hodín hore dnom. Tuba vložená s gumovou obrúčkou otvorom hore (otvorená) sa nevyraďuje, ale sa uzná s časom nasledujúceho správne konštatovaného holuba.
4. Do štyroch hodín po konštatovaní holuba je chovateľ povinný mať k dispozícii konštatované holuby za účelom preukázania sa kontrolným orgánom. Ak sa vyskytnú pochybnosti o dolete holuba alebo spôsobe konštatovania, je vedúci pretekovej komisie (výcvikár) povinný okamžite začať šetrenie, hodiny od chovateľa prevziať a s pretekovou komisiou celý prípad vyšetriť.
5. Ak sa hodiny zastavia počas preteku, nesmú sa otvoriť, ale chovateľ má možnosť urobiť s inými riadne uzatvorenými hodinami kontrolný odtlačok s vložením písomnej správy o tejto činnosti do tuby idúcich hodín. Rozdiel času oboch týchto hodín sa pripočíta k času doletu každého holuba konštatovaného v zastavených hodinách. Ak trval pretek viac dní a medzi tým bol uskutočnený spoločný kontrolný odtlačok (viď odst. 8 tejto hlavy), potom sa k časom konštatovaných holubov v zastavených hodinách pred spoločným kontrolným odtlačkom rozdiel nepripočítava.
6. Hodiny zastavené alebo s pretrhnutou páskou pred pretekom, ak v nich nebol konštatovaný holub, môžu byť znovu uzatvorené za podmienok ods.
7 a 8 hlavy IV. Takéto havarijné hodiny sa môžu spustiť so spoločným odtlačkom s inými idúcimi a riadne uzatvorenými hodinami. V takomto prípade zostáva v hodinách pôvodná páska a dňová ručička sa nastavuje podľa súčasného času - stavu. Toto sa dá vykonať iba vtedy, ak si nasadzovacie stredisko určilo komisiu, ktorá je oprávnená manipulovať s hodinami počas preteku. Musia však byť dodržané všetky ostatné ustanovenia pre uzatváranie hodín.
7. Usporiadateľ preteku - môže nariadiť plombovanie hodín vo výnimočných prípadoch aj medzi pretekmi (pokiaľ majú chovatelia hodiny doma).


HLAVA VI.
OTVÁRANIE HODÍN

l. Dobu otvárania najmenej päť hodín vrátane elektronických konštatovacích systémov stanovuje, resp. schvaľuje na návrh nasadzovacieho strediska usporiadateľ preteku. Otvárania sa musí zúčastniť najmenej sedem chovateľov, zástupcovia zúčastnených družstiev, ktorí dovŕšili 18. rok života. Hodiny prinesené na otváranie po stanovenej dobe v mimoriadnych zdôvodnených prípadoch, môže otváracia komisia (pokiaľ je ešte prítomná) otvoriť, o čom urobí zápis (ide o mimoriadne - havárijné situácie, nezavinené chovateľom). V takomto prípade je potrebné vykonať kontrolný odtlačok podľa časového signálu, kvôli zisteniu rozchodu hodín. Chovateľ nesmie v žiadnom prípade otvoriť hodiny, ktoré uzatvorila komisia. V opačnom prípade je z preteku vyradený. Chovateľovi, ktorý používa v jednom preteku viacero hodín, musia byť všetky hodiny vyhodnotené i v tom prípade, ak do nich nebolo konštatované, v opačnom prípade je z preteku vyradený.
2. Otváraciu komisiu určí vedúci nasadzovacieho strediska. Je neprípustné, aby chovateľ pracoval v komisii, ktorá otvára hodiny, v ktorých má konštatované holuby. Komisiou vyhodnotené dokumenty musia byť podpísané jej členmi s uvedením ich čitateľných mien a priezvísk.
3. Na pokyn vedúceho otváracej komisie vykonajú prítomní členovia otvárací odtlačok podľa časového znamenia a potiahnu pásku pootočením kľúčika. Po otvorení hodín bude kontrolná otváracia dierka za otváracím odtlačkom alebo v ňom. U nových typov hodín musí byť otváracie označenie uvedené podobne. Ak nebude dierka (označenie) na páske zreteľná, bude páska vyradená. Po prekontrolovaní všetkých hodín a plômb, môžu otváracie komisie začať pracovať. Komisia doplní kontrolný list údajmi o prílete holubov a rozchode hodín v príslušných rubrikách.
4. Vyhodnotené musia byť všetky odtlačky na páske. Ku každému odtlačku konštatovaného holuba napíše komisia číslo tuby, vyhodnotenie času, dňa, číslo holuba, číslo gumovej obrúčky a meno majiteľa holuba, ak do hodín konštatovalo viac chovateľov. Pri dvojpreteku musí byť vypísané aj miesto štartu holuba. Zložená páska musí byť označená miestom preteku a menami majiteľov konštatovaných holubov. Kontrolné listy a pásku podpisuje celá komisia pod nápisom "OTVÁRACIA KOMISIA".
5. Chyby, pre ktoré nemôže byť páska uznaná sú : nečitateľné odtlačky, neviditeľné alebo chýbajúce dierky, dierky medzi odtlačkami, uvoľnené raziace ručičky hodín a všetky stopy po nedovolenej manipulácii, ako i chýbajúce údaje vyplývajúce z bodu č. 4 hlava VI.
6. V prípade nečitateľného odtlačku sa pre vyhodnotenie použije čas nasledujúceho čitateľného odtlačku.
7. V prípade poruchy, ktorá znemožňuje vykonávanie kontrolného otváracieho odtlačku (natrhnutá páska, plné hodiny, mechanická závada atď.) urobí otváracia komisia pred kontrolným odtlačkom pootočenie kľúčikom, otvorenie hodín, kontrolu a úpravu poruchy a ďalšie uzatvorenie hodín, avšak za predpokladu, že pri otvorení bude viditeľná otváracia dierka (označenie). Všetky tieto okolnosti sa zapíšu na pásku k podpisom otváracej komisie. Hodiny, u ktorých sa nedá pred úpravou pootočiť kľúčikom a páskou, na ktorej by mala byť otváracia dierka, musia byť vyradené.
8. Usporiadateľovi sa doporučuje nariadiť otváranie hodín v deň konania preteku.
9. Po otvorení konštatovacích hodín a po vykonaní zápisov o dolete holubov musí sa rozdeliť originál a kópia kontrolného listu, pričom kópia kontrolného listu nesmie byť uložená u spracovateľa výpočtov. U spracovateľa výpočtov zostáva originál kontrolného listu, pásky z hodín sa po vyhodnotení zapečatia do obálky s označnením preteku a zostanú uložené na mieste, ktoré určí usporiadateľ až do prípadnej kontroly či odoslania nadriadenému orgánu.
10. Pásky z digitálnych hodín musia byť označené a doplnené ihneď po vyhodnotení tak ako je tomu na páskach z mechanických hodín. Pásky z hodín, na ktoré by sa potrebné údaje nevošli, sa nalepia na formát A4 a vedľa odtlačkov doplnia.


HLAVA VII.
VÝPOČET A ZOSTAVENIE VÝSLEDKOV

1. Usporiadateľ ZO, VS, OZ CHPH, región resp. športový klub zabezpečí výpočet a zostavenie výsledkov podľa poradia rýchlosti v metroch za minútu v rámci účasti na preteku. Vyhodnocuje sa poradie 20 % víťazov z celkového počtu nasadených holubov na pretek.
2. Pri poklese rýchlosti pod 750 m/min môže usporiadateľ preteku vyhodnotiť poradie holubov podľa absolútnych časov doletu (časy zaznamenané na páske).
3. Rozchod hodín pri meškaní sa pripočítava k dobe letu holubov a ak hodiny nadbiehajú, holubom sa započíta čas zaznamenaný konštatovacími hodinami.
4. Mŕtva doba pri doletoch v letnom čase je od 22.OO do O5.OO hod.
stredoeurópsky čas 21.00 do 04.00 hod
5. Pretekové výsledky musia byť zostavené následovne :
A/ zoradenie holubov sa môže urobiť podľa zostupnej rýchlosti resp. vzostupného absolútneho času doletu.
B/ alebo sa urobí zoradenie holubov podľa rýchlosti resp. času, ale chovateľ za svojím prvým umiestneným holubom má uvedené všetky ďalšie umiestnené holuby v 20 %
C/ môže sa použiť alternatíva B/, ale chovatelia sú zoradení podľa príslušnosti k ZO CHPH
Vo všetkých pretekoch musia byť v pretekových výsledkoch pri chovateľovi uvedené tieto náležitosti:

Por. - meno - ZO CHPH - km - nasad - č. rod. - pohl. - rýchl - koef.

__________________________________________________________

l. Laban Jozef -Poprad - 358,98 - 30/12 - 90 S 42504 - Ha - 1.285,13 - 0.345


6. H l a v i č k a preteku musí obsahovať :
a/ názov preteku, dátum konania, čas štartu a súradnice miesta štartu
b/ označenie usporiadateľa preteku a vydávateľa výsledkov
c/ označenie súťaží, do ktorých je pretek zaradený
d/ rozpätie v km (najkratšia a najdlhšia vzdialenosť v ZO, VS, OZ, ŠK a pod.)
e/ dátum čas doletu a rýchlosť prvého a posledného holuba v 20 %
f/ údaje o počasí (v mieste štartu, na trati, prípadne v ďalších dňoch preteku)
g/ všetky základné organizácie, nasadzovacie strediská, resp. iné organizačné zložky zúčastnené v preteku
h/ počet umiestnených holubov v preteku

7. Každá strana pretekových výsledkov musí byť označená poradovým číslom a názvom preteku.

8. Všetky pretekové doklady sa uschovávajú ako dokumentácia počas dvoch rokov.

9. Usporiadateľ pretekov je povinný dodať všetky druhy výsledkov na sekretariát Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov do 31. októbra bežného roka. Výsledky musia byť dodané vo forme knihy.

10. Ak bude chovateľ z preteku vyradený z akéhokoľvek dôvodu, o tento počet vyradených holubov sa neznižuje celkový počet nasadených holubov.

11. V z o r hlavičky preteku :

C H R U D I M
Pretek konaný dňa : 21. MÁJA 2000 Štart : O6.OO hodín
Súradnice : 49:57:00/15:48:00
Usporiadateľ preteku : /ZO CHPH Poprad, OZ CHPH POPRAD, VS CHPH Poprad/
Spracovateľ pretekových výsledkov : /ZO - VS - OZ CHPH Poprad/
Pretek je zaradený do súťaže o majstrovstvo : ZO, VS, OZ Poprad
Rozpätie km v rámci ZO : 355,28 - 363,2O
VS : 355,28 - 384,67
OZ : 321,67 - 398,67
Počasie v mieste štartu: pekne teplo, 2OoC, neskôr na trase miestami mrholenie
Prvý holub doletel : dňa 21.5.2000 o 1O,30,09 hod. rýchlosťou 1.285,13 m/min
Posledný holub doletel : dňa 21.5.2000 o 11,OO,34 hod. rýchlosťou 1.145,88 m/min

Účasť v preteku : ZO CHPH počet chovateľov počet holubov

___________________________________________
Svit 8 80 . Veľká 9 105, Sp. Sobota 9 77m -------------------------------------------VS Poprad 26 262    

20 % víťazov = 52 holubov

HLAVA VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Pretekové výsledky slúžia ako predpísaná dokumentácia pre výstavy a súťaže.

2. Na pretek môžu byť prepravované holuby iba s pretekovými gumičkami, distribuovanými SZ CHPH a riadne zaevidovanými v kontrolnom liste a elektronickými krúžkami s plávajúcim kódom.

3. Ak usporiadateľ poruší pretekový poriadok je pretek neplatný. Úmyselné hrubé porušenie pretekového poriadku je disciplinárnym priestupkom. Športový priestupok nie je disciplinárnym priestupkom.

4. Chovatelia organizovaní v SZ CHPH môžu pretekať a vyhodnocovať výsledky so zahraničnými organizáciami (zväzmi), ktoré sú členmi FCI pri splnení vnútrozväzových noriem SZ CHPH.

5. Elektronický konštatovací systém môže používať aj jeden člen nasadzovacieho strediska. Jeden terminál je považovaný za jedny hodiny.

6. Používanie elektronických konštatovacích systémov a konštatovacích hodín na digitálnom princípe konštatovania musia byť schválené Prezídiom SZ CHPH. Rozhodnutie sa vydá na základe žiadosti a priloženého úradne overeného prekladu o spôsobe jeho používania. Žiadosť o zaregistrovanie nového systému musia žiadatelia predložiť najneskôr do 28. februára bežného roku. Vykonávacie predpisy pre požívanie elektronických systémov tvoria prílohu tohto pretekového poriadku.

7. Doping u nasadzovaných holubov na pretek je zakázaný. Chovateľ je povinný umožniť dopingovú kontrolu v rozsahu a termíne , určenom kontrolným orgánom.
Náklady spojené s pozitívnym nálezom hradí chovateľ.
Zoznam zakázaných skupín látok :
a. Glukokortikoidy - hormóny kôry nadobličiek
b. Anabolické stereoidy - tzv. sexuálne hormóny mužské , ženské ( androgény , esterogény )
c. Betaagonistémy
d. Nesteroidné antiflogistiká - nehormonálne prípravky proti bolestiam a zápalom
e. Transsubstancie - pseudosubstancie , zmes chemických látok v ktorých niektoré zakrývajú horespomínané zakázané látky resp. látku.


Prílohy : vykonávacie predpisy TAURIS, TIPES, ATIS, BRICON, BENZING

Pretekový poriadok schválený VZ SZ CHPH dňa 23. 04. 2005
Týmto stráca platnosť doterajší pretekový poriadok, schválený dňa 24. 03.
2001 a k nemu vydané doplnky.
Pretekový poriadok nadobúda účinnosť dňa 23. 04. 2005.


Ing Juraj Kurek
Prezident SZ CHPH

Vykonávacie predpisy
Elektronické konštatovanie systémom TauRIS , Tipes , ATIS , BRICON

1. Všeobecné zásady

Používanie elektronických konštatovacích systémov (ďalej EKS) všetkých druhov, ktoré boli certifikované FCI, boli schválené VZ SZ CHPH dňa 20.11.1999 pri splnení týchto základných podmienok:
a/ EKS môže chovateľ používať výlučne taký, ktorý je schválený Prezídiom SZ CHPH. Doteraz je schválený TauRIS, TIPES, ATIS, BRICON.
b/ Chovateľ, ktorý chce iný EKS používať, je povinný predložiť úradne overený doklad o jeho prevádzke na sekretariát zväzu do 28.2. v roku, v ktorom chce systém začať používať.
c/ Užívať EKS môžu chovatelia, ktorí sú dostatočne odborne preškolený s návodom na používanie a vedia s týmto systémom zaobchádzať.
d/ Právo používať EKS má chovateľ pri splnení podmienok tohto doplnku, pri všetkých súťažiach - pretekoch, ktoré organizujú zložky Zväzu na všetkých úrovniach.
e/ Žiadneho člena SZ CHPH nemožno nútiť, aby používal EKS
f/ Je dovolené, aby chovateľ v jednom preteku využíval EKS i klasické konštatovacie hodiny.
g/ Chovatelia - účastníci preteku používajúci EKS, nesmú byť časovo penalizovaní alebo vylúčení zo súťaží alebo inak diskriminovaní.
h/ Vlet - je vstupné zariadenie, ktorým holuby vstupujú do chovateľského zariadenia. Senzory ( antény ) - registrovacie zariadenia musia byť inštalované tak, aby boli v kontakte ( musia nadväzovať ) na holubník.
i/ Elektronické krúžky na holuby si chovateľ kupuje sám, musí dokázať, že krúžky pochádzajú od autorizovaného výrobcu.

2. Zásady pre prevádzku EKS

a/ Registrácia EKS sa zabezpečuje cez vytlačený a odovzdaný protokol, registrácia a kontrola konštatovacích hodín pred každou pretekovou sezónou - odovzdaním na OZ CHPH.
b/ OZ CHPH spracuje a odovzdá zoznam chovateľov používaných EKS.
Zoznam bude obsahovať priezvisko a meno chovateľa, značka a typ zariadenia EKS, rok výroby a špecialistu kto priraďoval elektronické krúžky.
c/ EKS pozostáva z :
- chovateľskej časti : terminál, senzory, adaptér, elektronické krúžky
- klubovej časti : počítač PC, nasadzovací senzor, hodiny - zdroj stredoeurópskeho času a tlačiareň
PC počítač slúži ako základné programové vybavenie a archiváciu údajov o chovateľoch, organizačných jednotkách a jednotlivých pretekoch.
Používa sa na prenášanie údajov na termiál a opačne.
d/ Zariadenia EKS a ich organizácia
1) Miesto zadávania údajov
2) Nasadzovacie miesto
3) Hodinové miesto
4) Konštatovacie miesto
V každom organizačnom stupni pôsobí trojčlenná komisia a chovateľ, ktorí prihliadajú na hodnovernosť vykonávaných úkonov a svojím podpisom na tlačených protokoloch potvrdzujú ich správnosť. Pre nasadzovacie a hodinové miesto môže byť komisia totožná, ak zabezpečuje oba úkony. Všetky protokoly sa tlačia trojmo a to vždy pre originál (usporiadateľ preteku), prvú kópiu pre ZO (nasadzovacie stredisko) a druhú kópiu pre chovateľa (nie je podmienkou). Pri každej zmene (priraďovaní nových holubov resp. čípov) sa musí opakovať celý proces tlačenia protokolov.

1/ Miesto zadávania údajov pozostáva
Počítač, nasadzovací senzor, terminál chovateľa, elektronické krúžky (čípy) a tlačiareň.
Je to miesto kde sa zadávajú v počítači s príslušným programovým vybavením dáta pre evidenciu chovateľov, ZO, OZ, holubov a priraďovaní čípov. K tomu sa vytvoria číselníky OZ, ZO a chovateľov.
Číselník chovateľov - vytvorí sa poradie chovateľov a stavy holubov ich zoznam evidencie holubov podľa rodových krúžkov a pohlavia. Elektronické krúžky sú priraďované jednotlivým holubom.
Všetky údaje sa musia nachádzať v počítači a termináli.
Termín na priraďovanie stanoví ZO resp. NS a chovateľ je povinný ho akceptovať. Celú túto operáciu v mieste zadávania vykonáva špecialista, ktorý má potvrdenie od predajcu, že je preškolený a túto činnosť môže vykonávať. Preškolenie špecialistov zabezpečuje predajca na území SR.
Špecialisti budú vedení na sekretariáte Zväzu a na internetovej stránke.
( Platí od 1.1.2006 )

2/ Nasadzovacie miesto pozostáva
Nasadzovací senzor, terminál chovateľa a tlačiareň.
Pred nasadením sa v terminále vyznačí názov preteku, resp. poradie preteku. Holub na nohe s elektronickým krúžkom sa vloží do nasadzovacieho senzora. Na terminály si zariadenie prečíta elektronický krúžok a na displeji sa zobrazí číslo nasadzovaného holuba, ktoré komisia skontroluje. V prípade, že nesúhlasí číslo elektronického krúžku výrobca systému umožňuje (podľa návodu) dodatočné priradenie - túto možnosť treba chápať ako výnimočnú. V nasadzovacom stredisku pôsobí trojčlenná komisia a chovateľ, ktorý podpisuje protokol v hodinovom mieste.

3/ Hodinové miesto pozostáva - hodiny, zdroj SEČ, terminál chovateľa a tlačiareň. Po nasadení holubov sa terminál chovateľa pripojí na hodiny - zdroj SEČ a tlačiareň. Po odsúhlasení SEČ sa vytlačí protokol nasadenia holubov na pretek. V hodinovom mieste pôsobí a podpisuje trojčlenná komisia a chovateľ. Nasadzovacia a hodinová komisia môže byť totožná, ak zabezpečuje oba úkony. Na protokole nasadených holubov musí byť viditeľne vyznačený názov preteku, resp. číslo preteku, číslo holuba, čas kontroly hodín – zosúladenie času, počet evidovaných a nasadených holubov. Hodinová komisia taktiež zabezpečuje vyhodnotenie preteku po preteku s tými istými zásadami ako pri nasadzovaní.
Postup – pri otváraní sa terminál každého chovateľa prepojí na hodiny a tlačiareň. Vytlačí sa vyhodnotený protokol nasadených a priletených holubov. Na protokole budú zreteľné čísla nasadených holubov, deň a čas elektronického konštatovania, čas odsúhlaseného času, názov preteku a meno chovateľa, počet senzorov – adaptérov (antén) pri konštatovaní.
Trojmo vytlačený protokol priletených holubov nahradzuje kontrolný list a pásky z hodín. Jeden exemplár sa povinne posiela na OZ, resp. výpočtárovi, jeden kópia ostáva v archíve ZO a jeden slúži pre chovateľa.

4/ Konštatovacie miesto
Je to miesto chovateľského zariadenia. Pozostáva zo senzorov vložených do vletov, káblového prepojenia na terminál.
Pred pretekom sa prepne v termináli na pozíciu konštatovania. Po skončení konštatovania sa terminál zoberie na vyhodnotenie konštatovania.

3. Záverečné ustanovenia

Pre kontrolu EKS je treba zabezpečiť dodanie protokolov riadne vyplnených, zodpovednými chovateľmi podpísané a v termíne dodané.
Všetky protokoly tlačené na EKS sú archivované 2 roky.
Pokiaľ nastane porucha na prenose dát na tlačiareň a potrebný protokol nie je možné vytlačiť, avšak na displeji terminálu sú uvedené údaje potrebné k vyhodnoteniu preteku, môže sa spracovať protokol s vyhodnotením výsledkov podpísaním komisiou a vedúcim NS s uvedením popisu poruchy.
Každá zmena zásad EKS musí byť vydaná ako doplnok k Pretekovému poriadku.
Pri používaní hodinového zariadenia, ktorým sa odsúhlasuje SEČ, komisia nepoužíva rádiový časový signál. Tlačenie protokolov nasadených a vyhodnotených holubov môže komisia začať už pri splnení podmienky množstva hodín a chovateľov.
Na EKS sa nevzťahujú zásady pretekového poriadku v hlave III – IV v oblasti nasadzovania, konštatovania, vyhodnocovania a otvárania hodín, ktoré sú popísané a usmernené týmto doplnkom.

(Vložené 10.12.2007)

Slovenský zväz chovateľov poštových holubov
DISCIPLINÁRNY PORIADOK

§ 1
Všeobecné ustanovenia
1. V činnosti Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov (ďalej len SZ CHPH), medzi orgánmi a členmi vznikajú vzťahy, ktoré musia byť v súlade so zaužívanými pravidlami slušnosti, občianskeho spolužitia, založené na demokratických princípoch. Práva a povinnosti členov a organizačných zložiek Zväzu a formy ich realizácie sú zakotvené v Stanovách, Pretekovom poriadku, Organizačnom a rokovacom poriadku a ďalších zväzových normách. Tieto normy musia byť v súlade so všeobecnými právnymi normami, najmä Zákonom o združovaní občanov, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom a Zákonníkom práce.
2. Podľa § 27 Stanov SZ CHPH vydáva Valné zhromaždenie ako vykonávací predpis, tento disciplinárny poriadok.
3. Disciplinárny poriadok je interný zväzový predpis, ktorý upravuje postup disciplinárnych orgánov SZ CHPH pri stíhaní disciplinárnych priestupkov, práva a povinnosti disciplinárnych orgánov a stíhaných členov.
4. Disciplinárne orgány SZ CHPH sú povinné zakročiť voči každému členovi SZ CHPH, ktorý sa dopustil disciplinárneho priestupku. Nikoho nemožno stíhať pre iný skutok, než disciplinárny priestupok a to len spôsobom, ktorý upravuje tento disciplinárny poriadok. Disciplinárne orgány sú povinné poučiť priestupcu o jeho právach.
5. Disciplinárne orgány musia dbať na to, aby disciplinárne konanie prebiehalo hospodárne, bez zbytočných prieťahov, tak, aby bol čo najskôr zistený skutkový stav daného priestupku.
6. Pri disciplinárnom konaní postupuje príslušný disciplinárny orgán Zväzu nezávisle od rozhodnutia štátneho orgánu alebo súdu.
7. Disciplinárne konanie a uložený disciplinárny trest musí sledovať predovšetkým výchovné poslanie.
8. Disciplinárne orgány sú uznášania schopné, ak sa ich zasadnutia zúčastní nadpolovičná väčšina členov. Za rozhodnutie o vine a treste resp. o odvolaní musí hlasovať viac ako polovica prítomných.

§ 2
Disciplinárny priestupok
Disciplinárneho priestupku sa dopúšťa člen SZ CHPH, ktorý úmyselne alebo z nedbanlivosti:
a, poruší interné zväzové predpisy,
b, poruší organizačnú disciplínu,
c, neplní si členské povinnosti,
d, vážnym spôsobom naruší medziľudské vzťahy,
e, koná proti záujmom &zväzu

§ 3
Disciplinárne tresty
1. Pokiaľ disciplinárny orgán Zväzu dospeje k záveru, že bol spáchaný disciplinárny priestupok, môže uložiť niektorý z disciplinárnych trestov:
a, napomenutie
b, verejné napomenutie
c, zákaz nasadzovania na budúci pretek
d, zákaz nasadzovania na viac pretekov
e, vyradenie z pretekových výsledkov
f, vyradenie zo súťaží a výstav
g, dočasné alebo trvalé zastavenie posudzovateľskej činnosti
h, peňažná pokuta 5.000,- Sk
ch, odvolanie z funkcie
i, dočasné vylúčenie zo SZ CHPH na dobu 1 až 10 rokov
j, trvalé vylúčenie zo SZ CHPH
2. Disciplinárne stíhanému možno uložiť v jednom disciplinárnom konaní len jeden disciplinárny trest. Ak sa súčasne dopustil viacerých disciplinárnych priestupkov, možno mu uložiť úhrnný disciplinárny trest.
3. Ak sa disciplinárne stíhaný dopustil disciplinárneho priestupku malého stupňa nebezpečnosti, jeho spáchanie oľutoval, prejavuje účinnú snahu o náprave a vzhľadom na jeho osobné vlastnosti možno očakávať, že na jeho nápravu postačí samotné prerokovanie priestupku pred disciplinárnym orgánom, disciplinárny orgán môže upustiť od uloženia disciplinárneho trestu.

§ 4
Neprípustnosť disciplinárneho konania
1. Disciplinárne konanie nemožno začať a ak sa už začalo, nemožno v ňom pokračovať a musí sa zastaviť, ak:
a, priestupca zomrel
b, spáchaný priestupok je premlčaný
c, priestupcovi zaniklo členstvo v SZ CHPH
d, z výsledkov konania je zrejmé, že sa nejedná o disciplinárny priestupok
e, vo veci už bolo vynesené právoplatné disciplinárne rozhodnutie
2. Premlčacia doba disciplinárneho priestupku sú dva roky. Premlčacia doba začína plynúť nasledujúci deň po spáchaní disciplinárneho priestupku. Prerušuje sa začatím disciplinárneho konania. Prerušením premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota.

§ 5
Disciplinárne orgány
1. Ako disciplinárne orgány 1. stupňa pôsobia:
a, výbor ZO CHPH
- proti členom ZO
b, výbor OZ CHPH
- proti členom výboru a kontrolnej komisie ZO CHPH
c, ústredný disciplinárny senát SZCHPH
- proti členom výboru a kontrolnej komisie OZ CHPH
- proti členom VZ SZCHPH
- proti členom ústrednej kontrolnej komisie SZ CHPH
- proti členom Prezídia SZ CHPH
2. Ako disciplinárne orgány 2. stupňa pôsobia
a, výbor OZ CHPH
- proti rozhodnutiu výboru ZO
b, ústredný disciplinárny senát SZCHPH
- proti rozhodnutiu výboru OZCHPH
c, prezídium SZCHPH
- proti rozhodnutiu ÚDS SZCHPH

§ 6
Začatie konania
1. Disciplinárne konanie sa začína na návrh orgánov a členov SZ CHPH. Disciplinárny orgán, ktorý sa o spáchaní disciplinárneho priestupku dozvedel z iných zdrojov, môže začať disciplinárne konanie i ex offo.
2. Za začatie disciplinárneho konania sa považuje termín oznámenia priestupku príslušnému disciplinárnemu orgánu.

§ 7
Disciplinárne konanie
1. Disciplinárne riešený člen musí byť na rokovanie pozvaný včas, t.j. aspoň 7 dní vopred, doporučeným listom, so stručným obsahom predmetu disciplinárneho konania, aby sa mohol k nemu vyjadriť. Zastupovanie priestupcu je neprípustné. V pozvánke musí byť uvedené, že ak sa nedostaví bez ospravedlnenia, môže disciplinárny orgán rozhodnúť o veci aj v jeho neprítomnosti.
2. Po dostatočnom preukázaní skutkového stavu, disciplinárny orgán uloží disciplinárny trest alebo konanie zastaví. So svojím postupom do 15 dní upovedomí písomne priestupcu i navrhovateľa.
3. O priebehu disciplinárneho konania musí byť vyhotovený zápis, ktorý musí obsahovať deň a miesto konania, meno a adresu priestupcu, dôkazové prostriedky a druh uloženého disciplinárneho trestu. V zápise sa uvedú i mená členov disciplinárneho orgánu.
4. Rozhodnutie o uložení disciplinárneho trestu musí byť vyhotovené písomne a musí obsahovať označenie disciplinárneho orgánu, výrok, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku.
5. Disciplinárne orgány SZ CHPH sú oprávnené požiadať príslušné orgány Zväzu o pomoc pri zisťovaní skutočnosti nevyhnutných pre objasnenie priestupku.
6. Dôkazom je všetko, čo môže prispieť k objasneniu veci, najmä výpovede svedkov, dokumentačný materiál, výpoveď priestupcu, vyjadrenie zväzových orgánov atď.
7. Ak došlo k zániku členstva u priestupku, za ktorý bolo možné uložiť dočasné alebo trvalé vylúčenie zo Zväzu, disciplinárny orgán tento priestupok prerokuje a vydá rozhodnutie, že priestupca nemôže byť dočasne alebo trvale prijatý za člena SZ CHPH.
8. Ak disciplinárny orgán stíha člena orgánu SZ CHPH a jeho zotrvanie vo funkcii by mohlo ovplyvniť priebeh konania alebo jeho výsledok, disciplinárny orgán môže rozhodnutím pozastaviť výkon funkcie priestupcu až do konečného rozhodnutia.
9. Disciplinárny orgán môže vydať rozhodnutie o náhrade nákladov disciplinárneho konania priestupcom.
10. Peňažný trest a náhradu trov disciplinárneho konania musí priestupca uhradiť do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti disciplinárneho rozhodnutia na účet disciplinárneho orgánu 1. stupňa.

§ 8
Odvolanie
1. Proti prvostupňovému rozhodnutiu disciplinárneho orgánu, môže disciplinárne stíhaný podať odvolanie. Podáva sa písomne disciplinárnemu orgánu, ktorý rozhodnutie vyniesol a to do 15 dní od jeho doručenia alebo ústne do zápisnice po vynesení rozhodnutia. Riadne podané odvolanie má odkladný účinok.
2. Odvolanie prerokuje prvostupňový orgán, ak na základe odvolania a dôvodov v nich uvedených dospeje k názoru, že sú dané predpoklady, aby sa odvolaniu v celom rozsahu vyhovelo, môže o odvolaní rozhodnúť sám. Ak odvolaniu nevyhovie, musí ho do 15 dní od svojho zasadnutia, spolu so svojim stanoviskom, zaslať odvolaciemu orgánu. V odôvodnených prípadoch môže o predĺženie tejto lehoty požiadať odvolací orgán.
3. Odvolací orgán môže zrušiť nesprávne rozhodnutie a sám vo veci rozhodnúť alebo vec vrátiť na nové prvostupňové konanie so svojim stanoviskom.
4. Odvolací orgán odvolanie zamietne, ak:
a, bolo podané oneskorene
b, podala ho neoprávnená osoba
c, zistí, že odvolanie nie je dôvodné

5. Ak svedčí dôvod, na základe ktorého rozhodol odvolací orgán v prospech priestupcu i v prospech ďalších spolustíhaných, rozhodne vždy aj v ich prospech, i keď odvolanie nepodali.
6. Rozhodnutie odvolacieho orgánu nadobúda platnosť a vykonateľnosť dňom vyhlásenia. Proti rozhodnutiu druhostupňového orgánu sa ďalšie odvolanie nepripúšťa.

§ 9
Odpustenie zvyšku disciplinárneho trestu
V prípade dočasného vylúčenia zo SZ CHPH môže vylúčený člen po odpykaní polovice trestu a v prípade trvalého vylúčenia po uplynutí 10 rokov podať žiadosť o odpustenie zvyšku trestu. Žiadosť sa podáva disciplinárnemu orgánu 1. stupňa, ktorý vo veci rozhodol.

§ 10
Register trestov
Sekretariát SZ CHPH vedie register – evidenciu právoplatne uložených disciplinárnych trestov. Disciplinárne orgány do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti disciplinárneho rozhodnutia, zašlú toto sekretariátu SZ CHPH.

§ 11
Záverečné ustanovenia
Disciplinárny poriadok SZ CHPH bol schválený VZ SZ CHPH dňa 23.04.2005. Týmto dňom stráca platnosť disciplinárny poriadok schválený VZ SZ CHPH dňa

22.11.1998.
Disciplinárny poriadok SZ CHPH nadobúda účinnosť dňom 01.05.2005.
J.Kurek, v.r. prezident SZ CHPH

 

 

 

Zoznam holubov v TS 2007 - Anfang Bestandsliste

Zoznam holubov 21.8.2007

KONDRYS  - TEAM A Josef         Ceska republika  BE07-6370103

KONDRYS  - TEAM A Josef         Ceska republika  BE-07-6370118

KONDRYS  - TEAM A Josef         Ceska republika  CZ-07-037-209

KONDRYS  - TEAM A Josef         Ceska republika  CZ-07-037-210

KONDRYS  - TEAM A Josef         Ceska republika  TH-07-RPF-30235

KONDRYS - TEAM B Josef          Ceska republika  TH-07-RPF-30223

KONDRYS - TEAM B Josef          Ceska republika  TH-07-RPF-30224

KONDRYS - TEAM B Josef          Ceska republika  TH-07-RPF-30225

KONDRYS - TEAM B Josef          Ceska republika  TH-07-RPF-30231

KONDRYS - TEAM B Josef          Ceska republika  TH-07-RPF-30233

ZO PREROV - TEAM A              Ceska republika  CZ-07-0215-1117

ZO PREROV - TEAM A              Ceska republika  CZ-07-0215-1220

ZO PREROV - TEAM A              Ceska republika  CZ-07-0215-1221

ZO PREROV - TEAM A              Ceska republika  CZ-07-0215-1403

ZO PREROV - TEAM B              Ceska republika  CZ-07-0215-1024

ZO PREROV - TEAM B              Ceska republika  CZ-07-0215-1028

ZO PREROV - TEAM B              Ceska republika  CZ-07-0216-924

HNILICKOVI D + M                CESKO            CZ-07-073-1197

HNILICKOVI D + M                CESKO            CZ-07-073-1199

HNILICKOVI D + M                CESKO            CZ-07-073-1232

HNILICKOVI D + M                CESKO            CZ-07-073-1237

HNILICKOVI D + M                CESKO            CZ-07-073-1244

HNILICKOVI D + M                CESKO            CZ-07-073-1247

HNILICKOVI D + M                CESKO            CZ-07-073-1249

HNILICKOVI D + M                CESKO            CZ-07-073-1256

SRNICEK Jaroslav+Rudolf         Cesko            CZ-07-0149-1352

SRNICEK Jaroslav+Rudolf         Cesko            CZ-07-0149-1353

SRNICEK Jaroslav+Rudolf         Cesko            CZ-07-0149-1354

SRNICEK Jaroslav+Rudolf         Cesko            CZ-07-0149-1355

SRNICEK Jaroslav+Rudolf         Cesko            CZ-07-0149-1356

MISSISSAUGA TEAM                Kanada           CU-07-MISS-10431

MISSISSAUGA TEAM                Kanada           CU07-MISS-10441

MISSISSAUGA TEAM                Kanada           CU-07-MISS-10442

MISSISSAUGA TEAM                Kanada           CU-07-MISS-10443

MISSISSAUGA TEAM                Kanada           CU-07-MISS-10444

MISSISSAUGA TEAM                Kanada           CU-07-MISS-10445

MROWCA - A TEAM Pawel           Polsko           PL-07-0234-5050

MROWCA - A TEAM Pawel           Polsko           PL-07-0234-5060

MROWCA - A TEAM Pawel           Polsko           PL-07-0238-5043

MROWCA - A TEAM Pawel           Polsko           PL-07-0238-5109

MROWCA - A TEAM Pawel           Polsko           PL-07-0238-5113

TANISTRA Cieslaw                Polsko           PL-07-030-10902

TANISTRA Cieslaw                Polsko           PL-07-030-10906

TANISTRA Cieslaw                Polsko           PL-07-030-10908

TANISTRA Cieslaw                Polsko           PL-07-030-10910

TANISTRA Cieslaw                Polsko           PL-07-030-10918

BODNAR LUBOMIR MVDr             Slovensko        SK-07-02513-738

BODNAR LUBOMIR MVDr             Slovensko        SK-07-02513-747

BODNAR LUBOMIR MVDr             Slovensko        SK-07-02513-759

BUCEK Eduard                    Slovensko        SK-07-02901-1007

BUCEK Eduard                    Slovensko        SK-07-02901-1013

BUCEK Eduard                    Slovensko        SK-07-02901-1016

BUCEK Eduard                    Slovensko        SK-07-02901-1020

BUCEK Eduard                    Slovensko        SK-07-02901-1037

DRUSA TEAM                      Slovensko        SK-07-02512-442

DRUSA TEAM                      Slovensko        SK-07-02512-452

DRUSA TEAM                      Slovensko        SK-07-02512-480

DRUSA TEAM                      Slovensko        SK-07-02512-485

DURANA Miroslav                 Slovensko        SK-07-0402-503

DURANA Miroslav                 Slovensko        SK-07-0402-521

DURANA Miroslav                 Slovensko        SK-07-0402-522

DZURIK Marian                   Slovensko        SK-07-02508-731

DZURIK Marian                   Slovensko        SK-07-02508-748

DZURIK Marian                   Slovensko        SK-07-02508-787

DZURIK Marian                   Slovensko        SK-07-02508-799

GOGORA Milan                    Slovensko        SK-07-01108-309

GOGORA Milan                    Slovensko        SK-07-01202-2401

GOGORA Milan                    Slovensko        SK-07-01202-2402

GOGORA Milan                    Slovensko        SK-07-01202-2404

GOGORA Milan                    Slovensko        SK-07-01202-2405

GOGORA Milan                    Slovensko        SK-07-01202-2407

ILAVSKÝ Ján                     Slovensko        SK-07-02207-653

ILAVSKÝ Ján                     Slovensko        SK-07-02207-654

ILAVSKÝ Ján                     Slovensko        SK-07-02207-658

ILAVSKÝ Ján                     Slovensko        SK-07-02207-710

ISKRA Ján                       Slovensko        SK-07-02906-626

ISKRA Ján                       Slovensko        SK-07-02906-629

ISKRA Ján                       Slovensko        SK-07-02906-635

ISKRA Ján                       Slovensko        SK-07-02906-637

ISKRA Ján                       Slovensko        SK-07-02906-641

ISKRA Jozef                     Slovensko        SK-07-02901-663

ISKRA Jozef                     Slovensko        SK-07-02901-665

ISKRA Jozef                     Slovensko        SK-07-02901-668

ISKRA Jozef                     Slovensko        SK-07-02901-669

ISKRA Jozef                     Slovensko        SK-07-02901-672

JANA JANICEKOVA - HRIBE TEAM    Slovensko        SK-07-01502-1201

JANA JANICEKOVA - HRIBE TEAM    Slovensko        SK-07-01502-1209

JANA JANICEKOVA - HRIBE TEAM    Slovensko        SK-07-01502-210

JANA JANICEKOVA - HRIBE TEAM    Slovensko        SK-07-01502-211

JANOCKO+LUKAC Milan             Slovensko        SK-07-02507-209

JANOCKO+LUKAC Milan             Slovensko        SK-07-02507-212

JANOCKO+LUKAC Milan             Slovensko        SK-07-02507-213

KLEIN Slavomir                  Slovensko        SK-07-02508-71

KLEIN Slavomir                  Slovensko        SK-07-02508-73

KLEIN Slavomir                  Slovensko        SK-07-02508-75

KLIMCIK Anton                   Slovensko        SK-07-02903-10

KLIMCIK Anton                   Slovensko        SK-07-02903-106

KLIMCIK Anton                   Slovensko        SK-07-02903-125

KLIMCIK Anton                   Slovensko        SK-07-02903-13

KLIMCIK Anton                   Slovensko        SK-07-02903-200

KLIMCIK Anton                   Slovensko        SK-07-02903-29

KOMAR Rudolf                    Slovensko        SK-07-01005-559

KOMAR Rudolf                    Slovensko        SK-07-01005-585

KOMAR Rudolf                    Slovensko        SK-07-01005-587

KATOWICE TEAM                   Slovensko        SK-07-03204-45

KATOWICE TEAM                   Slovensko        SK-07-03204-50

KATOWICE TEAM                   Slovensko        SK-07-03204-53

KATOWICE TEAM                   Slovensko        SK-07-03204-54

KATOWICE TEAM                   Slovensko        SK-07-03204-77

LUPTAK Jozef                    Slovensko        SK-07-03204-56

LUPTAK Jozef                    Slovensko        SK-07-03204-64

LUPTAK Jozef                    Slovensko        SK-07-03204-70

LUPTAK Jozef                    Slovensko        SK-07-03204-79

LUPTAK Jozef                    Slovensko        SK-07-03204-82

MAJTANIK Richard                Slovensko        SK-07-01408-203

MAJTANIK Richard                Slovensko        SK-07-01408-225

MAJTANIK Richard                Slovensko        SK-07-01408-227

MAJTANIK Richard                Slovensko        SK-07-01408-231

MAJTANIK Richard                Slovensko        SK-07-01408-241

MAJTANIK Richard                Slovensko        SK-07-01408-244

MALECKY Jozef                   Slovensko        SK-07-03204-1151

MALECKY Jozef                   Slovensko        SK-07-03204-1153

MALECKY Jozef                   Slovensko        SK-07-03204-1155

MALECKY Jozef                   Slovensko        SK-07-03204-1161

MATALIK Peter                   Slovensko        SK-07-02512-664

MATALIK Peter                   Slovensko        SK-07-02512-677

MATALIK Peter                   Slovensko        SK-07-02512-682

MATALIK Peter                   Slovensko        SK-07-02512-683

MATALIK Peter                   Slovensko        SK-07-02512-690

MESKO Marcel                    Slovensko        SK-07-02901-718

MESKO Marcel                    Slovensko        SK-07-02901-727

MESKO Marcel                    Slovensko        SK-07-02901-730

MESKO Marcel                    Slovensko        SK-07-02901-731

MESKO Marcel                    Slovensko        SK-07-02901-746

MILANOTEAM             Slovensko        SK-07-02302-709

MILANOTEAM             Slovensko        SK-07-02302-715

MILANOTEAM             Slovensko        SK-07-02302-718

MILANOTEAM             Slovensko        SK-07-02302-735

MILANOTEAM             Slovensko        SK-07-02302-749

MILANOTEAM             Slovensko        SK-07-02302-793

MOJZES Milan+Jaroslav           Slovensko        SK-07-02508-105

MOJZES Milan+Jaroslav           Slovensko        SK-07-02508-111

MOJZES Milan+Jaroslav           Slovensko        SK-07-02508-115

MULIK Vladimir                  Slovensko        SK-07-02307-534

MULIK Vladimir                  Slovensko        SK-07-02307-536

MULIK Vladimir                  Slovensko        SK-07-02307-537

MULIK Vladimir                  Slovensko        SK-07-02307-538

MULIK Vladimir                  Slovensko        SK-07-02307-540

MULIK - B TEAM Vlado            Slovensko        SK-07-02307-425

MULIK - B TEAM Vlado            Slovensko        SK-07-02307-509

MULIK - B TEAM Vlado            Slovensko        SK-07-02307-512

MULIK - B TEAM Vlado            Slovensko        SK-07-02307-515

PAULINY Vlado                   Slovensko        SK-07-01401-718

PAULINY Vlado                   Slovensko        SK-07-01401-721

PAULINY Vlado                   Slovensko        SK-07-01401-734

PAULINY Vlado                   Slovensko        SK-07-01401-745

PETROVIC Jaroslav               Slovensko        SK-07-01005-703

PETROVIC Jaroslav               Slovensko        SK-07-01005-710

PETROVIC Jaroslav               Slovensko        SK-07-01005-728

PETROVIC Jaroslav               Slovensko        SK-07-01005-734

RICHTARIK - A TEAM J + M        Slovensko        SK-07-01301-141

RICHTARIK - A TEAM J + M        Slovensko        SK-07-01301-145

RICHTARIK - A TEAM J + M        Slovensko        SK-07-01301-146

RICHTARIK - A TEAM J + M        Slovensko        SK-07-01301-1801

RYBA ST.+ML. Daniel             Slovensko        SK-07-0103-743

RYBA ST.+ML. Daniel             Slovensko        SK-07-0103-747

RYBA ST.+ML. Daniel             Slovensko        SK-07-0103-753

RYBA ST.+ML. Daniel             Slovensko        SK-07-0103-755

RYBA ST.+ML. Daniel             Slovensko        SK-07-0103-757

SEKERA Ján                      Slovensko        SK-07-03307-68

SEKERA Ján                      Slovensko        SK-07-03307-86

SUTY Stefan                     Slovensko        SK-07-01502-709

SUTY Stefan                     Slovensko        SK-07-01502-714

SUTY Stefan                     Slovensko        SK-07-01502-715

SUTY Stefan                     Slovensko        SK-07-01502-719

SUTY Stefan                     Slovensko        SK-07-01502-720

VALIGA Anton                    Slovensko        SK-07-0999-5674

VALIGA Anton                    Slovensko        SK-07-0999-5686

ZO SPISSKE PODHRADIE   Slovensko        SK-07-02302-1336

ZO SPISSKE PODHRADIE   Slovensko        SK-07-02302-1338

ZO SPISSKE PODHRADIE   Slovensko        SK-07-0999-9427

ZO STARA LUBOVNA                Slovensko

ZO STARA LUBOVNA                Slovensko        SK-07-02510-4

ZO STARA LUBOVNA                Slovensko        SK-07-02510-418

ZO STARA LUBOVNA                Slovensko        SK-07-02510-446

ZO STARA LUBOVNA                Slovensko        SK-07-02510-449

ZO STARA LUBOVNA                Slovensko        SK-07-02510-556

ZO STARA LUBOVNA                Slovensko        SK-07-02510-98

 

 

Poradie v súťaži tímov

 

 

Poradie v súťaži tímov

 

1

J+ R. Srníček

 

319

2

MISSISSAUGA TEAM

283

3

Jaroslav Petrovič

 

231

4

Štefan Šutý

 

228

5

ZO St.Ľubovňa

 

204

6

Milan Gogora

 

177

7

J. + M. Richtárik

 

171

8

Vl.Paulini

 

143

9

ZO Přerov -B

 

143

10

Josef Kondrys - B

 

143

11

Josef Kondrys - A

 

140

12

Richard Majtaník

 

137

13

Anton Klimčík

 

136

14

Ján Iskra

 

130

15

J. + M. Mojzeš

 

128

16

Jozef Iskra

 

119

17

MILANO TEAM

 

111

18

Hniličkovi D + M

 

108

19

Rudolf Komár

 

97

20

M.Meško

 

84

21

Paw.Mrowca

 

82

22

D.Ryba st. + ml.

 

81

23

KATOWICE TEAM

 

80

24

Eduard Buček

 

80

25

Peter Matalík

 

79

26

Janočko + Lukáč

 

78

27

Jozef Malecký

 

65

28

MVDr.Bodnár Ľ.

 

63

29

Vl.Mulik -A

 

48

30

Mir.Ďurana

 

44

31

Drusa TEAM

 

43

32

ZO Přerov -A

 

42

33

Janka Janíčeková

 

42

34

Jozef Ľupták

 

41

35

Cieslaw Tanistra

 

38

36

Vl.Mulik - B

 

37

37

ZO SP.Podhradie

 

33

 

 

 Víťaz 2007 Podzámok

  

  

Foto a ďalšie informácie : http://www.tspodzamok.wz.cz/finale/index.htm

 

Slovenský zväz chovateľov poštových holubov

Komisia pre prácu s mládežou SZ CHPH

Vyhlasuje

Súťaž pre mladých chovateľov 2007

 

Milí mladí chovatelia poštových holubov,

Komisia pre mládež Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov vyhlasuje na rok 2007 súťaž pre mladých chovateľov. Súťaž je určená jednotlivcom i tímom a môžu sa jej zúčastniť: • mladí chovatelia (do 20 rokov) organizovaní v SZ CHPH • mladí chovatelia, organizovaní v chovateľských krúžkoch pri školských holubníkoch, centrách voľného času (kolektívne členstvo)

Cieľom je vypracovanie práce - projektu, ktorý sa zaoberá hlavne vlastným pozorovaním poštových holubov.

V práci uveďte napr. odchovy, spôsob kŕmenia, ustajnenie, rozmnožovanie, príprava na preteky, veterinárne opatrenia a pod.

Práca musí byť vypracovaná súťažiacim celoročným zápisom a pozorovaním, čiže vlastné skúsenosti.

Mala by byť doplnená fotografiami svojich chovov, obrázkami, maľbami, rôznymi grafmi a pod.

Tieto však doporučujeme zaradiť do práce a nie z nich vytvárať obrázkový dodatok v závere práce.

Nedoporučujeme odpisy z literatúry.

Doporučená osnova práce

Na prvej strane (obálka) je nutné uviesť meno a priezvisko súťažiaceho, presnú adresu, dátum narodenia a odkedy je členom SZ CHPH.

Druhá strana:

Názov písomnej práce, rok vypracovania a obdobie pozorovania, ďalejzačiatky chovu PH a dôvod prečo sa venujem chovu PH.

Aké skúsenosti som získal, ako a kto mi pomáhal v mojich začiatkoch alebo s kým spolupracujem.

Tretia a ďalšie strany:

Vlastná práca - pozorovanie, grafy, fotografie, kresby, tabuľky, rôzne záznamy a pod.

Záver:

zhodnotenie výsledkov pozorovaní, postrehov, nadobudnutých skúseností - ako kladných tak aj záporných, prípadná použitá literatúra pre samoštúdium zvolenej témy a podpis spracovateľa.

Osnova je doporučená, fantázii a kreativite sa medze nekladú.

Harmonogram súťaže a ocenenie

Výbory OZ, ZO, vedúci krúžkov mladých chovateľov pri školských holubníkoch, resp. samotní mladí chovatelia odošlú práce na sekretariát SZ CHPH (Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Akademická 4, 949 01 Nitra) do 30.9.200 7. Rovnako je možné práce posielať na e-mail: phmladez@gmail.com , odkadiaľ Vám bude zaslané potvrdenie prijatia. KPM SZ CHPH práce preštuduje a vyberie najlepšie.

Súťaž bude vyhodnotená na stretnutí mladých chovateľov, ktoré sa uskutoční koncom roka 2007.

Víťazi budú na toto stretnutie pozvaní a ocenení hodnotnými cenami.

Najlepšie práce budú budú uverejnené v časopise PH a s autormi bude spracovaná reportáž.

Veríme, že ceny - holubica z línie „Gigolo“, a „Dali“, ktorú pre túto súťaž venoval sám Silvér Toye, či holubica – dcéra „Snowmana“ od belgickej dvojice Scherens-Vangramberen a ďalšie hodnotné ceny od top chovateľov Slovenska sú pre každého mladého chovateľa dostatočnou motiváciou pre účasť v tejto súťaži.

Akékoľvek otázky budú zodpovedané na adrese: phmladez@gmail.com

Celoštátne kolo suťaže MCH 2007

 

   Súťaž sa bude konať 9.-12.8.2007 v Slovenskom raji na Košariskach - Detský tábor Radosť

Súťaže sa môžu zúčastniť:

 - mladí chovatelia organizovaný priamo v ZO SZCH

- mladí chovatelia organizovaný v chovateľských krúžkoch pri ZO SZCH

- záujmové krúžky v školách prípadne centrá voľnéhoé času

 

- Súťažné kategórie:

 I. do 14 rokov / vrátane ročníka 1993 /

II. do 18 rokov vrátane ročníka 1989 /

u kategórie I. je spodná hranica veku 6 rokov.

 Pri zaradení do súťaže nerozhoduje mesiac ale rok narodenia.

 

 Súťažiť sa bude v týchto chovateľských kategóriach

 - chov hydiny / vodná a hrabavá/

- chov holubov / okrasných a užitkovych /

- chov oviec a kôz

- chov exotického vtáctva /vrátane bažantov, holúbkov, hrdličiek, okrasných kačičiek, pávov a pod./

- chov mačiek

- chov koní

- chov teraárijových zvierat

- chov kožušinových zvierat

- akvaristika

- chov drobných hlodavcov

O výsledkoch súťaže napísali.

 

 [ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Design by Cezmín Slovakia http://cezmin.wz.cz