wz

[Späť | Obnoviť | Dopredu]

HOLUB OLYMPIONIK Z LIPTOVA

  9.ročník DXing Milan 42

Postrehy z akcie

Tohoročnému DX-ingu počasie prialo, podmienky šírenia boli veľmi zlé, DX-om neprialo.
Pracoviská boli tri, jedno v lokátore JN88UU, druhé dve boli sto metrov južnejšie, už v lokátore JN88TU čo počas striedavého vysielania vyvolávalo zaujímavé situácie. Pracovali sme na všetkých KV a VKV pásmach najviac na CB a PMR. Ako prvý hosť dorazil Karel z Lopeníka a hneď sa pustil do vysielania. Síce iba na magnetku anténu ale pri pomerne nepriaznivých podmienkach šírenia s dobrými výsledkami.
Po Karlovi dorazil Bobek Veselí nad Moravou s kamarátmi a s lahvinkami kvalitného moravského vína pod pazuchami. Vínko rozviazalo jazyky nielen debatníkov, ale aj operátorom.

Podmienky šírenia boli zvláštne, spojenia nad 150 – 200 km bez smerovej antény neboli možné. S-meter na vertikálnej anténe ukazoval hodnotu S-8 silného šumu, pri prepnutí na smerovku šum zmizol a vystúpili čisté stanice.
Pekné DX-ové spojenia sa podarili iba dve – Indián Jílové exp.Sněžník (JO70BT) a Honza Sulejovice
(JO60QN). Spojení bolo veľa, potešilo nás že cébečkári majú aj po toľkých rokoch vo vedomí účel tejto akcie, nezabúdajú. Aj tohoročnú akciu môžeme zhodnotiť ako príjemnú a užitočnú.

Dočoputia o rok, na 10.ročníku akcie.
Delta - Stará Turá, Edo


Na foto:
Pracovisko na JN88TU
Bobek Veselí nalévá...
Dopravné prostriedky návštevníkov
Príjemná debata, samozrejme pri kvalitnom moravskom vínku.
Nedeľné DX-ingové ráno na JN88UU.

9.ročník DXing Milana 42  2012

Spomeňme si našou účasťou na nášho veľkého priateľa.

8.ročník 2011

23.apríl 2011

8.ročník spomienkovej akcie na Milana 42 , na všetkých pásmách organizuje CB spolok Veľká Javorina

CB - spolok Veľká Javorina

Delta - Edo-Nové Mesto n/Váhom

7.ročník DX-ingu Milana 42. Srdečne

Vás všetkých pozýva CB spolok

Veľká Javorina.

Termín 24. až 25.apríla 2010

7.ročník DXing Milan 42.

DXing je ako víno – čím starší, tým kvalitnejší. Tohoročnej akcii počasie prialo, podmienky v éteri už menej ale to nebránilo tomu aby sme urobili veľa spojení a šírili myšlienku tejto akcie. Dxing mal klady aj zápory. Klady boli vo veľkej účasti CB-čkárov a PMR staníc, niekoľko pekných DX spojení (napr.exp.Radegast) ale hlavne v tom, že ľudia na Miloslava nezabudli čo potvrdzovali svojimi vyjadreniami a čo je aj pre nás povzbudení v pokračovaní poriadania tejto akcie. Záporov bolo viac, už spomínané otvorené pásmo ktoré prinášalo silné signály zahraničných staníc ktoré premazávali naše stanice a tým nám prekazili niekoľko pekných DXov,napr. sme nemohli dokončiť spojenie s T.M.R. ,exp. Kaktus. Zvláštnosťou bol zahraničný opakovač ktorý pracoval na kanáli kde dával výzvy Indián Jílové z Děčínskeho Snežníku.Jeho signál na V.Javorine bol S 5 (!) ale po každej našej výzve na neho sme otvárali tento opakovač ktorý bol zaujímavý tým,že sme ho síce otvárali ale naša modulácia v ňom nebola.

Ako prvý zahraničný operátor dorazil Vašek Lužice a zahájil expedíciu.Po ňom sa striedali  pri mikrofóne a staničkách Vašek a Bobek Veselí nad Moravou. Posledný dorazil Vojta Hájov z exp.Tukan ktorý začal „šantiť“ na PMR. Píšem to schválne preto, lebo mne sa za pol hodinu podarilo urobiť nna PMR 15 spojení a môj najoptimistickejší odhad bol pre Vojtu cca 30 spojení. Ale keď som videl jeho druhú hodinu trvajúcu aktivitu musel som poopraviť svoj odhad a konečný výsledok prekvapil nielen mňa a potvrdil že JN88UU je rajom aj pre PMRkárov. Ďakujem za celú expedíciu všetkým ktorí sa akcie zúčastnili a tešíme sa dočoputia o rok !

                                        Za exp.Veľká Javorina Delta Nové Mesto nad Váhom

                                                                      

Nezabudnite 25.4 - 26.4.2009

CB - PMR - AMA

Čas neúprosne beží a je tu ďalší v poradí 6 ročník DX-ingu Milana 42 na ktorý Vás pozýva CB spolok Veľká Javorina.

Akcia DXing Milan 42 už o necelý mesiac

 Tento rok sa bude konať akcia počas dvoch dní a to 18. a 19. apríla 2008 na CB i PMR pásme a po prvý krát aj na rádioamatérskych pásmach VKV.

Pozývame všetkých cébečkárov a taktiež všetky súťažné expedície a singlistov. Pri rádiostaniciach bude mnoho ľudí a je šanca na zisk veľkého počtu spojení.

Pre záujemcov o QSL lístok z DXingu Milan 42 stačí v uvedenom termíne urobiť spojenie so stanicou na Veľkej Javorine a svojim QSL lístkom oň požiadať na adrese.

P.O. BOX 64 D

915 01 Nové Mesto nad Váhom.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Za CB spolok Veľká Javorina

Delta Nové Mesto nad Váhom - Edo.

CB SPOLOK

"VEĽKÁ JAVORINA"

 

Delta Nové Mesto nad Váhom,

môj  priateľ z CB spolku "Veľká Javorina" a organizátor spomienkovej akcie na pamiatku vydavateľa Výzvy na kanále, propagátora tak CB, ako aj  PMR v oboch republikách,

Ing.Milana Vohralíka, na CB pásme volačkou Milan 42.

Akcia na jeho počesť ...

P O Z V Á N K A
 na 5.ročník  DXing  MILANA 42

 

CB spolok Veľká Javorina pripravuje akciu na počesť Milana 42 pod názvom DXing Milana 42. Jedná sa o nesúťažnú akciu pri príležitosti spomienky na človeka, ktorý obetoval svoj čas, energiu i nemalé financie akciám na CB a PMR pásme. Bol vydavateľom a redaktorom časopisu" Výzva na kanále".

 Termín konania akcie DXing Milana 42 je 18.4.2008

QSL lístky na adrese:

PO BOX  64 - D,

PSČ 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

Na akciu Vás všetkých pozýva DELTA - Edo

DXing Milan 42 z Veľkej Javoriny

Už týždeň pred akciou nám meteorológovia nedávali nádej na ako tak dobré počasie .V piatok po príchode na vrchol Veľkej Javoriny sme vošli do dažďových oblakov a v nich sme, behom chvíle premočení, stavali antény. Antén sme zobrali viac druhov a tak kvôli počasiu sme postavili iba jednoduchšie, vertikálne. Na CB osvedčeného Black Piráta, na PMR anténu Moxon, vertikál lambda 5/8 a sedem prvkovú anténu Yagi podľa AR/4 2005, ktoré je celé venované problematike PMR.

Tento rok sme sa rozhodli rozšíriť akciu aj na AMA pásma.144 – 145 MHz a 430 MHz. Na prvé pásmo sme použili vertikálnu anténu Ringo Ranger a na vyššie 20 prvkovú anténu Yagi. Problém bol začať vysielať, kanály boli obsadené kamionistami prechádzajúcimi blízkou diaľnicou Žilina – Bratislava a ešte väčším problémom boli poľskí kamionisti pracujúci moduláciou AM a v „nulkách“.

Vysielať sme začali až asi po hodine po „vydobytí“ si voľného kanála. Atmosféra na pásme bola dobrá, spojenia pribúdali. Pred pol nocou začal Black Pirát vykazovať zvýšené PSV a tak sme činnosť na CB prerušili. Domnieval som sa, že Black Pirat zatiekol, ale závada bola iná. Doma po pracnom rozobraní som zistil, že sa v anténe odlepil odklepnutý cín a robil skrat. V sobotu sme Piráta nahradili 5/8 zn.Sirtel s tromi radiálami.

Ak zhrniem a vyhodnotím akciu, tak počasie a šírenie signálu DXom neprialo, najdlhšie spojenie bolo s expedíciou Rotunda – 295 km, ale tie neboli účelom akcie, ten bol v spomienke na Milana 42 a vo zvýšenej aktivite na pásmach. Vôbec nám nešlo o množstvo spojení, snažili sme sa novým účastníkom vysvetliť účel a zmysel akcie. Nových cébečkárov bolo na prekvapenie viacero, aj na českej a aj na slovenskej strane, dokonca slovenských viac ako tradičných. Zo slovenských cébečkárov nám chýbali členovia expedícií, ktorí pri každej príležitosti vyhlasujú, ako sa na Slovensku neoplatí vysielať, pretože je malý záujem o prácu na pásme. Výhovorka na stretnutie na Remate neobstojí, vysielali sme už v piatok.

Česť slovenských expedientov zachraňovala expedícia Marco Polo. Na českej strane, podľa informácie Vencu Chotěšov, vysielalo 11 expedícií, podľa Dragona Praha

–vysielalo cca 27 exp. a jednotlivcov.

- na CB sme uskutočnili 216 spojení

-na AMA pásmach 72 spojení a 

-na PMR 56 spojení.

Operátorsky sa akcie zúčastnilo 10 ľudí, väčšinu spojení robil Kamil -  Schwartz Moravské Lieskové, Igor - Rádio Šimon, Mirko - Rádio AWAS Nitra a Edo -  Delta Nové Mesto n/ Váh.

Obsahom akcia splnila svoj účel, ľudia na Miloslava nezabúdajú.

Na záver mi zostáva poďakovať sa všetkým zúčastneným a tým, ktorí nám pomohli s propagáciou akcie v obidvoch republikách. Zvlášť chceme poďakovať Anežke – Kosačke Horné Chlebany a Jankovi Palúdzka Liptovský Mikuláš za pomoc pri tvorbe výročného QSL lístka a videoreklamného spotu k akcii, a fy. AWAS Nitra, predajcovi rádiostaníc za sponzorovanie celej akcie.

Do počutia na DXingu Milan 42 o rok. Budeme sa tešiť viacerým návštevám ako tento rok, pretože sme museli niesť domov jeden a pol fľašky koňaku Soberano!

Za CB spolok Veľká Javorina Delta 

P.S.

Keď sa minulý rok našlo v Břeclavi na poštovom prekladisku viacero mechov s cca 35 000 dopismi v odpadovej šachte domysleli sme si z akého dôvodu sa veľa CB čkárov nedočkalo našich QSL lístkov. Tento rok sa zasa objavil nový „syndróm“. Vracali sa odosielateľom dopisy s adresou môjho P.O.Boxu ako –„Adresát neznámy“. Preto prosím tých, ktorí o QSL lístok žiadali a nedostali ho, použili ako adresu iba číslo P.O .boxu bez mena a názvu expedície. 

 

Predajne CB + PMR techniky

 

K+K  Nové Mesto nad Váhom

Predajňa RÁDIA AWAS NITRA: AWAS

Časť antén na expedícii v oblasti Podbanska v roku 2007

Ja s priateľom Edom - Deltom Nové Mesto n/ Váhom

Ako vidíte, tak všetky QSL lístky, ktoré dostane Delta Nové Mesto nad Váhom majú svoje čestné miesto pri rádiostanici v technickom kútiku jeho domova.

Pribudne medzi ne aj Váš?

[Späť | Obnoviť | Dopredu]

Design  by Cezmín Slovakia;  http://cezmin.wz.sk