wz

 .[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

 

 

HOLUB OLYMPIONIK Z LIPTOVA

Vitajte na stránke chovateľa poštových holubov a olympijského víťaza 91 S 202378  !

Vyznanie chovateľa "Olympijského víťaza"

V úvode treba povedať, že chov PH sa u mňa traduje prakticky už od školských lavíc, keď ešte rodičia mi zakazovali venovať sa tomuto ušlachtilému športu. Navštevoval som priateľa v Spišskej Novej Vsi pána Emila Skalku, chovateľa PH, kde som prakticky trávil celý svoj voľný čas a poznával tajomstvo chovu PH. Moja túžba po vlastnom chove ma dovliekla tak ďaleko, že som sa slabšie učil v škole napriek vyhrážkam a bitke rodičov. To nakoniec dopomohlo k tomu , že otec mi dal peniaze na zakúpenie jedného páru poštových holubov. Zhoda okolnosti dopomohla i k tomu, že rodičia zmenili svoj názor a najmä otec sa im začal venovať a v mojej neprítomnosti sa o ne staral. K tomu dopomohol prekrásny holub nemeckej armády, ktorý sa u mňa zastavil. Bol značne vysilený a po spárení i odchove mladých ostal na mojom holubníku.

Bol to zvláštny holub. Koľkokrát som išiel na holubník, priletel, sadol si na ruku, plece alebo hlavu a zobal do mňa. Bol z holubníka dvakrát odcudzený chovateľom Spišskej Novej Vsi, vždy prišiel i po šesťmesačnej väzbe dokonca i s cudzou holubicou. Keď táto odlietavala na svoj materský holubník, jej sledovaním som zistil chovateľa, u ktorého bol vo väzbe. Jeho životná púť u mňa bola krátka, asi po dvoch rokoch sa stal obeťou dravca.

Špeciálnemu chovu PH odborne som sa začal venovať od 20.10.1974, kedy som založil chov PH v srdci prekrásnych Tatier na Štrbskom Plese v nadmorskej výške 1.360m/m. Preštudoval som odbornú literatúru od Dr. W. E. BarieraO výchove a chove PH na diaľkové trate“ a od W.Squillisa „Za tajomstvom závodných pretekov PH“.

Pôvod chovného materiálu pochádzal od chovateľa pána Rřípy z Prahy, ing.Vytrísala z Polára, Dr.Zaťku z Nitry a ing.Ladislava Vojtešku. Keďže v týchto rokoch som sa viac venoval chovu štandardných PH, doplnil som chov od vysoko kvalifikovaného chovateľa pána Ľudovíta Chytila a Štefana Šebestu, ktorí boli i mojimi hosťami na Štrbskom Plese.

Prvých pretekov, v rámci OZ Poprad, som sa zúčastnil v roku 1978 a evidovaný som bol v ZO Svit. Analýza výsledkov pretekovej, chovnej i výstavníckej činnosti v rámci ZO, OZ i celoštátnych výstav mi ukázala prednosti chovu PH v kategórií štandard, ale i jej záporné miesto. Moje pretekárske výsledky boli podstatne lepšie než som očakával.

Už v prvom roku 1979 som sa stal majstrom ZO Svit

a v tom istom roku 13. miesto v OZ CHPH Poprad.

Na oblastnej výstave OZ-CHPH Poprad som obsadil

1.     miesto v kategórii štandart Ha.

Detail

Tieto i iné výsledky, o ktorých sa nezmieňujem, ma iniciovali k maximálnemu vylepšeniu chovu. Rozbor chovu a hlavne pretekovej činnosti potvrdil kvalitu chovu, kde zvlášť vynikali holuby z chovu p. Rřípu. Skutočnosť potvrdila, že dajú sa chovať PH i v takejto nadmorskej výške. Holuby si zvykli na lesy, zvykli si na dravcov, naučili sa vlietať do holubníka po niekoľkohodinovom prenasledovaní z veľkých výšok stiahnutými krídlami k telu ako dravec, polarit chodievali na Poľskú stranu, preleteli cez končiare Vysokých Tatier. Zistilo sa, že mali výhodu v tom, že z pretekov lietali priamo, nebáli sa lesov a hôr.

Moje najrýchlejšie holuby boli odchované z línie Char. Van der Espta.

V tomto období už som bol v úzkom kontakte s pánom KolaříkomDobříše, písomne i v osobnom kontakte. Bol výborným poradcom a jemu vďačím za dosiahnuté výsledky.

 Z oblastnej výstavy CHPH Poprad konanej vo Svite roku 1979

        

                Prejav predsedu OZ CHPH p. Pomajdíka Vlastimila

              

                                  Časť chovateľov OZ CHPH Poprad  a Svit        

              

              

                       Víťazná kolekcia oblastnej výstavy. Organizačný výbor 

               

                                             Víťazi  jednotlivých kategórií                                             

V roku 1980 som sa presťahoval  do Liptovského Mikuláša, kde som ukončil výstavbu rodinného domu.

Prešiel som na tvrdý líniový chov. To najlepšie čo som mal z chovu Van der Espta som vkrvnil s najlepšími holubmi od pána Kolaříka, ktorý podal v tomto pomocnú ruku. Zvlášť sa osvedčil jeho holub 84-9999, otec línie Espt, Gorin, Roosens- org.od pána Novotného, ktorý bol pýchou môjho holubníka. Z holuba priam vyžarovala sila, rozum a inteligencia. Esptovskú líniu som neustále vkrvňovával novými holubmi od pána Strnada Jaroslava a od pána Pinčáka zo Žiliny z orginál Vermute holuby, čím doslova oživil celý holubník.

Toto tvrdé vkrvňovanie mi dopomohlo odchovať tím rýchlych holubov.

V roku 1985 som získal holuba po Belgických orgináloch línie Raymond Cobut - dovezených pánom Macháčkom Daliborom zo Šternberka. Holuba som vkrvnil do druhej vetvy holubov Duray získaných od pána Waizera z Dolného KubínaVan der Espt. Túto vetvu som považoval za správne vkrvniť z tých dôvodov, že holuby Cobut - Duray sú tvrdé a odolné na počasie. Toto vkrvnenie bolo šťastné a prinieslo úspechy v špičkových doletoch z pretekov. Ročiaci odchovaní z tejto vetvy lietali na špici a v cenách, ktoré som nasádzal až do vzdialenosti 460 km.

Z tejto vetvy napr. odchovaný holub „Cobut 91 – S 202378“

patril do tímu  mojich najrýchlejších holubov na dlhé trate.

Jeho umiestnenie napríklad v roku 1994 :

Trojmezí       553,7 km       umiestnenie v OZ        2. miesto   1825 nasadených PH

Eisenach 1.  699,7 km       umiestnenie v OZ         1. miesto    6 81 nasadených PH

Eisenach 2.  6 99,7 km      umiestnenie v OZ 2. a 5. miesto    652  nasadených PH

Ďalšia moja činnost v chove sa zamerala na skvalitňovanie ďalšieho chovu a vylepšovanie  vlastného holubníka, najmä jeho klimatizácie.

Niekoľko získaných ocenení pána Prognera z pretekov

Celoslovenská výstava

Cenu odovzdal p.ing.Kurek J.predseda ÚV SZCHPH a p. Atalovič

Akt gratulácie

Gala večer, posedenie

Priatelia na oslave

Pretekár 91 - S - 202351 úspešne nalietal za roky 1993 - 1994  - 6816 km a priniesol viacero víťazných ocenení. Jeho pôvod pochádza od p. Vajzera z Dol. Kubína  a z rodu p.Hanáka "syn 133 - jednooký"

Vzácna návšteva chovateľov poštových holubov z Lipt. Mikuláša pp.Ing.Ivan Nemec, Ladislav Moravčík, Ivan Nemec st., Milan Hyben

a Palo Huťan  po našom presťahovaní sa  z V.Tatier

Priateľ a veľký chovateľ poštových holubov v kategórií štandard pán Ing.Ladislav Vojtešek z Hluku na rodinnej návšteve u nás v Lipt. Mikuláši. V chove a na pretekoch dosiahol mimoriadne úspechy

Pán Peter Jakubčák úspešný chovateľ a môj priateľ od mojich začiatkov  chovu PH na  Štrbskom Plese v  roka 1975 z OZ CHPH Poprad

Jeho rodinný dom v Poprad - Veľká

Jeho najväčšia záľuba

Pred holubníkom

s vnukom...

s vnukom a manželkou....

"Škodná alebo zlomyselnosť"

Dňa 29.6.1994 okolo 16. hodine, po príchode z práce som z hrôzou zistil úhyn 9 kusov poštových holubov, roztrúsených po holubníku, vo voliére a v tesnej blízkosti holubníka. V živote chovateľov PH nič mimoriadne, v mojom prípade, šlo o prvý prípad tohto druhu vôbec a stalo sa to po úspešnom preteku, ktorý sa uskutočnil dňa 29.6.1994.Usporiadateľ preteku OZ-CHPH Lipt. Mikuláš a pretek bol zaradený v rámci súťaži OZ /oblastného združenia/ a MS  / majstrovstvá Slovenska /. Preteku sa zúčastnilo 109 chovateľov OZ a 652 ks poštových holubov. Išlo o medzinárodný pretek  EISENACH 2- Nemecko, vzdialenosť 699,7 km. V mojom prípade šlo o veľa a nasadil som svoje najrýchlejšie poštové holuby na dialkové trate : 91 S 202378, umiestnený ako 25 , 91 S 202357, umiestnený ako 26,  91 S 202351, umiestnený ako 42 a 92 S 128357 umiestnená ako 82. Pretek splnil moje očakávania a potvrdil zvlášť kvalitu holubov 91 S 202378 a 91 S 202357. O čo smutnejší bol môj pohľad, keď dňa 29.6.1994, medzi mŕtvymi som objavil i môjho najrýchlejšieho z holubov modropasého 91 S 202378, ktorý určite  s PH 91 S 202357 mal nádej doniesť  z "Olympijského Útrechtu svoju víťaznú trofej.

91 S 202378  

Pozrite si www stránku:

DERBY TEAM: Jaroslav a Jana STRNADOVI Rohatec - KOLONIE - Czech Republik

WEB: http://web.quick.cz/derbyteam/page1.html, E-mail: derbyteam@quick.cz

Pre ukážku a informáciu

Jaroslav STRNAD

Vzhľadom k faktu, že nás oslovili tí istí ľudia a na základe toho sme ďalej pokračovali v ušľachtilom koníčku – chove a šľachtení holubov, uvádzam aj niečo zo začiatkov pána Jaroslava Strnada, autora knihy z kolísky súťaží holubov z Belgicka, pod názvom "Křížem krážem Belgií".

Již na základní škole v roce 1960 jsem se začal zajímat o chov holubů. Nejprve to byl párek "Koburských skřivanů",které pro přivezl z práce můj otec od pana Štylárka z Rohatce. Ihned se stavěl holubník a přikoupili se další jedinci z řad okrasných holubů a sice "Polských rysů",později "Německých výstavních holubů".

To byly začátky.

V době studií na Strážnickém gymnáziu v letech 1961 - 1964 jsem však již navštěvoval známé chovatele holubů poštovních a sice pana Rudolfa Svrčinu ze Strážnice,pana Viléma Komínka z Petrova a také pana Františka Solaříka z Rohatce,který měl na tu dobu nádherný holubník a výborné závodní výsledky. Po odchodu na vojenskou základní službu do jižních Čech jsem se nakonec na 11.let usadil v Českých Velenicích .

Zde jsem byl "nakažen" bacilem "pošťáků" naplno, neboť v tomto městě byla výborná parta chovatelů poštovních holubů v čele se známým MUDr. Františkem Vráblíkem.

Přes jeho známosti a zkušenosti jsem se měl možnost seznámit i s vynikajícími chovateli jako např. panem Uhlíkem, Kolaříkem, Simbártlem, Málkem, Benákem, Novotným, Šebrlem, ing.Kasalem atd.

Samotný Mudr. Vráblík již v tehdejší době vycestoval do Belgie a obdivoval jsem jeho přivezené importy,znalosti a přehled o chovu poštovních holubů nejen v této zemi. Začínal jsem zde v Č.Velenicích z holuby od místních chovatelů,později doplněné o holuby pana Kolaříka z Dobříše a Novotného z Brna. Až se dostavily dílčí úspěchy, musel jsem se z rodinných důvodů opět stěhovat zpět na rodnou Moravu do Rohatce u Hodonína.

Zde chovám poštovní holuby dodnes a od roku 1994 mám vytvořeny velmi dobré podmínky pro chov s veškerým moderním zázemím. V mých voliérách je možné vidět originály z Belgie a Nizozemí importované od chovatelů zvučných jmen. Navštívil jsem mnoho špičkových chovatelů především v kolébce našeho sportu v Belgii a napsal jsem z těchto cest brožurku pod názvem "Křížem krážem Belgií".

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Design  by Cezmín Slovakia http://cezmin.wz.cz