wz

  

[Späť | Obnoviť | Dopredu]

 

                                                                                           

 

Rok 2014

Roku 2013
 
Vám všetkým praje Progner s rodinou

XXXIII. Olympiáda poštových holubov 2013 na Slovensku

Vážení návštevníci,
v apríli 1923 v Liptovskom Svätom Mikuláši bol založený prvý spolok chovateľov poštových holubov na Slovensku, ktorého vznik i založenie je hodnoverne zdokumentované. Týmto aktom sa začína história chovu a pretekania s poštovými holubmi v našej krásnej stredoeurópskej krajine. V súčasnosti sa organizovanému chovu poštových holubov venuje viac ako štyri tisíc nadšencov tohto športu, ktorí sú organizovaní v Slovenskom zväze chovateľov poštových holubov.
Deväťdesiate výročie organizovaného chovu poštových holubov na Slovensku, sme sa rozhodli pripomenúť si zorganizovaním najväčšieho holubárskeho podujatia – Olympiády poštových holubov. S veľkým potešením sme prijali rozhodnutie kongresu FCI v Oostende, že organizáciou XXXIII. Olympiády bol poverený Slovenský zväz chovateľov poštových holubov. Možnosť zorganizovať olympiádu je vzpruhou a impulzom pre súčasnú generáciu chovateľov poštových holubov i ocenením prace predchádzajúcich generácií chovateľov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj holubárskeho športu na Slovensku.
Slovensko je krajina s bohatou históriou, oplývajúca množstvom prírodných krás a žijú v nej pracovití a pohostinní ľudia. Napriek tomu, že nepatríme k najbohatším štátom, vieme u nás zorganizovať podujatia na vysokej spoločenskej úrovni. Veríme, že to, čo sa podarilo na Slovensku iným v iných oblastiach, podarí sa aj nám, chovateľom poštových holubov, zorganizovať XXXIII. Olympiádu FCI na dobrej spoločenskej a odbornej úrovni.
Dovoľujeme si Vás touto cestou pozvať na XXXIII. Olympiádu poštových holubov, ktorá sa bude konať

24. – 27. januára 2013 v Nitre na Slovensku.

Rovnako úctivo vás oslovujeme s pozvaním zúčastniť sa na podujatiach

Majstrovstiev sveta poštových holubov 2012,

ktoré budú tento rok v Nitre. Finálový pretek tohto podujatia je plánovaný na 15. septembra 2012.
Vaša účasť bude pre nás potešením a v daných možnostiach sa Vám budeme snažiť vytvoriť tie najlepšie podmienky.

Juraj Kurek
predseda organizačného výboru XXXIII. olympiády FCI v Nitre
Originál: 
TU!

Mesto Liptovský Mikuláš - námestie časť

                                                             Praje : Progner s rodinou

Z programu Pohoda za mestom ožije ďalších šesť miest pre oddych a zábavu


Zelená oáza pri vode

Občianske združenie Tatry z Liptovského Mikuláša chce vďaka grantu vo výške 5 500 eur oživiť atraktívny priestor pri vodnom toku Smrečianka na okraji najväčšieho panelákového sídliska v meste. V rámci predloženého projektu plánuje tiež vysadiť štruktúrovanú zeleň a osadiť drobnú parkovú architektúru
http://www.ekopolis.sk/novinky/433-z-programu-pohoda-za-mestom-oz.html


Prvé jarné dni pri rieke Smrečianka pri Džefremi - Na sídlisku Podbreziny

Nech tichá hudba veselosti