wz

  

[Späť | Obnoviť | Dopredu]

 

 

XXXIII. Olympiáda poštových holubov 2013 na Slovensku

Vážení návštevníci,
v apríli 1923 v Liptovskom Svätom Mikuláši bol založený prvý spolok chovateľov poštových holubov na Slovensku, ktorého vznik i založenie je hodnoverne zdokumentované. Týmto aktom sa začína história chovu a pretekania s poštovými holubmi v našej krásnej stredoeurópskej krajine. V súčasnosti sa organizovanému chovu poštových holubov venuje viac ako štyri tisíc nadšencov tohto športu, ktorí sú organizovaní v Slovenskom zväze chovateľov poštových holubov.
Deväťdesiate výročie organizovaného chovu poštových holubov na Slovensku, sme sa rozhodli pripomenúť si zorganizovaním najväčšieho holubárskeho podujatia – Olympiády poštových holubov. S veľkým potešením sme prijali rozhodnutie kongresu FCI v Oostende, že organizáciou XXXIII. Olympiády bol poverený Slovenský zväz chovateľov poštových holubov. Možnosť zorganizovať olympiádu je vzpruhou a impulzom pre súčasnú generáciu chovateľov poštových holubov i ocenením prace predchádzajúcich generácií chovateľov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj holubárskeho športu na Slovensku.
Slovensko je krajina s bohatou históriou, oplývajúca množstvom prírodných krás a žijú v nej pracovití a pohostinní ľudia. Napriek tomu, že nepatríme k najbohatším štátom, vieme u nás zorganizovať podujatia na vysokej spoločenskej úrovni. Veríme, že to, čo sa podarilo na Slovensku iným v iných oblastiach, podarí sa aj nám, chovateľom poštových holubov, zorganizovať XXXIII. Olympiádu FCI na dobrej spoločenskej a odbornej úrovni.
Dovoľujeme si Vás touto cestou pozvať na XXXIII. Olympiádu poštových holubov, ktorá sa bude konať

24. – 27. januára 2013 v Nitre na Slovensku.

Rovnako úctivo vás oslovujeme s pozvaním zúčastniť sa na podujatiach

Majstrovstiev sveta poštových holubov 2012,

ktoré budú tento rok v Nitre. Finálový pretek tohto podujatia je plánovaný na 15. septembra 2012.
Vaša účasť bude pre nás potešením a v daných možnostiach sa Vám budeme snažiť vytvoriť tie najlepšie podmienky.

Juraj Kurek
predseda organizačného výboru XXXIII. olympiády FCI v Nitre
Originál: 
TU!

Mesto Liptovský Mikuláš - námestie časť

                                                             Praje : Progner s rodinou

Z programu Pohoda za mestom ožije ďalších šesť miest pre oddych a zábavu


Zelená oáza pri vode

Občianske združenie Tatry z Liptovského Mikuláša chce vďaka grantu vo výške 5 500 eur oživiť atraktívny priestor pri vodnom toku Smrečianka na okraji najväčšieho panelákového sídliska v meste. V rámci predloženého projektu plánuje tiež vysadiť štruktúrovanú zeleň a osadiť drobnú parkovú architektúru
http://www.ekopolis.sk/novinky/433-z-programu-pohoda-za-mestom-oz.html


Prvé jarné dni pri rieke Smrečianka pri Džefremi - Na sídlisku Podbreziny

Nech tichá hudba veselosti 

Vám počas celých Vianoc znie,

nech ten rok nastávajúci

Vám pokoj, lásku a šťastie prinesie.

Pekné sviatky Vianočné Vám

praje  Progner

Šťastný a veselý "Nový rok 2011"

                                                        

Na zdravie a príjemnú pohodu!

                                             

                                                                                                                                          

Komunálne voľby v roku 2010

Novozvolený primátor hlavného mesta Bratislava, p. Milan Ftáčnik

Výsledky volieb okresu Liptovský Mikuláš

Voľby na Slovensku rok 2010

Výsledky podľa všetkých strán

Výsledky podľa krajov

"Smer" vyhral v 73 okresoch - to na Slovensku ešte nebolo.

I toto patrilo k voľbám na Slovensku, prasatá!

                                                                                                                                       

                                                                                                              

   

Radosť , šťastie a dobrú pohodu všetkým 

Prajem prekrásne Veľkonočné sviatky 2009

                Progner

                          

Na zdravie v Novom roku 2009

      

 Vianočné sviatky v roku 2008

                        

        

Bohatého Ježiška, plno radosti , šťastia a rodinnej pohody.

Sprievodca dennými rytmami
Ako čas ovplyvňuje aktivitu buniek a ako sa metabolizujú lieky.
 
 
Chod ľudského organizmu riadia biologické hodiny. Vedci hľadajú možnosti, ako ich
využiť pri liečbe organizmu a zhubných nádorov.

EURO info správa.

Konverzný kurz koruny voči euru je 30,1260

08.07.2008 11:18

Konverzný kurz koruny voči euru je 30,1260Rada Európskej únie na úrovni ministrov financií členských štátov Európskej únie (ECOFIN) na svojom dnešnom zasadnutí v Bruseli stanovila neodvolateľný prepočítavací koeficient medzi eurom a slovenskou korunou (konverzný kurz) na úrovni 1 € =30,1260 Sk.

V súlade s predchádzajúcim rozhodnutím Rady, Slovenská republika sa dňom 1. januára 2009 stane súčasťou eurozóny, v poradí 16. krajinou Európskej únie, ktorá používa spoločnú menu euro.

Konverzný kurz bude účinný na prepočet a výmenu korún za eurá od 1. januára 2009.

Od dnešného dňa až do konca roku 2008 bude konverzný kurz slúžiť na účely duálneho (dvojakého) zobrazovania cien a iných finančných hodnôt. Všetky reálne zmenárenské operácie medzi slovenskou korunou a eurom sa až do konca roku 2008 budú naďalej uskutočňovať podľa trhového kurzu.

 

KOMUNIKÉ EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY A NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA

Po stanovení konverzného kurzu slovenskej koruny voči euru Radou dňa 8. júla 2008 prostredníctvom zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 2866/98, ktoré nadobudne účinnosť k 1. januáru 2009, budú Európska centrálna banka a Národná banka Slovenska sledovať vývoj trhového výmenného kurzu slovenskej koruny voči euru v kontexte dohody o ERM II.

Fixný konverzný kurz koruny k EURU od 1.januára 2009 = 30,126 SK !

Eurové bankovky

Nové eurové bankovky (a mince) nahradili 1. januára 2002 národné meny 12 štátov vtedajšej eurozóny: Belgicka (belgický frank), Fínska (fínska marka), Francúzska (francúzsky frank), Grécka (grécka drachma), Holandska (holandský gulden), Írska (írska libra), Luxemburska (luxemburský frank), Nemecka (nemecká marka), Portugalska (portugalské escudo), Rakúska (rakúsky šiling), Španielska (španielska peseta) a Talianska (talianska líra). 1. januára 2007 euro nahradilo národnú menu v Slovinsku (slovinský toliar) a od 1. januára 2008 používajú euro už aj na Cypre (cyperská libra) a Malte (maltská líra).

Bankovky, ktoré navrhol rakúsky výtvarník Robert Kalina, majú rovnaký dizajn pre všetky zúčastnené štáty. Bankovky v nominálnych hodnotách 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 eur zobrazujú architektonické motívy inšpirované "storočiami a štýlmi Európy". Vyobrazené motívy nepredstavujú konkrétnu stavebnú pamiatku, ale charakteristické prvky rôznych architektonických štýlov vo forme okien, brán a mostov.

Predná strana Zadná strana Vlastnosti
Predná strana 5€ Zadná strana 5€ Rozmery: 120 x 62 mm
Farba: sivá
Architektonický štýl:
klasika
Predná strana 10€ Zadná strana 5€ Rozmery: 127 x 67 mm
Farba: červená
Architektonický štýl:
románsky sloh
Predná strana 20€ Zadná strana 20€ Rozmery: 133 x 72 mm
Farba: modrá
Architektonický štýl:
gotika
Predná strana 50€ Zadná strana 50€ Rozmery: 140 x 77 mm
Farba: oranžová
Architektonický štýl:
renesancia
Predná strana 100€ Zadná strana 100€ Rozmery: 147 x 82 mm
Farba: zelená
Architektonický štýl:
barok a rokoko
Predná strana 200€ Zadná strana 200€ Rozmery: 153 x 82 mm
Farba: žltohnedá
Architektonický štýl:
vek železa a skla
Predná strana 500€ Zadná strana 500€ Rozmery: 160 x 82 mm
Farba: fialová
Architektonický štýl:
moderná architektúra 20.
storočia

Okná a brány zobrazené na lícnej strane bankoviek sú symbolom európskeho ducha otvorenosti a spolupráce. Dvanásť hviezd Európskej únie vyjadruje dynamiku a harmóniu súčasnej Európy.
Mosty na rubovej strane symbolizujú komunikáciu medzi európskymi národmi a medzi Európou a zvyškom sveta.

Ďalšími prvkami grafického návrhu sú:

 • názov meny – euro – latinským (EURO) i gréckym písmom (EYPΩ),
 • skratka Európskej centrálnej banky v piatich jazykových verziách – BCE, ECB, EZB, EKT a EKP – zodpovedajúcich vtedajším jedenástim úradným jazykom Európskej únie (EÚ),

 • symbol © označujúci ochranu autorských práv a

 • vlajka Európskej únie.

Základné pravidlá ECB pre reprodukciu bankoviek: 

 • pri jednostrannej kópii je možné použiť obrázky bankoviek buď väčšie ako 125 % alebo menšie ako 75% pôvodnej veľkosti bankovky. Toto platí aj pre reprodukciu iba časti bankovky, ak zasahuje viac ako 1/3 celej bankovky,

 • obrázky v mierke 1:1 (100 % pôvodnej veľkosti) nie sú povolené,

 • obojstranná reprodukcia musí byť zmenšená aspoň o 50% alebo zväčšená minimálne o 100%,

 • zobrazovanie bankoviek v elektronickej podobe (napr. internetové stránky, e-mail, intranet) je možné v maximálnom rozlíšení 72 dpi alebo s netransparentným nápisom SPECIMEN naprieč celým obrázkom bankovky s dĺžkou nápisu aspoň 75% dĺžky bankovky a výškou nápisu aspoň 15% výšky bankovky.

 • názov meny – euro – latinským (EURO) i gréckym písmom (EYPΩ),

 • skratka Európskej centrálnej banky v piatich jazykových verziách – BCE, ECB, EZB, EKT a EKP – zodpovedajúcich vtedajším jedenástim úradným jazykom Európskej únie (EÚ),

 • symbol © označujúci ochranu autorských práv a

 • vlajka Európskej únie.

Slovenské strany eurových mincí

   
2 eurá 1 euro
Dvojkríž na trojvrší

V strede mince je vo vnútornom kruhu vyobrazený dvojkríž na trojvrší, ktorý je erbovým znamením štátneho znaku Slovenskej republiky. Na pozadí dvojkríža je kompozícia štylizovaných skál. Vpravo od dvojkríža je v opise vnútorného kruhu zdola nahor nápis „SLOVENSKO“ a vľavo od dvojkríža je letopočet. Nad trojvrším vľavo je umiestnená značka mincovne a vpravo sú štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu, Ivana Řeháka „IŘ“. V medzikruží je dvanásť do kruhu umiestnených hviezd Európskej únie; tri z nich (alt. z ktorých tri) sú zakomponované do spodnej časti trojvršia.

 

Na hrane dvojeurovej mince je nápis SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Začiatok a koniec nápisu je oddelený dvoma hviezdami, medzi ktorými je lipový list.

     
50 centov 20 centov 10 centov
Bratislavský hrad

V strede mince je v naznačenom vnútornom kruhu vyobrazený Bratislavský hrad, ktorý je charakteristickou dominantou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V ľavej časti mince je do motívu Bratislavského hradu zakomponovaný štátny znak Slovenskej republiky. Pod Bratislavským hradom v strede je letopočet a pod ním v opise vnútorného kruhu je zľava doprava nápis „SLOVENSKO“. Pri ľavom okraji vnútorného kruhu je značka mincovne a pri jeho pravom okraji sú štylizované iniciálky mien a priezvisk autorov výtvarného návrhu Jána Černaja „JČ“ a Pavla Károlyho „PK“. Pri okraji mince je do kruhu umiestnených dvanásť hviezd Európskej únie.

 
     
5 centov 2 centy 1 cent
Kriváň

Na minci je vyobrazený tatranský štít Kriváň, ktorý je považovaný za symbol ochrany slobody a svojbytnosti slovenského národa. V strede mince je nápis „SLOVENSKO“ a pod ním letopočet. Pod letopočtom je štátny znak Slovenskej republiky. Po jeho ľavej strane je značka mincovne a po jeho pravej strane iniciálka priezviska autora výtvarného návrhu Drahomíra Zobeka „Z“. Pri okraji mince je do kruhu umiestnených dvanásť hviezd Európskej únie.

     Odporúčania

 1. Uložte si prebytočnú hotovosť na Váš účet v banke. Takto sa Vaše korunové peniaze najjednoduchšie skonvertujú na euro – automaticky, bez poplatkov, okamžite.

 2. Korunovú hotovosť, ktorá Vám zostane po prechode na euro, je najlepšie minúť v obchodoch počas duálneho obehu. Odporúčame ponechať si nižšie hodnoty bankoviek, aby obchodníkom nevznikol problém s vydávaním eurovej hotovosti.

 3. nie je potrebné vymieňať si koruny za eurovú hotovosť vopred. Po zavedení eura budete môcť ešte 16 dní počas duálneho obehu platiť aj korunovými bankovkami a mincami. Medzitým sa ľahko dostanete k hotovosti v eurách – výberom z bankomatov, výberom peňazí z Vášho účtu v banke, na pošte, ako výdavok v obchode, alebo si ich vymeníte bez akýchkoľvek poplatkov v banke.

 4. Vaše korunové účty sa automaticky premenia na eurové, nie je potrebné o to žiadať, nemusíte si založiť nový účet. Čísla účtov zostanú nezmenené. 

 5. Najneskôr začiatkom decembra je vhodné uložiť si do bánk prebytočnú hotovosť, hlavne mince (vysypať všetky prasiatka a pokladničky).  

 6. Sledujte informačné vývesky o právach spotrebiteľov a všeobecných požiadavkách pre zavedenie eura zverejnených na výveskách miestnej správy. 

 7. Oboznámte sa s eurovými bankovkami a mincami, ako i s ochrannými prvkami eurových bankoviek.  

 8. Nezneužívajte obdobie duálneho obehu na výmenu väčších súm v obchodoch a nevytvárajte tak pri pokladniciach problémy s dostatkom eurovej hotovosti pre ďalších zákazníkov. 

 9. V čase po zavedení duálneho zobrazovania cien pomôžte informovať kontrolné orgány na všetky nezrovnalosti, ktoré súvisia so zavádzaním eura. 

 10. Požadujte od Vašich obchodov záväzok, aby duálne zobrazovanie cien realizovali nad rámec zákonných povinností. 

 11. Požadujte od Vašich obchodov plnenie záväzku nezvyšovať ceny v dôsledku zavedenia eura - napr. môžete predacov vyzvať, aby pristúpili k Etickému kódexu zavedenia eura.

 12. V období duálneho obehu prednostne používajte bezhotovostné spôsoby platby.

12.6.2008 - Janko!

Tak toto nie je kráľovstvo mesiaca december a ani január, ale Veľkonočný pondelok v Liptovskom Mikuláši dňa 24. 3. roku Pána 2008. Ženy (a nielen ony) boli tentoraz obsypané snehom a nie iba polievané vodou a voňavkou.

Nie zimné, ale takmer jarné kŕmenie vtáčikov u mňa doma... vždy keď odhrniem záclonu, rozletia sa, denne ich tam sadnú desiatky, pre ilustráciu aspoň jeden záber...

Veľkonočný kalendár

Veľká noc nie je len sviatkom hojnosti. Každý deň má svoj význam, ale aj dôvod urobiť niečo pre seba.

Kvetná nedeľa, toto pomenovanie pravdepodobne vzniklo u nás pretože v našich končinách nerastú palmy a významné osobnosti sa vítajú kvetmi. ľudia do kostola doniesli rozvinuté bahniatka, symbol nového života ktoré im kňaz svätil modlitbami. Doma si ich zastokli za obrazy, aby ich chránili pred búrkami a zlom. Bahniatkami obdarovávali aj chorých, aby sa skoro uzdravili. V túto nedeľu matky nosili do kostola svoje malé deti, aby vraj začali skoro hovoriť.

Škaredá streda, v stredu aj v Zelený štvrtok sa varila len šošovica, špenát, šošovicová polievka, kyslá omáčka a v nej nakrájané vajcia.

Zelený štvrtok, od zeleného štvrtka až do Bielej soboty nezvonili kostolné zvony. Používali sa rôzne rapkáče, s ktorými chodili chlapci po dedine a odháňali zlé sily. Tento motív sa tiež preniesol až do súčasnosti, keď počas cirkevných obradov znie zvuk rapkáčov.

V noci zo Zeleného štvrtka na Veľký piatok, sa schádzali strigy, preto sa dvere natierali cesnakom. Tak ako sa mali rýchlo hojiť rany zvieratám, takisto rýchlo sa mali hojiť poškodené miesta na rastlinách - preto sa v tento deň štepili mladé stromčeky.

Veľký piatok, zachováva sa pôst - nejedáva sa mäso, v minulosti sa jedol len chlieb a pila sa iba voda. Ľudia týmto spôsobom vyjadrovali smútok nad ukrižovaním Ježiša Krista. Tento deň ľudia považovali za priaznivý na uzdravovanie a hojenie rán. Ľudia si strihali vlasy, značkovali zvieratá, štepili ovocné stromy.

Na Bielu sobotu, Ježiš bol pochovaný do hrobu. Sobota je prípravným dňom pred veľkonočnými sviatkami, keď sa znovu rozozvučia zvony, ktoré od štvrtka nezvonili. Ľudia sa kedysi venovali vareniu a pečeniu jedál, najmä šunky. Na Bielu sobotu sa má jesť veľa ovocia, aby bol človek zdravý, potom by sa malo zjesť niečo zelené, aby nebolelo hrdlo.

Na Veľkonočnú nedeľu, Ježiš Kristus pred viac ako 2000 rokmi vstal k novému životu. Veľká noc nie je len sviatkom jari, ale aj kresťanskou oslavou zrodenia. Stolovanie v tento deň pripomína Štedrú večeru. Prvým chodom má byť vajíčko, ktoré hlava rodiny rozdelí medzi všetkých prítomných. Hlavným chodom má byť mäso z hydiny.

 Na Veľkonočný pondelok, sa niekde šibe, inde polieva. Tieto úkony majú rovnaký význam ako vyháňanie zla, zabezpečenie plodnosti a sviežosti. Typické veľkonočné zvyky - oblievanie vodou, šibanie prútikmi, maľovanie veľkonočných vajíčok, rozdávanie čokoládových zajačikov a kuriatok - nemajú kresťanský pôvod.

Z denníka SME "Víkendové čítanie pre všetky ženy".

Prekrásne a veselé Veľkonočné sviatky v roku 2008

                                         

            

 Progner Ján

                                                                               

Včielky robotnice

Keďže vonku je čas, že nehodno ani psa von vyhnať, ako naše staré mamky a otcovia hovorievali, tak som si sadol v teple svojho domu k starým novinám a časopisom, že si niečo prečítam z toho čo bolo. Zaujal ma jeden obrázok v novinách, ktoré nemali titulnú stranu a tak nepoznám zdroj ani autora, kde je znázornená štruktúra vývoja a práce včielok robotníc. Ako to majú včielky robotnice prepracované takú perfektnú organizáciu práce majú, že by sa mali čo od nich ľudia naučiť... Posúďte.

Zaujímavé poznanie

Poďme stavať snehuliakov

Dňa 7.januára 2008 konečne napadol sneh i v Lipt.Mikuláši

Silvester, Silvester a už je to tu a je nám fajn.

K atmosfére Vianoc patrí aj svetoznáma pieseň Tichá noc...

Pieseň Tichá noc, svätá noc zaznela po prvý raz na Vianoce v roku 1818 v kostolíku v rakúskom Oberndorfe. Zaspievali ju duchovný Joseph Mohr a učiteľ a organista Franz Xaver Gruber. Text piesne zložil Joseph Mohr, rodák zo Salzburgu. Ten požiadal učiteľa Franza Zavera Grubera z Arndsdorfu, ktorý v Oberndorfe zastupoval organistu, aby k jeho básni skomponoval vhodnú melódiu s dvoma sólovými hlasmi so sprievodom gitary, pretože organ mal poruchu. Podľa tradície Gruber, dojatý textom piesne a jeho posolstvom pokoja a lásky, skomponoval za necelú hodinu nesmrteľnú melódiu, ktorá sa rýchle šírila aj do ďalších miest a obcí v Rakúsku aj v iných krajinách.

Joseph Mohr ( 1792 - 1848 ) vyštudoval teológiu a v roku 1817 bol vysvätený za kňaza. Okrem spomínaného Oberndorfu pôsobil aj vo Vagraime, kde zomrel. Jeho hrob ešte stále navštevujú domáci a zahraniční turisti, najmä počas vianočných sviatkov. Učiteľ a organista Franz Gruber ( 1787 - 1863) pochádzal z dedinky Unterweitzburg, kde sa narodil ako tretie dieťa v rodine chudobného tkáča. Franz Gruber počas svojho života skomponoval približne 90 cirkevných skladieb. Tak ako Mohr ani Gruber neupadol do zabudnutia. Na škole v Arnsdorfe je tabuľa pripomínajúca rodisko piesne Tichá noc, svätá noc. Dom v mestečku Hallein, kde skladateľ zomrel, zdobí jeho relief.  Zdroj: TASR

P R O P O Z Í C I E

14.12.2007

13.12.2007 Viete že...

Naše domáce holuby sa vyšľachtili z juhoeurópskeho holuba divého (Columba livia)? Tieto holuby obývajú  skoro všetky skalné steny pozdĺž Stredozemného mora.

King biely

Holubovce (Columbiformes)
 
Väčšina voľne žijúcich druhov uvedeného druhu hniezdi a zdržuje sa na stromoch. Holubovce ľahko, ako nejaké vznášajúce sa pierko vo vetre, a ku tomu aj dostatočne  vytrvalo lietajú a ešte ku tomu, veľmi dobre chodia. Niektoré druhy týchto operencov denne vykonávajú dlhé cesty za potravou a vodou.  Žijú v pároch.

A ako kŕmia svoje potomstvo?
Zobák majú slabý, pri koreni zhrubnutý. Výstelka hrvoľa samcov i samíc produkuje "hrvoľové mlieko", ktorým rodičia kŕmia mláďatá.  Holubice znášajú jedno, najviac dve vajíčka a v sedení sa striedajú obaja rodičia.

Holub HRIVNÁK

Spomedzi európskych druhov je najväčší holub hrivnák (Columaba palumbus). Na hlave, šiji a na hrdle je tmavomodrý a na ostatných častiach svetlomodrý až sivý. Starým hollubom sa okolo krku tvorí krásny golier.

HRDLIČKY
K stromovým holubom patria aj hrdličky (Streptopelia spp.), ktoré majú štíhle telo s malou hlavou, dlhými krídlami a chvostom. Veľkú časť Európy obýva hrdlička poľná (Streptopelia turtur) s charakteristických cukrovaním, ktoré radi počúvame pri prechádzkach po horách, lesoch.

Pozrite si ďalšie druhy lietavcov a nelietavcov

Alky
Bahniaky
Brodivce
Čajky
Dravce
Ďatlovce
Holubovce
Hrabavce
Chriaštele
Kivi
Krakle
Krátkonožce
Kukučky
Lelky
Papagáje
Potápky
Potáplice
Pštrosy
Rúrkonosce
Sovy
Spevavce
Tučniaky
Veslonožce
Zúbkozobce

Pozrite si stránky na: http://www.zone.sk/

12.12.2007 KING

Holub "King" patrí medzi najťažšie holuby zo všetkých holubov. Vyšľachtili ho koncom 19.stor. v USA a na jeho vytvorenie použili rôzne plemená bielych holubov (napr. biele maltézske, rímske,  poštové holuby). Do bývalého Československa ho doviezli koncom 50-siatych rokov minulého 20.storočia. King sa vyznačuje hlbokým telom sliepkovitého tvaru, krátkymi a širokými formami a dosahuje živú hmotnosť 850 až1050 g a má živý, bojovný, chvíľami až agresívny temperament. Pre svoje telesné tvary a veľkú hmotnosť nie je dobrý letec, čo je samozrejme pochopiteľné, v´ˇd ani z tučného človeka nie je dobrý bežec. V dnešnom čase sa dáva prednosť chovu holubo s okrúhlymi tvarmi s dlhšími nohami.

A aké znaky sú pri posudzovaní holubov?
Hmotnosť
Telesné tvary a postoj
Hlava, zobák, farba obočnice, oči, farba a kresba operenia
Exteriérové znaky:
Hlava - stredne veľká, s výrazným širším čelom, hladká
Zobák - hrubý, stredne dlhý, široko a vodorovne nasadený
Oči - výrazné, živé
Obočnice - úzke
Krk - mohutný, hrubý
Postava - široká, hlboká, hrudná kosť čo najhrubšia
Krídla - hladké, krátke, k telu priliehajúce
Chvost - krátky, úzky
Nohy - hrubé, rovné, široko nasadené
Beháky - neoperené, prsty dlhé, široko rozložené
Perie - pružné, dostatočne pevné, priliehajúce
Farebné a kresbové rázy:
jednofarebné - biely, žltý, červený, čierny, modrý, striebristý
pásavé - modrý čiernopásavý, striebristý hnedopásavý
tepané - modrý čiernotepaný, striebristý hnedotepaný a iné.

16.11.2007 – dnes má meniny každé dievča, deva, slečna, žena menom AGNESA
 

Technika a nesmrteľnosť chrústa...
Nuž, pracuje sa na stránke nejaký týždeň a robota to je zaujímavá. Pri takejto práci človek musí siahnuť nielen do pamäte, ale i do literatúry: kníh aj časopisov a samozrejme opakuje si tak veci, ktoré časom uložil do zadného šuplíka pamäte a potrebujú občas prevetrať, aby sa znovu objavili na povrchu. Tak sa v človeku cibrí i pamäť.
Neviem ako bude ďalej, ale sa vynasnažím, aby bola stránka postupne dopĺňaná o ďalšie veci.
Práca s www stránkou dá človeku pocítiť, koľko toho nevie a ako veľmi sú už mladí ľudia vpredu. Ťažko si to človek priznáva, no nič sa nedá robiť, bolo to tak, je to tak a bude to tak. Technika napreduje míľovými krokmi a pokiaľ človek aspoň trochu neprejaví záujem učiť sa nové veci, smola, zaspí ako Šípková Ruženka a ťažko chytí nový dych, pokiaľ nepríde princ na bielom koni (ako Martin na bielom koni) a nevdýchne do neho život z čírej lásky k človeku.
Faktom ale je, že už od polovice dvadsiateho storočia technika nás akosi predbieha a nestačíme s ňou držať svižný mladícky krok. Máme kopec technických vymožeností, no duchovno sa akosi vytráca a odsúva na zadnú koľaj. Rýchle napredovanie nie vždy vedie k správnemu cieľu, hoci je nutné pripustiť, že technické vymoženosti nám poskytujú viac materiálnych statkov a pomáhajú vo všetkých sférach života počnúc umývačkami riadu a končiac meteorologickými stanicami, satelitmi v atmosfére, Všetko má svoje pre i proti, no záleží na človeku, ľuďoch a ľudstve ako takom, do akej miery sa vysporiada s rýchlym tempom rozvoja a do akej miery dokáže udržať rovnováhu medzi hmotným a duchovným.
Teraz sedím a neviem si poradiť s vecou, ktorá je pre mnohých určite ľahká, dokonca až banálna. A koľko miliónov ľudí takto dnes sedí a rozmýšľa... (?) ako ďalej, hľadá možnosti a rozhoduje sa vo svojich konaniach...
Hneď mi je veselšie keď viem, že človek nikdy nie je sám. Ani v šťastí a ani v nešťastí, veď tak ako tu teraz sedím a uvažujem i rozmýšľam (ako budem ďalej postupovať, aby som dokázala urobiť to, čo potrebujem), sedia predsa milióny ľudí. Tak, ako sa teším, tešia sa milióny ľudí a tak, ako plačem, plačú milióny ľudí a každý z nich má nejaký pocit, nejakú nádej, nejakú perspektívu, niečo, čo ho dokáže zdvihnúť zo stolice a ísť ďalej, učiť sa ďalej, prekonávať seba samého a nestať sa brzdou sebe samému formou lenivosti tela a hlavne ducha.
Určite mi nejaký dobrý anjel zaklope na mozgové závity a vdýchne mi tam múdrosť, ktorú teraz momentálne potrebujem a v hlave to mám ako vymetené, niečo ako na maturitnej skúške, keď po položení otázky nastane totálne „okno“.
Možno píšem nezmysly, možno to nemá ani hlavu a ani pätu, no jedno viem určite, ja na to prídem a dokážem urobiť to, čo potrebujem s Božou pomocou. Amen.
Ráno je múdrejšie večera, idem spať a ak Boh dá, tak sa po oddychu prebrať do nového rána nateraz bez odpovede na moju otázku.
Aha... pripomenuli ste mi, že nebola napísaná žiadna otázka...
Noóóó... je to vážna otázka. Nutne potrebujem vedieť, či je nesmrteľnosť chrústa naozaj nesmrteľná...

Prevzaté z http://www.cezmin.wz.cz

História prenosu správ

Moje začiatky

Chov

Výstavy

Súťaže

Kde žijem

Moja rodina

Hobby

Z tlače

Novinky

Vyhľadávače

Kontakt

Na sklonku dňa

Pracovne...

A máme tu Mikuláša!!!

ADVENT

Blíži sa druhá adventná nedeľa

a mne je akurát tak na..., ale teším sa aj tak  s tešiacimi...

    

Už je tu štvrtá adventná nedeľa...

12.12.2007

Keďže idú sviatky Vianoc a nie iba ženy rady varia a pečú, je tu jeden dobrý recept

Krémeš z domácej kuchyne
Ak chcete rozmaznať chuťové poháriky svojich blízkych a známych poctivým domácim krémešom? Tak tu je jeden z receptov a je naozaj zaujímavý práve chuťou...
Rýchla a jednoduchá príprava.
POTREBUJEME a zároveň aj pracujeme: Do 8 dcl mlieka dajte 2 žĺtky, nasypte 2 vrecká Zlatého klasu, alebo Zlatice. Ďalej do toho dajte 1 vanilkový cukor, 2 lyžice hladkej múky.
Ďalší krok: 15 dkg práškového cukru (kto nemá váhu môže použiť odmerku a ak nemáte ani tú, dajte 3 poriadne plné polievkové lyžice).
a zmiešať. Hotový krém treba uvariť. Ak nebudete stále miešať, prihorí, takže miešajte poctivo, alebo použite hrniec s dvojitým dnom. Uvarený krém necháme vychladnúť.

Kým vychladne, spravíme šľahačku (to už bude riadu na šľaktrafenie). Použijeme 2 kelímky sladkej smotany na šľahanie – alebo radšej 3 – to preto, ak by ste nevydržali a vykoštovali jednu smotanu. Pred šľahaním naberte na špic noža sódu bikarbónu a vysypte to do šľahačky. Ušľahajte do tuha. Medzitým krém vychladol. Po vychladnutí zoberte ďalší hrniec. V tomto hrnci rozmiešajte jeden celý Palmarín. Môžete ho rozmixovať robotom. Počas mixovania Palmarínu pridávajte po malých lyžičkách vychladnutý krém. Miešajte na najpomalších obrátkach – nie je potrebné šľahanie. Keď to celé vyzerá hotové, nalejte do krému ešte jednu celú fľaštičku rumovej esencie. Ak máte poruke skutočný rum, čľup tam zo dve polievkové lyžice a netreba esenciu. Potom, čo je šľahačka definitívne hustá a krém spojený s Palmarínom, môžete začať robiť krémeš.
Otvorte medovníkové plátky kúpené v obchode – štandardne sa dodávajú po štyroch, zoberte prvú dvojicu a položte ju na nejaký podklad, ktorý budete môcť vložiť do chladničky. Na tieto dva pláty natrite všetok žltý krém. Po natretí krému pokračujte druhým poschodím – šľahačkou.
Znova to celé zarovnajte. To celé už stačí priklopiť druhou dvojicou medovníkových plátov a potľapkať. Nemusíte to však s dokonalosťou zarovnania prehnať – aspoň získate zámienku na okamžitú obriezku. Všetky odrezky môžete ihneď zjesť. A krémeš je skoro hotový. Teraz ho treba zavrieť do chladničky, najlepšie na 24 hodín. Tento chladničkový šok je potrebný preto, aby medovníkové pláty trochu vsiakli vlhkosť a aby sakrémeš spojil. Studený sa tiež lepšie krája.Krémeš je na druhý deň hotový. Aj keď medovníkové rezy sa na prvý pohľad ku krémešu nehodia, verte, že s chuťou budete spokojní.


Design by Cezmín
http://cezmin.wz.cz