wz

 [ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

 HOLUB OLYMPIONIK Z LIPTOVA

 

PALÚDZKA

Poloha
Palúdzka leží v západnej časti mesta, priamo na brehu vodnej nádrže Liptovská Mara. Zo severu a z východu ju obklopuje rieka Váh, ktorá severozápadne od centra Palúdzky ústi do vodnej nádrže. Približne stredom mestskej časti preteká v smere juh - sever riečka Demänovka.

Dejiny
Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1282, kde bola spomínaná ako okrajová časť dnes už zatopenej dediny Paludza. V roku 1283 bola spolu s obcou Bodice vyčlenená z jej chotára a dostala sa do držby Ondreja, notára zvolenského župana Demetra, predka zemianskej rodiny Palúckovcov- Palugyayovcov, ktorí obec vlastnili až do roku [848. Roku 1960 bola pripojená k Liptovskému Mikulášu.

Kultúrne pamiatky
Nachádza sa tu renesančný kaštieľ Vranovo z roku 1612. postavený na starších základoch a rokokovo- klasicistický kaštieľ Bocian z 2. polovice 18. storočia, vystavaného tiež na starších základoch (dnes hotel Bocian). Stoja tu tiež klasicistický rímskokatolícky, klasicistický evanjelický kostol a klasicistická kaplnka
(všetky objekty sú z polovice 19. storočia).

Doprava
Mestská časť je rozložená popri ceste I. triedy č. 18, ktorá smeruje z mesta na juhozápad do Ružomberka. Na juhovýchode obchádza Palúdzku diaľničný privádzač (súčasť cesty II. triedy 584), z juhu diaľnica Dl. Zo západu ju obklopuje železničná trať č. 180. Palúdzka je spojená so zvyškom mesta dvoma cestnými mostárni, plánuje sa výstavba cestného mosta do Liptovskej Ondrašovej. Premávajú sem viaceré linky miestnej MHD, konkrétne č. 2, 5, 7, 8, 9.11, okrem toho na zastávke Palúdzka. Nemocnica zastavujú aj spoje prímestskej autobusovej dopravy.

Občianska vybavenosť
Dnes tu stojí nemocnica, obchodný dom Kaufland, Hypernova, Tesko.,Billa. Lidl a iné. Začiatkom 21; storočia tu nastala hromadná vilová (lokalita Pod horičkou) a bytová výstavba (sídlisko Palúdzka), ktorá sa neustále rozširuje. V mestskej časti sa nachádza tiež areál Združenej poľnohospodárskej školy, Obchodná akadémia, základná škola, materská škola, kultúrny dom, hotel Bocian a futbalový štadión - FC 34 Palúdzka

 

Kamerový systém z celého sveta: http://www.zblizka.cz

V polovici 19. storočia sa Liptovský Svätý Mikuláš stal centrom kultúrneho a národného života

 

Mesto Liptovský Mikuláš je centrom stredného Liptova. Liptovom je nazývaná časť severného Slovenska. Na jeho území sa nachádza nádherná príroda, podzemná krása jaskýň, termálne kúpaliská, vodná nádrž Liptovská Mara, archeologické múzeum v prírode, ruiny hradov, pamiatky ľudovej architektúry, múzeá a galérie, živý folklór. Sú tu možnosti turistiky, vodných športov, cykloturistiky a zimných športov.

 

VYSIELANIE

 24 hod. denne, 7 dní v týždni

TV LIPTOV - vysielač Liptovský Mikuláš - Háj,

60. kanál UHF,

aj v TKR MIKOTEL

 a MMDS MIPAS

 

 Informácie o polohe mesta a iné: 

severná zemepisná šírka

49° 05´ 00"

východná zemepisná dĺžka

19° 36´45"

Nadmorská výška*  

577 m. n. m

Mestské časti:

počet obyvateľov k dátumu 15.6.2007

 

 

Andice

152

Benice

152

Bodice 

427

Demänová

983

Iľanovo

493

Ploštín

490

Palúdzka

2861

Liptovská Ondrašová

1739

Okoličné

10739

Stošice

98

Vitálišovce 

113

Liptovský Mikuláš

14261

 

 

mesto spolu

32508

z toho sídlisko Podbreziny

*zdroj - detailne

9554

 

Nočný záber

História mesta v skratke

V roku 1829 bola otvorená prvá verejná knižnica, o rok neskôr tu vzniklo prvé slovenské ochotnícke divadlo.

V roku 1844 bol založený kultúrny spolok Tatrín a

rok 1898 priniesol založenie evanjelického vydavateľstva Tranoscius, ktoré sa zachovalo až dodnes.

Na kultúrne a umelecké tradície nadväzuje Galéria Petra Michala Bohúňa,

Centrum Kolomana Sokola,

Múzeum Janka Kráľa,

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva,

Knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého,

Dom kultúry,

Posádkový klub,

Liptovské osvetové stredisko, ale aj

Základná umelecká škola Jána Levoslava Bellu.

Každé dva roky sa v meste koná celoslovenská prehliadka divadelných súborov Belopotockého Mikuláš.

Jediná svojho druhu je celoštátna prehliadka pantomímy a pohybových divadiel PAN.

Každoročne sa v priestoroch Základnej umeleckej školy koná Letná tanečná škola.

Ďalším podujatím sú Mosty, koná v synagóge vyše desať rokov.

K Liptovskému Mikulášu už neodmysliteľne patria oslavy mesta s jarmokom ľudových remesiel – Stoličné dni a Mikulášsky jarmok.

 

Kam ísť za kultúrnymi pamiatkami v našom okolí?

 

Keď chcete niekde ísť a mať z toho zážitok, zájdite na vrch „Úložisko“, kde je Archeologické múzeum v prírode pri vodnej nádrži Liptovská Mara.

Zrekonštruované keltské stavby všetkým približujú spôsob života Keltov, ktorí na toto územie prišli už v 1. storočí pred naším letopočtom.

Kelti sa živili predovšetkým kováčstvom a hrnčiarstvom a žili bohatým náboženským životom.

V letnom období sa tu konajú podujatia približujúce spôsob života Keltov a stojí to za účasť na týchto podujatiach!.

Ďalšia návšteva sa môže konať na stredoveký Liptovský hrad  pnejúci sa do výšky na vrchu „Sestrč“ v Chočských vrchoch. Postavený bol na mieste pravekého hradiska v polovici 13. storočia a prvý krát sa spomína v listine v roku 1262, keď bol kráľovským majetkom. V roku 1399 bol ťažko poškodený . Vystriedal viacerých majiteľov a od 40-tych rokov 14. storočia bol stoličným hradom liptovskej stolice. Prešiel búrlivou históriou. V 40-tych rokoch 15. storočia bol hrad opravený a v roku 1447 na rozkaz Jána Huňadyho zbúraný. Peter Komorovský ho dal začiatkom 2. polovice 15. storočia znovu opraviť, ale neskôr na rozkaz Mateja Korvína bol opäť zničený. Potom už nebol obnovený a ostali po ňom len nepatrné ruiny. K hradu vedie turistický chodník.

Kto by nevedel o známom Likavskom hrade...

Písomne je doložený z roku 1315, keď ho kráľ Karol Róbert daroval županovi Dončovi. V roku 1334 sa hrad stal sídlom vojenskej strážnej služby a hospodárskej správy kráľovských majetkov v dolnom Liptove. Neskorší majitelia ho postupne zveľaďovali. V 15. storočí ovládol hrad Matej Korvín. Počas odboja proti Habsburgovcom hrad odolával vojenským útokom, až kým ho v roku 1707 nedal ustupujúci František Rákoczy zbúrať. Postupne hrad pustol a dnes je z neho už len ruina. V súčasnosti sa tu však konajú rekonštrukčné práce a časť hradu je už prístupná verejnosti

Strážny hrad v Liptovskom Hrádku

s vodnými priekopami sa prvý raz spomína v roku 1341. Patril kráľovi, potom rôznym šľachtickým rodom a v 15. storočí bol určitý čas aj v rukách husitov. V rokoch 1600 - 1603 k nemu pristavili renesančný kaštieľ a vybudovali nové opevnenia. Za stavovských povstaní na prelome 17. a 18. storočia bol poškodený a po požiari v roku 1803 bol obnovený už len renesančný kaštieľ. I tu sa koná rekonštrukcia hradu.

 

Vrcholy Nízkých Tatier

Západné Tatry

Kriváň

Mikuláš v obci Lipt.Mikuláš

Pozrite si naše liptovské http://www.mikulas.sk

[Späť | Obnoviť | Dopredu]

Design by Cezmín Slovakia http://cezmin.wz.cz