wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

HOLUB "OLYMPIONIK"  Z LIPTOVA

   

.

          Vážení rodičia, milá rodina! 

       V živote človeka je veľa dôležitých momentov či udalostí, ktoré dotvárajú mozaiku nášho života.. K významným častiam tohto diela patrí aj Vaše päťdesiate výročie sobáša.. V našich  srdciach pretrvávajú rôzne spomienky a  zážitky z detstva, ktoré sa týkajú aj Vás, drahí rodičia, či už sú veselé alebo smutné.  Ako ste nám ošetrovali rozbité kolená veselými náplasťami ,utierali slzičky sladkými slovami, starali sa o nás, ako ste nás uzmierovali, keď sme sa pobili.. Zasadli sme do školských lavíc a čakali sme čo bude ďalej. Vaša prítomnosť nás posmelila a Váš úsmev aj nám vyčaril úsmev na tvári. Po krátkom čase ste nám s radosťou pomáhali s úlohami, poradili, keď sme niečo nevedeli, pomáhali nám otvárať dvierka do života. Dnes ich už máme skoro otvorené, Vaše rady nás stále povzbudzujú a pomáhajú nám poznávať nepoznané, nájsť stratené, objaviť neobjavené.
Chceli by sme Vám poďakovať za Vašu lásku, starostlivosť, obetavosť a nesmiernu trpezlivosť, pri zdolávaní schodov života. Aj keď Vám často nehovoríme slová ako "Mám Ťa rád" alebo "Ďakujem," máme Vás veľmi radi. Úprimne Vám chceme popriať veľa zdravia, šťastia, lásky a síl do ďalších spoločných rokov. Dúfam, že budete mať taký pekný život ako doteraz.
Ešte raz ďakujeme!

Vaše deti:
Alicka, Janka a Silvinka,
pripájajú sa vnučky:
Zuzka a Adrianka a vnuci Radko a Borko.


Manželia Ján a Magdaléna Prognerová dňa 10.11.2012
po 50. rokov sobáša počas oslavy výročia.

Druhá svadobná kytica

Od priateľky Cezmín, v pozadí spomienka na poštové holuby

Veľmi pekné, ďakujeme!

Ďakujem za blahopriania k životnému jubileu

  rokov.

Progner Ján 12.mája 2011

Malá ukážka s rodinnej oslavy

Oslávenec s manželkou Magdalénou

Dnes máš, otecko, sviatok veľký...
prijmi želanie od manželky,
od detí, vnučiek a vnukov,
ktorých si stálou zárukou
šťastia a lásky, radosti
od samej útlej mladosti.
Zo srdca Tvojho pramení

láska aj v žitia jeseni.
Ži dlhé dni a hodiny
na radosť celej rodiny.

JANKO, GRATULUJEM!

Rok sa s rokom preteká
ako kvapka v rieke vody
zakiaľ tečie v koryte
nikomu to neuškodí.

Máj, mesiac je lásky času,
každý rok sa opakuje,
ukazuje sveta krásu
a deň zrodu znova tu je.

Prišiel v šate kytíc pestrých,
sem-tam vráska, sivý vlas,
to je žitia filmu prestrih,
láska, tá je predsa v nás.

Preto nesmúť, hore hlavu,
vypi kalich života,
on pri daniach dáva zľavu,
nezvíťazí clivota.

Oči detí, vnúčat čistých
hradia krásu všetkých krás,
tu je žitia pravý predstih
aj odmena žitia v nás.

Na ceste žitia dni sťa metre a roky ako míle zasa;
tak letia v divom, bujnom vetre, že človek ani nenazdá sa.
Len keď sa zavše v svojej púti na prešlé roky naspäť díva,
do duše sa mu naraz vnúti myšlienka zvláštna, trochu clivá.
A zrazu plecia tuhšie cítia ťarchu, čo rôčik s rôčkom zbieral,
dokiaľ sa na šnúročke žitia zjagalo sedemdesiatpät perál.

******

Ako to rýchlo preletelo
nad Tvojou hlavou nebadane.
Jarčeky vrások zdobia čelo,
strieborný sniežik krášli skráne.
A zrakom duše pátraš v diali,
spomienky sa Ti roja v mysli,
a tie, čo radosť prinášali,
a tie, čo smútok v dušu vtisli.

******

Nejedna chvíľa v prešlom žití
ťažila dušu ako jarmo
no srdce hreje to, keď cíti,
že nežil si tie roky darmo.

Pre svojich drahých šťastné chvíle,
pre všetkých, čo máš naokolo,
pre všetko, čo ti je tu milé,
prežiť tie roky hodno bolo.

******

A hoc sa myseľ ešte viackrát
v spomienkach k prešlým rokom vráti,
radšej sa smelo napred zahľaď,
na to, čo ešte život dá ti.

Človek, kým žije, silou celou
snaží sa, ako srdce velí
a nevzdáva sa svojich cieľov
rozdať sa svojim drahým celý.

******

V pokojnom, tichom žitia prúde
ďalší rad rokov nech Ti rastie
a každý deň nech sviatkom bude,
prinesie radosť, lásku, šťastie.

Zdvihnime teda hore čaše,
nech sladkým cvengom za nás vravia
a s nimi spolu srdcia naše
nech Ti dá Pán Boh veľa zdravia!

Cezmín

Pred bohato prestretým stolom

Ako ten čas rýchlo letí!
Všedných dní rad, občas sviatky
A zrazu tak divno je ti,
keď sa letmo obzrieš spiatky.

Zrakom duše pátraš v diali,
spomienky sa roja v mysli.
Tie, čo radosť prinášali
i čo smútok v dušu vtisli.

Mnohé chvíle v ušlom žití
ťažké boli ako jarmo.
Ale v srdci človek cíti,
že tie roky nežil darmo.

******

Pre všetky tie šťastné chvíle,
pre tých, čo sú naokolo,
pre všetko, čo je tu milé,
žiť tie roky hodné bolo.

Preto smútiť dôvod nie je,
človek musí premôcť seba.
Spomienka na roky hreje,
ale ďalšie prežiť treba!

K ďalšej Tvojej žitia púti
jedným tónom srdcia vravia.
Jedným hlasom želajú Ti
veľa sily, šťastia, zdravia!

V kruhu najbližšej rodiny

V pokojnom, tichom žitia prúde
ďalší rad rokov nech Ti rastie
a každý deň nech sviatkom bude,
prinesie radosť, lásku, šťastie.

Zdvihnime teda hore čaše,
nech sladkým cvengom za nás vravia
a s nimi spolu srdcia naše...
nech Ti dá Pán Boh veľa zdravia!

Prosím, dobrú chuť!

Ľudský život - krátka trasa -
míľnikmi je obosiaty.
Človek ani nenazdá sa
a  je tu sedemdesiatypiaty.

Torta sa ide slávnostne na rezať

Nech je Tvoj život ako násobilka,
ktorá násobí radosť, delí starosť,
umocňuje lásku, odmocňuje nenávisť
a všetko dobré dohromady spočíta.

V kruhu svojich dcér: Silvia, Janka a Alicka.

V života Tvojho knihe
strana sedemdesiatapiata sa otvára,
pripíjame si s Tebou, otec,
perlivým vínom z pohára.

Na Tvoju lásku spomíname
s vďakou a v tichom dojatí.
Kto z nás a kedy drahému ockovi
všetku tú lásku odplatí?!

V kruhu vnukov a vnučiek: Adrianka, Zuzka, Radko a Borko.

Povieva vetríček lahodný, voňavý
a nášho deduška na sviatok pozdraví.
Naladí zopár strún, zazneje pesnička
pre našu nášho dobrého Janíčka deduška.
Zaželá tichúčko dobrého zdravíčka
a spolu s vnúčatami bozká ho na líčka.

Vľavo manželka, zať Zdenko a sestra Eva.

Zlož ruky do lona,
počúvaj pieseň,
dnes ju len pre Teba
vánok sem nesie.

Zlož ruky do lona,
počúvaj slová,
možno sa mladosťou
opiješ znova.

Zlož ruky do lona,
počúvaj tóny,
dovoľ nám s úctou sa
pred Tebou skloniť.

Manželka, sestra , vnučky a vnuk Borko.

Dožiť sa radosti kvitnúceho rána
je zázrak milosti, najkrajší dar Pána.
Aj my dnes želáme dobrého zdravíčka,
pre nášho dedka, od Pána z nebíčka.

Vpredu Alicka a Silvia

V pokojnom, tichom žitia prúde
ďalší rad rokov nech Ti rastie
a každý deň nech sviatkom bude,
prinesie radosť, lásku, šťastie.
Zdvihnime teda hore čaše,
nech sladkým cvengom za nás vravia
a s nimi spolu srdcia naše
nech Ti dá Pán Boh veľa zdravia!

Sledujú sa gratulácie

Nehanbi sa za druhú briadku,
máš predsa na pleciach sedemdesiatpäťku.
Nehanbi sa za šedivé sluchy,
čas k prosbám človeka býva hluchý.

Mládež sa pustila do melónu

Nepozeraj sa Janko spiatky,
teš sa zo sedemdesiatpäťky.
Veď život rýchlo letí ako šíp,
ako ho najlepšie prežiť...  nevie nik.

Nech krásne spomienky
z mladosti sa k tebe vrátia,
a všetky zlé sa navždy stratia.

Nech tento krásny deň,
dá ti úsmev a radosť len.
Nech každý ďalší rok,
dá ti len šťastný krok.

Nech navždy tvoja dobrá duša rastie,
nech ti dá Pán Boh lásku a šťastie.

Naša priateľka Svetlana pri práci

Na tvoj sviatok vzácny, veľký, skladám slová zdravice,
posielam Ti pár veršíkov a veľký bozk na líce.

Nech Ťa nájdu moje riadky v šťastí kruhu rodiny,
užite si v svornej láske milej chvíle hodiny.
Aj keď je to chvíľa vážna, jeseň žitia načatá,
trpkosť všetku vyvážia Ti roztomilé vnúčatá.
Jedno krajšie ako druhé sú Ti schodmi do neba
a nech nikdy nezabudnú s láskou myslieť na Teba.

Nech Ťa žehná milý Pán Boh ešte v zdraví dlhý čas,
aby si sa radoval aj "tak trochu" zo všetkých nás.

V strede Janka a Milan

Roky tak padajú ako meteory,
jubilant ich strácal nevie ako ktorý.
Leteli do diaľav tajomstvá vesmíru
nechajúc za sebou činov hru nesmiernu.

Horkosť sa tratila, zbavila reťazí,
dobro sa zaskvelo a láskou víťazí.
Dožiť sa radosti kvitnúceho rána
je zázrak milosti, najkrajší dar Pána.

Sortiment na výber

Pri Tvojom krásnom výročí
slzy sa tisnú do očí,
srdce sa láskou rozbúši,
radosť nám vchádza do duší,
bozky sa snúbia s objatím
a pery šepcú s dojatím:
Ži dlho, otec, medzi nami,
kým Teba máme, nie sme sami.

Vľavo Kristínka - priateľka nášho vnuka Radka a dcéra Alicka.

Dnes sa to stalo, dnes je ten deň,
keď nový človiečik nakukol sem.
Malý a bezbranný, nevie, čo bude,
nástrahy života číhajú všade.

Teraz však už vie, ako to chodí tu,
že nie je úspech bez úsilia a potu.
V živote všetko usilovnosťou dosiahol,
preto aj každému tak k srdcu prirástol.

Dnes s Tebou slávime ďalší rok žitia,
nech naše priania Ti na cestu svietia.
Nech sa Ti splnia i najtajnejšie sny,
nech radosť naplní všetky Tvoje dni!

Vnuk Radko v strede

Otvor tašku s mladosťou,
dozadu nech plynie čas.
Vítame Ťa s radosťou,
poď sa tešiť medzi nás.
Nech Ti úsmev na tvári
kvitne ako lúčny kvet,
ešte dlho užívaj
s nami tento krásny svet.

Otvára sa šampanské...

V deň Tvojich vzácnych narodenín
prišli sme k Tebe s pozdravením.
Dvíhame oči nad oblohu,
vznášame vrúcne prosby k Bohu,
aby po ďalšie dlhé roky
s istotou viedol Tvoje kroky,
nech ťa vždy jeho milosť chráni,
nech splní každé z Tvojich prianí.

Radko ako hlavný čašník...

Keď Tvoja ruka ustatá
pohladí všetky vnúčatá,
jej dotyk trochu ťažký
má v sebe veľa lásky.
Je nekonečne láskavá
tá Tvoja ruka vráskavá,
jej dotyk rany lieči
len tak, bez dlhých rečí.

 Na zdravie!

Dobré vínko, pekné dary,
nech sa Ti vždy dobre darí.
Dnes máš práve o rok viac,
nesnaž sa ho naspäť vziať.
Príliš dlhé prípitky
zabaľme do servítky.
Načo nudné slová,
o rok sme tu znova!

Vľavo sestra Evka.

V živote sú rôzne chvíle,
šťastia, žiaľu, nádeje.
Týždne smútku, roky milé.
Každý žne, jak zaseje.
Dnes pri Tvojom sviatku
úcty, lásky je veľa,
šťastia, zdravia spokojnosti praje rodina celá.
 

Manželka Magdaléna  s najstaršou dcérou Alickou.

Sedemdesiatpäť sviečok a krásnych ruží,
nech Ti to zdravíčko naďalej slúži.
Zdvihnime poháre, pozrime ku dnu,
zvlhčime hrdlá skôr, než oči zvlhnú!

Janka hovorí... vraj, je dobré...

Nech Ti slza nezavadzia,
nech Ti srdce nespúta žiaľ,
nech Ti ústa zdobí úsmev,
nech nepoznáš chvíle krušné!

Zuzka a Borko

Čože je to sedemdesiatpäťka, aká výšina?
Z nej sa len kus kraja vidí, výstup sa len začína.
Na smútok a na únavu nie je vážna príčina.
Len ty s láskou objímaj svet - to starobu zaklína!

Najmladšia dcéra Silvinka

Nehanbi sa, že máš bruško,
zatrieme ho čiernou tužkou.
A že máš už aj dve brady -
nik z nás nie je večne mladý!
Sedemdesiatpäť rôčkov krášli
život Tvoj tak bohatý.
Svoj cieľ v ňom si isto našiel,
zlé sa v dobré obráti.

Náš oslávenec otec - starký v akcii...

Aj keď bys mal vnúčat ako maku,
nevyjadria všetku vďaku,
ktorú stále máme v srdci
a s ňou náš cit nehasnúci.

Hoc Ti čelo zdobia vrásky,
teš sa otec z našej lásky,
nech Ťa vo dne, v noci hreje,
aj v dňoch ľudskej beznádeje.

Hoc Ti život zdrsnil ruky
prácou pre nás, svoje deti,
krásne sú sťa kvety z lúky,
láskavé z nich slnko svieti.

Na záver vinš s vôňou ruží,
nech Ti zdravie stále slúži.
Nech Ti rokov viac než dosť
chodí klopať tento hosť.

Adrianka a Zuzka

Aj my dnes želáme
dobrého zdravíčka
pre nášho deduška
od Pána z nebíčka.

Nech mu dá dar zdravia
a mnoho žitia síl,
aby s nami radostne,
dlho a šťastne žil.

Krása živých kvetov

Striebro Tvojich vlasov
je náš veľký poklad,
striebro Tvojich vlasov
je múdrosti doklad.

Striebro Tvojich vlasov
každý z nás si váži,
striebro Tvojich vlasov
naša láska stráži.

Každý z nás prehrá preteky s časom,
veď je to silný súper.
V pokojnej rieke Tvojich šedín
slnko sa kúpe.

Každý z nás prehrá preteky s časom,
on toho viacej zvládne,
ten kto vie rozdať veľa lásky
nebude nikdy na dne.

Prajeme Ti šťastie,
prajeme Ti zdravie,
nech Ti naša láska
nikdy nezhrdzavie.

Nech takto spolu s manželkou nažívate

a nech sa stále spolu radi máte,

nech Ťa obšťastňuje celý Tvoj ženský spolok,

aby si oslávil svoj deň narodenín aj na budúci rok!

Všetko najlepšie praje

Osembabka Anežka, Kosačka, Cezmín

 

Moja manželka Magdalénka

November 1962 vstup do manželského zväzku...

StarStarý Smokovec 1962

V kruhu svojej rodiny

S manželkou a mojou mamou

Spečatené podpisom

 

Moja milá vnučka Zuzana

 

Moja dcéra Alica s rodinou

 

Moja milá vnučka

 

Môj milý vnúčik 

Vnúčik Borko s krstným v Egypte v roku 2006

Borko v Egypte s Jankou

Môj vnuk Radko 

Moja sestra s rodinkou 

Sestra Eva

Môj brat s manželkou

 

Môj synovec Ing.Richard Progner s manželkou Silviou ,

dole jeho dcérky

Karinka  , pomaturitná skúška 2004

Dianka  - stušková  2008

 

Môj synovec, Ing. Richard Progner pri  rodinnej oslave

 

Vianoce r.2008 u brata Richarda

z ľava, Silvinka, Dianka, Karinka, Monika, Richard, Deniska, Laci, Simonka

Deniska vnučka môjho brata Richarda

Simonka jeho druhá vnučka

Dcéry: Janka , Silvinka , Alicka

Rodina - časť v roku 1991

 

Rodinné stretnutie v  mesiaci máj roku 2006

 

Promócie brata Richarda

Rodinné stretnutie v mesiaci máj roku 1967

 

Rodinné stretnutie v Nižnom Medzeve rok 1967

 

Ja s bratom a sestrou

S bratom v Košiciach

 

 

Ja ako vojak ZS od 1. 11. 1956 do zálohy preložený k 19. 12. 1958 ako radista I.triedy, rýchlosť vysielania 120/min., rýchlosť príjmu 160/min. - vyznamenaný odznakom vzorného spojára.

 

S bratom počas dovolenky na vojenčine.

Rodinný priatelia, Blažej od Starej Turej

a Edo - Delta Nové Meso n/Váhom

Blažej s manželkou Vierkou - naši priatelia

Malá prezentácia z rodinného stretnutia pri príležitosti môjho životného jubilea 70. rokov

Oslávenec

Rodina Pišovtovcov a Uhrínovcov ,naši rodinný priatelia

 

  Moja voľakedajšia pracovne aktívna činnosť

.  

Zahájenie činnosti nového obchodného domu vtedy ešte Hornád na Štrbskom  Plese v roku 1964.

 

Vianočný pozdrav z roku 1967, ešte pracovníkov OD Hornád Štrbské Pleso

Časť pracovníkov obchodného domu, po ukončení výzdoby k Vianočnému trhu,

v strede dolu p. Grega Jozef, vedúci reklamného oddelenia OD Hornád Košice

 

Z rúk krajského riaditeľa Ing.A.Kacvinského  preberám ocenenie

 

Preberanie diplomu ako najlepší závod v systéme Vsl. OD PRIOR v roku 1976

Blahoželanie od odborov ROH

  

V roku 1980 - v mesiaci júl - sa rodina presťahovala do mesta Liptovský Mikuláš, kde došlo k ukončeniu výstavby rodinného domu 

 

Záhrada pri dome

Zahrada pohľad zľava

Druhá záhrada - orba

Pracovne zaradený v novopostavenom Veľkoobchodnom závode DOVP Zvolen so sídlom v Lipt. Hrádku, ako riaditeľ závodu, až do môjho odchodu do dôchodku v roku 1998.

Vzorková sieň VOZ ( časť )

Moja pracovná činnosť bola výlučne v réžií obchodu

Areál Veľkoobchodnej základne

Pred ukončením terénných prác objektu VOZ

Priateľ a ochranca

Plno automatizovaný regálový sklad riadený počítačom ( časť )

Príhovor generálneho riaditeľa akciovej spoločnosti DOVP p.Ing.Antona Pechu na pracovnom stretnutí.

Časť účastníkov stretnutia v miestnosti vzorkárne VOZ

Zástupca DOVP p. Ing. Sedliak a podpredseda JSSD p. Ing. Katriak

V spoločnosti časti vodičov VOZ

  Pán Milan Jung bol v tomto pracovnom procese zaradený  

do funkcie vedúceho prevádzky VOZ a patril k opore vedenia

Vlastná akcia Vianočného trhu v objekte VOZ

Záujem o vianočný nákup predčil očakávania

 

  

Príhovor 

Príhovor po renovácií OD PRIOR na Štrbskom Plese v roku 1974

Čelný predstavitelia okresu a mesta Vysoké Tatry

Kolektív predajného oddelenia textil, odievania a obuvi

Kolektív predajného oddelenia potraviny a lahôdok

Kolektív predajného oddelenia priemysel, šport a drogérie

 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Design a By Cezmín Slovakia:  http://www.cezmin.wz.cz