wz

[ Späť ]

Vitajte na mojej stránke, prajem Vám príjemné čítanie averím, ak sa Vám tu páčilo, že prídete znova!Ďakujem za návštevu a prajem Vám veľazdravia!

(15.2.2009)

MVDr. Jožko Tirpák

 Východoslovenský kotrmeliak

Viete o tom, že plemeno východoslovenského KOTRMELIAKA bolo uznané 9.11.2001 na krajskej výstave v Košiciach?

Východoslovenský kotrmeliak je plemeno holubov všestranne výkonných kotrmeliakov orientálneho typu, ktorý sa na územie Východného Slovenska dostal z Malej a Prednej Ázie. Na území vzniku sa chová už 150 rokov pod názvami „pergov, pergő“ a pod, pričom od polovice minulého storočia ako orientálny kotrmeliak pančuškatý. V oblasti Košíc  najznámejšími chovateľmi boli bratia Farkašovci, školník Ranspek, Gejza Rolinger, Ivan Smolník, Ján Geci, Jozef Kateržábek. Ladislav Béreš a iní. V Prešove a okolí k najznámejším chovateľom patrili MUDr. Klein, Garbár, Dalion, Imrich Konkoľ a v Poprade Slaninka. Vždy si zachoval vysokú letovú a akrobatickú výkonnosť.

Oficiálne bolo toto plemeno uznané dňa 9.11. 2001 na Krajskej výstave v Košiciach. Najväčší podiel na uznaní tohto plemena mali Imrich Konkoľ, Jozef Karabaš, Milan Leško a  Pavol Dzureň. Najsilnejšia základňa chovateľov bola na Východnom Slovensku a je aj v terajšej dobe. K najlepším chovateľom v terajšej dobe patria Jozef Karabaš z Košíc, Milan Leško z Trebišova, MVDr. Jozef Tirpák z Prešova, František Železník zo Zlatej Bane, Dávid Hejniš z Plavnice, Marek Kollár z Kolačkova, obaja okr. Stará Ľubovňa, Róbert Vitáloš z Jelky okr. Galanta a ďalší. 

V Prešove je aj sídlo Klubu východoslovenských kotrmeliakov a kotrmeliakov orientálneho pôvodu, ktorého predsedom je MVDr. Jozef Tirpák. Klub pravidelne usporadúva špeciálne výstavy a preteky. Nultý ročník bol usporiadaný v roku 2001, pričom doposiaľ nebol vynechaný žiaden ročník. Smernice pre preteky kotrmeliakov vypracoval MVDr. Jozef Koreň z Prešova a tieto sú kompatibilné so smernicami platnými v Európe. Po smrti prvého predsedu klubu od roku 2008 sú tieto označené ako Memoriál Imricha Konkoľa, ako pamiatka na dlhoročného predsedu a šľachtiteľa tohto plemena. Východoslovenské kotrmeliaky ovládajú pestrú paletu akrobatických prvkov a to od klasických kotrmelcov dozadu, dopredu, premety cez krídlo, premety okolo pozdĺžnej osy (mlynček), premety okolo zvislej osi (skrutkovica), točenie sa okolo jedného krídla, veslovanie a mnohé ďalšie. Hodnotí sa len kotrmelcovanie v šnúre (3 a viac premetov) a  kombinácia aspoň dvoch iných akrobatických prvkov (premety dopredu, premety cez krídlo, premety okolo pozdĺžnej osy, premety okolo zvislej osy (skrutkovica).

Viac sa dočítate na zaujímavej webovej stránke: http://www.vslkotrmeliak.wbl.sk

 

 

Design by Cezmín Slovakia http://cezmin.wz.cz