wz

[Späť | Obnoviť | Dopredu]

 

 

Kŕmna zmes pre poštové holuby – kvalita, odchov, výkon
šport

Agrolens spol. s.r.o. Čenkovce sa nachádza na Hornom Žitnom Ostrove, 22 km od hlavného mesta a 13 km od Senca. Hlavnou náplňou výroby je klasická rastlinná výroba na výmere 1500 ha. Firma bola založená v roku 1993. V roku 2006 naša spoločnosť začala s výrobou kŕmnej zmesi pre poštové holuby. Vytvorili sme základnú zmes s 11 komponentmi. Keďže sme firma s rastlinnou výrobou, všetky komponenty pestujeme sami okrem ľanu. Z komponentov by sme vyzdvihli špeciálnu odrodu kukurice žltej ktorá je drobnozrnná, kukuricu červenú ktorá má tiež menšie zrná ako klasická kukurica. Hrach pestujeme žltý aj zelený. Jačmeň má parametre sladovníckeho jačmeňa. Slnečnicu pestujeme vysoko olejnatú čiernu. V roku 2009 plánujeme okrem štandardných komponentov zasiať aj ovos nahý, viku ozimnú ako aj pelušku. Tieto komponenty by sme mohli miešať do krmív od augusta. Dňa 14.5.2007 sme získali Osvedčenie od Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave na výrobu kŕmnej zmesi pod registračným číslom SK 300 564. V mesiaci január 2009 boli kolaudované nové priestory na výrobu a predaj. Najdôležitejším článkom novej technológie je špeciálna čistička dánskej výroby CIMBRIA DELTA 102 s dvojitým aktívnym odsávaním prachu na ktorej čistíme všetky komponenty. Okrem základnej zmesi robíme aj miešanie komponentov podľa požiadaviek zákazníka. Telefonickú, faxovú alebo mailovú objednávku na špeciálne zloženie realizujeme za 24 hodín. Čakáme Vás s kvalitnými výrobkami slovenského pôvodu, ktorý určite spĺňa náročné kritéria chovateľov. Výrobok predávame každý pracovný deň od 7.30 do 15.30 hod. /na základe telefonickej dohody aj v sobotu/.

Prvou a základnou zásadou každého chovateľa, ktorý má záujem odchovať šampióna, je perfektne sa oboznámiť s pôvodom svojej línie, ktorej sa venuje. Totiž každý čisto dedičný typ poštového. holuba vo svojej zvláštnosti exteriéru  vonkajších vlastností /a genofondu/ dedičných schopnosti / môže byť sám o sebe význačný a nemožno ho porovnávať s predstaviteľmi iných kmeňov. Miešanie a zjednocovanie kmeňov vedie k úpadku až k degenerácií chovov. Cieľom preto musí byť udržať kmeňové a typové zvláštnosti bez ohľadu na niektoré požiadavky štandardu, ktoré sú ešte nie vedecky opodstatnené. Len malý počet chovateľov si považuje za povinnosť udržať čisté pôvodné kmene. Je to ale skôr ku prospechu chovateľskej verejnosti na úkor samotného chovateľa. Totiž čisto dedične vyšľachtené kmene len zriedkakedy dosahujú požadovaný výkon, najmä nie z každej vzdialenosti.

Je vedecky dokázané, že holuby z čisto dedičných prešľachtených chovov pri zakrížení na iné geneticky menej pevné mladé rody zvyšujú vplyvom tzv.heteroziy schopnosti potomstva najmä výkon, ktorý je vyšší ako u predkov z obidvoch strán. Táto heteróza je nie dedičná. Často po najvýkonnejších holuboch je potomstvo málo cenné, u ich potomstva nastáva štiepanie s veľkým počtom variátov výkonnosti. Chovatelia čisto prešľachtených kmeňov majú vždy horšie závodné výsledky a musia pre udržanie kmeňa vykonávať vyššiu odbornú rozumovú prácu a znášať šľachtiteľské riziká ako aj neporozumenie neznalých vecí. No z hľadiska záujmov šľachtiteľského rozvoja chovov poštových holubov si jedine zaslúžia uznanie a česť s plným oprávnením. Čím je niektorý kmeň starší a čistejšie prešľachtený, tým má vyššiu genetickú rezistenciu a prieraznosť cez viac generácií potomkov. Len s uvedenými holubmi možno vykonávať šľachtiteľskú prácu v ostatných chovoch a dosiahnuť požadovaný cieľ.

Pri sústavnom miešaní kmeňov vzniká štiepenie, neúnosný počet variantov a tým aj mnoho odpadu. Kríženie má zmysel len vtedy, ak sa použije aspoň jeden partner z hlboko a čisto prešľachteného kmeňa. Tak z pravidla vznikajú pošt. holuby, ktoré v životaschopnosti, rýchlosti a vytrvalosti prekonávajú ostatné a neraz ich nemôže zničiť ani vyslovený neodborník. Preto čisto dedičné kmene tvoria rezervoár, z ktorých tzv. špekulanti resp. začiatočníci čerpajú materiál pre úspech, hoci o chove a šľachtení poštových holubov nemajú ani potuchy. Ich úspech končí stratou zákl.holubov.

Je mylná domnienka, že degenerácia môže vzniknúť iba príbuzenskou plemenitbou. Častejší je opak, ak neodborník pri krížení použije holuby s takými dedičnými vlastnosťami, ktoré sú protichodné alebo cudzie. Potom nastáva rozštiepenie obojstrannej dedičnej sústavy a zruinovanie chovu. Skôr alebo neskôr neodborníci sa ocitnú na dne a znivočia aj najcennejšie kmene a holuby. Výhody chovu čistých starých osvedčených kmeňov spočívajú v tom, že overené /otestované/ vlastnosti daného kmeňa ostávajú natrvalo čisto dedičné a nestrácajú sa nijakým režimom chovu. Tí čo sústavne nakupujú všemožné holuby, to maju ťažké a len zriedkakedy dosiahnu trvalé a vyrovnané výsledky. Preto v popredí pretekárskych výsledkov sa vždy objavujú nové mená, ktoré v nasledujúcej sezóne zapadajú.

Kto chce dosiahnuť výkon a heterózny efekt u potomstva s produktmi kríženia, nerozumie plemenitbe holubov.

Pre výkon a jeho udržanie /forma holuba/ je rozhodujúca tzv.  vrodená ako aj nadobudnutá  stálosť vnútorných funkcií /homeostáza ú/. Jej základom je zdravotný stav, ako aj vrodená genetická rezistencia /odolnosť voči škodlivým vplyvom/. Tieto vlastnosti môžu prenášať na potomstvo overené čisto dedičné kmene. Odborník nakupuje len takéto holuby. Kto dáva do koša nakúpené holuby, je prinajmenšom ignorant. Kto chce špekuláciou dosiahnuť lepšie pretekárske výsledky , nákupom s cudzieho rozumu, musí to tiež vedieť  a nakúpiť väčší počet mláďat – hybridov čisto dedičných línií. Musí tak však robiť každoročne.

Čím je menšia nosná plocha krídla a chvosta, tým rýchlejšie musí holub mávať pre udržanie, resp. realizovanie pohybu. Inak je nútený krátkodobo plachtiť. Rýchlosť pohybu a jeho vytrvalosť možno dokázať len veslovanou časťou krídla. Pre každý typ krídla je daný osobitný pohybový reflex. Moderné a tzv. novodobé výkonné kmene poštových holubov sa práve odlišujú uvedeným pohybovým reflexom, ktorý je iný u kmeňov na kratšie vzdialenosti a iný na dlhšie. Priemer sa dosahuje prevažne u hybridov uvedených typov, ovšem u potomstva nastáva znovu štiepenie na pôvodné schopnosti. Široké holuby s krátkym krídlom sa nehodia do hornatých krajov.

Je naprosto nedostatočné posudzovanie exteriérových vlastností holuba pohľadom a v ruke, pretože aj tzv. krásne a štandartné poštové holuby môžu mať zlý alebo dobrý pohybový reflex, rozdielnu homeostázu /schopnosť dosiahnuť a udržať si leteckú formu/. Silné holuby môžu byť len tzv.krmivovou modifikáciou priemerných holubov. Ich potomstvo môže sa prejaviť vo výkone len po niekoľkých generáciách, kým sa aklimatizuje daným podmienkam, resp. vtedy, ak sa prinavráti pôvodnému typu.

Variačno – štatisticky bolo overené, že telesne zdatné a najvýkonnejšie jedince odchovali rodičia mladší - holuby do veku 4 – 5 rokov. Výnimiek je menej. Na druhej strane najinteligentnejšie potomstvo, tzv. „rasove“ cenné, odchovávajú rodičia starší, až starí. Dlhý vek je dôkaz vynikajúcej genetickej rezistencie a konštitúcie, o čom u mladých holubov šľachtiteľ nemôže vedieť. Potomstvo starších holubov je nutné šetřit a využívať len v ďalších generáciách. Cenné overené kmene možno udržiavať len starými holubmi, výkonnosť mladšími.

V mojom prípade som chov podriadil viac menej Esptovskej línií, keďže som sa venoval chovu poštových holubov na dlhé trate.

Prečo som ostal verný Esptovskej línii?

Malá ukážka pôvodu:  Andre Vermute - mal zázračný pár Miracle PAIR zložený z holubov Cattrys/Devord/ + 75% Van der Espt. Bratia Cattryssovi – mali holuby od  Van de Veldeho spárený s kapratou holubicou Van der Espta, odchovali holuba nazvaného „ Veľký modrý“, tento holub a ich potomkovia preslávili Cattrissovcov. Odtiaľ pochádzali ďalšie známe esá: Malý modrý, Modrý Boreaxw, Luis, „45“ apod. Emil Denis - dal prednosť holubom od pána  Van de Veldeho, odchoval šampióna „ Dikena".

Kto bol Van de Velde ?

Blízky priateľ Van der Espta, ktorý vkrvnil holuby od Andre van Bruaena z línie Gumay. Nazval ho „Liboumetmavopasý. Liboume dal syna „Coppy“ 483245584, toho napáril na „45“ od bratov Cattryssových. V roku 1965 kúpili holuba Remie z línie Stichelbout a tento je otcom základného chovu Van Hee „ DEZWARTEREMI“, tieto holuby úžasne prenášali rýchlosť  na dlhé trate a najviac sa krížili na holuby Van der Espta.

Z histórie chovu poštových holubov

O využití holubov k prenášaniu správ sa dočítame už v biblii, v ktorej sa hovorí, že NOE, keď jeho archa stroskotala na hore Ararat vypustil vranu, aby zistil či už voda upadla a či je blízko k pevnine. Ale vrana sa nevrátila. Preto vypustil holubicu, ktorá sa neskôr vrátila s ratolesťou olivy. Tak mal Noe už vtedy možnosť získať skúsenosť o orientácií holubov a o ich láske k domovu.

I starí Egypťania používali holubov k prenášaniu správ. Dokazuje to nástenná maľba v chráme Medína Huba z doby Ramsesa III. – 3000 rokov pred naším letopočtom, ktorá znázorňuje korunováciu faraóna. Faraón stojí so žezlom a šípmi pred dvoma oltármi na ktorých sú položené koruny horného a dolného Egypta. Za oltárom vyletujú štyri holuby, aby oznamovali do štyroch svetových strán korunováciu mocnára. Plinius píše o tom, že Brutus, ktorého obkľúčil a obliehal v Medene Marcus Antonius, žiadal pomocou holubov posilu od svojich priateľov.

Podľa Belona oznamovali egyptskí a cyperskí námorníci pomocou holubov, že sa blížia k domácemu prístavu.

Taktiež staroveký Gréci takto oznamovali víťazstvo, ktoré sa dosiahlo na olympiáde. V dobe vlády sultána Nur Edina v r.1167 zriadili v Egypte a v Arábií i po celej Sýrii na 80 – 100 km vzdialené stanice poštových holubov, aby umožnili plynulú spravodajskú službu. Následník Nur Edina kalif Abaši - AchmedNašer, ešte viac rozšíril spravodajskú službu poštových holubov, ktorá už neslúžila iba štátnym záujmom, ale mohli ju za poplatok používať i súkromníci k prenášaniu informácií. Tento vyvinutý spravodajský systém zanikol okolo r. 1242, kedy mongolskí účastníci vtrhli do tejto oblasti a spolu s kvitnúcou zemou zničili i stanice poštových holubov.

Starí Peržania poznali výhody holubovej spravodajskej služby a mali okolo roku 637 dobre organizované stanice poštových holubov. Používali holuba orientálneho, ktorého si sami vychovali a ktorý sa neskôr stal základom dnešného poštového holuba.

V strednej a západnej Európe boli rozšírené rôzne druhy holubov v čase križiackych vojen a v čase vpádu Saracenu do Španielska. Taktiež do Maďarska sa prvé poštové holuby dostali pravdepodobne s križiackymi vojnami. Prvý záznam pochádza z roku 1566. Táto správa popisuje, že keď turecký sultán Soliman obkľúčil v Szigetvaru Miklose Zrinyiho, vypustil v obkľúčení poštové holuby a žiadal prostredníctvom nich kráľa a Montecuccoliho, ktorí táborili v okoli Rábu o pomoc. Turci však boli na túto eventualitu pripravení a cvičenými sokolmi pochytali vypustené holuby a znemožnili doručenie správ.

Chov poštových holubov sa najviac rozšíril v západných štátoch vo Francúzsku, Nemecku, Holandsku a Anglicku. Najväčšieho rozmachu však dosiahli v Belgicku. Správa o prvých rýchlostných pretekoch medzi Parížom a Gentom pochádza z roku 1825 v Lutychu.

V novodobých vojnách už používajú Belgičania vychovaných a vycvičených holubov k spravodajským účelom. Poštové holuby ako prvé priniesli správu o výsledku bitky pri Vaterloo o 3 dni skôr ako britská vláda obdržala oficiálnu správu. V roku 1870 – 1871 v dobe Francúzsko – Nemeckej vojny boli z obkľúčeného Paríža balónmi vyvezené poštové holuby a po nich sa vracali správy späť do obkľúčeného mesta. V roku 1849 v Rakúsko-Uhorskej armáde oficiálne používali poštových holubov pri útoku na Benátky. V Európe prvým štátom bolo Nemecko, ktoré zorganizovalo použitie poštových holubov z hľadiska vojenského spravodajstva a to ako u pozemného vojska, tak i námorníctva. Vtedajšej Nemeckej armáde v jednotlivých zboroch bolo 319 pohyblivých staníc. V nich bolo asi 30.500 poštových holubov. Neskôr ich počet vzrástol na asi 450 staniciach na 100.000 hláv. V rokoch 1917 a 1918 na západnom fronte ani jedno lietadlo a ani jedna vojenská loď nesmeli opustiť svoj prístav bez poštových holubov na svojej palube. Za I. svetovej vojny dosiahli poštové holuby najväčších úspechov. Napr. v dobe Hindenburgovej jarnej ofenzívy pri rýchlych postupoch prinášali denne viac ako 300 správ a fotografických záberov i nákresov do hlavného stanu. Sú zachované správy o vysokých vojenských vyznamenaniach, ktorých sa dostalo poštovým holubom za preukázané služby. Tak napr. francúzsky poštový holub č. 787 – 15, ktorý z obkľúčenej pevnosti Vaux priniesol do Verdunu správu, bol otrávenými plynmi omámený a po odobratí správy zahynul. Bol vyznamenaný krížom Čestnej légie a jeho preparované pozostatky boli umiestnené v jednom parížskom Dóme des Invalides.

Roku 1917 vypustili Briti v prvej línii pri ťažkých bojoch u Menun Road poštového holuba č. 2709, aby doniesol správu na veliteľstvo divízie vzdialenej asi 9 mil. Holub tesne po vypustení spadol zranený za obklúčené postavenie a ležal tam v silnom lejaku po celú noc do nasledujúceho rána. Keď sa trochu prebral s vypätím svojich síl sa opäť vydal na cestu a doletel do svojho holubníka, kde pošiel skôr, než mu bolo správa odobratá. Bol vyznamenaný krížom „Za zásluhy“ a ešte dodnes sa dá pozrieť v múzeu United Service. Najpopulárnejším britským holubom v dobe svetovej vojny bol holub č. 888. Bol viackrát vyznamenaný a prenášal tie najdôležitejšie správy. Medzi jeho vyznamenaniami je i čestný diplom Britského kráľa. Tomuto holubovi bola priznaná po vojne penzia a keď starobou uhynul, sa konal pohreb so všetkými vojenskými poctami.

Americká armáda mala svoju najznámejšiu holubicu (modro strakatú) Cher Ami, ktorá pri svojom nasadení bola niekoľkokrát zranená. Obdržala mnoho vyznamenaní, vojenských pôct a získala slávu mimoriadnych významov.

Jedno je však isté i napriek modernému technickému spravodajstvu hrali poštové holuby jednu z najdôležitejších úloh. Keď technika zlyhala a akékoľvek spojenie bolo prerušené, zostávala ako jediná a posledná možnosť – obyčajný poštový holub. A ten býval obyčajne poslednou a zčasti účinnou nádejou pre tých, ktorí ho použili.

(Prevzaté z dostupnej literatúry od Jaroslav GABRIEL)

(17.1.2008)

Nácviky - starostlivosť o poštové holuby

Blížiaci sa príchod jesene, je pre chovateľov poštových holubov zdanlivo menej náročný, ako iné ročné obdobie. To je však iba optický klam, hoci na holubníkoch prevláda relatívny pokoj. Práve v tomto období je komplexná, systematická práca i starostlivosť chovateľov o holuby mimoriadne dôležitá a významná. Bolo by preto veľkou chybou, keby chovatelia v tomto období ponechali, ďalšiemu vývoju holubov živelný priebeh.
V tomto čase vrcholia nácviky a preteky mláďat. Po postupnom individuálnom vypúšťaní mláďat z rôznych smerov od 5 , 10 , 15, 30 km, sme sa dostali až k termínu, kedy sa napojíme na spoločné nácviky v rámci celého OZ (Oblastného združenia). Po prílete mláďat z nácviku, sa ich snažíme čo najskôr zvolať do holubníka. Takto vytvárame a formujeme ich návyk, pre obdobie návratu z preteku. Ešte pred ich predpokladaným návratom, im pripravíme v holubníku kŕmnu zmes a odstátu vodu. V roku vyliahnutia sa odporúča dĺžka nácvikov mláďat najviac do 250 - 300 km, ale iba za vhodného a dobrého počasia. Nácviky mláďat majú pre chovateľa význam aj z toho hľadiska, že ho informujú a testujú chovnú kvalitu rodičovského páru, z ktorého mláďatá pochádzajú. Nie je potrebné ľutovať stratu mláďat, za pekného počasia a krátkej vzdialenosti. Nebojme sa cvičiť tie mláďatá, o ktorých si myslíme, že sú to naše najlepšie nádeje. Pokiaľ ich nebudeme cvičiť a budú len doma, nikdy sa nepresvedčíme či tými najlepšími skutočne sú. Naším cieľom je, aby cez sito výberu prešli len kvalitné jedince s dobrým orientačným zmyslom. Rešpektovaním postupného a systematického výcviku mláďat sa znížia ich straty v neskoršom veku.
Všeobecne treba prízvukovať a zaviesť systém nútených letov okolo holubníka po dobu asi 30 minút, najlepšie v podvečer. Účelom nútených letov je cvičiť tvrdosť a pružnosť svalstva, utužovať zdravie, prípadne i oživovať orientáciu a dobrú znalosť okolia holubníka. Jedným a prvoradým úspechom v budúcej pretekovej sezóne je, nerušená regenerácia síl starých holubov, ktorí sa zúčastňovali pretekov.

Do tohto obdobia spadá aj hlavná výmena peria. Prvým krokom k dosiahnutiu kvalitného operenia starých holubov a mláďat je, hladký priebeh preperovania. Pravidelnou prehliadkou holubov, kontrolujeme a sledujeme ich priebeh preperovania. Na kvalitu operenia má veľký vplyv, aj podávanie kvalitného krmiva, s vyšším obsahom olejnatých semien. Niektorí chovatelia v snahe, aby im holuby preperovali rýchlejšie, podávajú vyššie dávky repky a slnečnice. Toto nesprávne počínanie zo strany chovateľa, vedie k zdravotným poruchám a má za následok, že hlavne pod krídlami zostane perie uzatvorené. Aj v čase preperovania má byť na holubníku dostatok kvalitného gritu, ktorý obsahuje potrebné minerálne látky, stopové prvky, ktoré hlavne v tomto čase zvlášť potrebujú. V čase keď holuby končia s preperovaním, je potrebné previesť jesenný výber holubov na prezimovanie. Pri výbere rozlišujeme holuby podľa účelu ďalšieho použitia, na tri kategórie: chovné holuby, pretekári a tohtoročné mláďatá. Staršie holuby, ktoré nesplnili naše očakávanie v pretekoch vyraďujeme. Podobne postupujeme aj pri jedincoch, ktorí prekonali určité onemocnenie a zostali po ňom následky. Tak ako v prírode, aj u chovateľa poštových holubov musí platiť zákon, ktorý znie: tvrdý a prísny výber. V opačnom prípade sa cesta ku skvalitneniu chovu, nadmerne predlžuje. Pri výbere sa má prihliadať, aj na rovnováhu pohlavia a na stav, ktorý chceme ponechať na prezimovanie. Počet chovaných holubov by mal byť vždy len taký, na ktorý má chovateľ dostatok priestorov a ktorému môže vytvoriť optimálne podmienky. V opačnom prípade, by to bol začiatok konca úspechu. S príchodom jesenného, častokrát daždivého a sychravého počasia, sa zvyšuje možnosť výskytu rôznych ochorení. Preto sa toto jesenné obdobie považuje zvlášť za veľmi náročné, z hľadiska sledovania zdravotného stavu holubov. Za najúčinnejšie preventívne opatrenie sa považuje každodenné vyčistenie podlahy holubníka a vypadaného peria, ktoré by mohlo slúžiť ako zdroj ďalšej nákazy. Blahodarný účinok holubom vytvára poskytnutý kúpeľ, ktorý zvyšuje ich celkovú hygienu. Mnoho chovateľov v jesennom období, prevádzajú komplexné preliečenie všetkých holubov na holubníku. Toto obdobie musí chovateľ využiť aj na úpravu holubníka, jeho zariadenia, ktoré sa v letnom období nedalo uskutočniť. Holubník a jeho zariadenie nemusí byť prepychové, ale malo by byť na výške po stránke účelu, hlavne s dobrou cirkuláciou a výmenou vzduchu. Správne vetranie zlepšuje, celkovú klímu holubníka vplýva na zdravotný stav a celkovú kondíciu holubov.
V otázke príchodu zimy v minulosti prevládal názor, že zimné obdobie má slúžiť holubom a chovateľovi na odpočinok. Pre holuby to platí stále, ale nie pre chovateľa. Ten stále rovnako pokračuje, v zaužívanom rytme v starostlivosti o holuby. Chovatelia štandardných a výkonných holubov s príchodom zimných mesiacov, dolaďujú prípravu tých jednotlivcov, ktorí sa majú žúčastniť výstav. Príprava spočíva, v individuálnom návyku holubov na pobyt vo výstavných klietkach, v častejšom chytaní a posudzovaní v rukách i vo vhodnej kŕmnej technike. Začiatkom decembra, nastáva pre chovateľov poštových holubov obdobie výstav a pehliadok holubov. Najskôr sa poriadajú výstavy nižších stupňov v rámci OZ, z ktorých vybraté kolekcie sa predstavia na celoštátnej výstave. Celoštátna výstava je každoročne sviatkom chovateľov. Je ukážkou vyspelosti jednotlivých chovov. Tu je možné porovnávať vzostup úrovne u nás chovaných holubov, ako v štandarde, tak i vo výkone. České i slovenské poštové holuby si svojou kvalitou a výkonmi získali vo svete úctu a obdiv.
V súčasnej dobe stúpa počet chovateľov, ktorí sú v zimných mesiacoch nútení svoje holuby držať cez deň zatvorené. Je to spôsobené tým, že sa premnožil počet dravcov, ktorí už nechytajú len slabé a nemocné holuby. Rýchle premnoženie a nedostatok potravy v prírode ich donútil, prepadávať sediace holuby v blízkosti holubníka. K tomu aby mohli byť holuby počas dňa zatvorené, je potrebné mať dostatočne priestorný holubník s volierou.
V tomto ročnom období je dôležitá správna výživa holubov. Pokiaľ je zima mierna, kŕmiť sa má iba toľko, koľko holuby naraz spotrebujú. Príchodom silných mrazov, kŕmnu zmes obohatíme o väčšie percento kukurice, ktorá zabezpečuje holubom zdroj tepla. Pokiaľ by však v kŕmidle zostalo nespotrebované krmivo, je potrebné ho z holubníka odstrániť. Holuby navyknuté na takýto denný režim, nám nerobia starosti s tým, že si vyberajú len niektoré druhy krmiva. Po nakŕmení predkladáme holubom čistú odstátu vodu. Nie je dobré , keď smädné holuby zobú sneh a ľad, ktorý im spôsobuje ochorenie zažívacieho ústrojenstva. Ani počas silných mrazov, sa nesmie podávať holubom teplá zohriata voda. Tá by spôsobila u holubov silné a dlhotrvajúce hnačky. Grit je potrebný pre holuby aj v priebehu zimy. Odporúča sa v ňom obmedziť soľ, aby sa zabránilo šíreniu plesne.
V období zimných mesiacov, ale hlavne zvlášť vtedy, keď je sychravé počasie, venujeme pozornosť stálemu ošetrovaniu holubov. Ošetrovanie nespočíva len v kŕmení a napájaní a v rýchlom opustení holubníka. Všetky oddelenia holubníka treba pravidelne čistiť a raz za určitú dobu dezinfikovať. Zanedbanie hygieny a nahromadenie sa väčšieho množstva trusu spôsobuje jeho vlhkosť. Tým sa zvyšuje koncentrácia škodlivých plynov, najmä čpavku, čím sa znižuje odolnosť holubov voči chorobám. V druhej polovici zimných mesiacov, nasleduje prevedenie komplexného preliečenia všetkých holubov na holubníku proti mykoplazmóze, trichomoniáde, črevným parazitom, kokcidióze a paramyxoviróze. Je toho veľa, ale žiaľ, len komplexné preliečenie zaručuje relatívne dobrý zdravotný stav holubov a ich dobré uplatnenie sa v chove a pretekoch. Pri dnešnej konkurencii nie je možná povrchná starostlivosť o holuby v žiadnom ročnom období. Pre dosiahnutie dobrých výsledkov s trvalým rázom,  je potrebný celoročný profesionálny prístup zo strany chovateľa. Súbežne s každodennou plodnou prácou, pretekmi, vedením záznamov o chove a pretekoch, čas rýchlo plynie a spolu s ním aj ďalšia preteková a chovná sezóna. Po jej zhodnotení, kladné poznatky nám poslúžia do budúcna a nedostatky zas na ich odstránenie. Objektívne zhodnotenie uplynulého roka je neoddeliteľnou súčasťou práce každého chovateľa poštových holubov.

Na hniezde Ha

Začiatok letných mesiacov v chove poštových holubov, sa koná v znamení chovnej a pretekovej činnosti. Holuby pretekajúce prirodzenou metódou, už odchovávajú ďalšie liahne holúbät. Tieto v priebehu teplých a slnečných dní rýchlo rastú. Už podľa hustoty páperia, neskôr i podľa farby peria skúsený chovateľ postrehne znaky, ktoré naznačujú a preukazujú určitú perspektívu. Tie mláďatá, ktoré sme sa rozhodli ponechať zakrúžkujeme a ich čísla zapíšeme do matriky. Postupne a úmerne s rastom holúbät, sa operenie zdokonaľuje a vyfarbuje. Pred ich odstavením sa robí ich ďalší výber, z ktorého sa pre ďalší chov ponechajú len jedince, vo všetkých smeroch spĺňajúce predstavy chovateľa. Iba stálym výberom a vyraďovaním je možné ďalšie zvýšenie úrovne chovu. V letnom období preraďujeme vybraté holúbätá a už ich preraďujeme do oddelenia holúbät, kde sa im venujeme samostatne a individuálne, aby neutrpeli v ďalšom vývoji a raste.

Na hniezde H

Preteková sezóna v tomto čase už prebieha na plné obrátky. Chovateľ v týždni plánuje a pripravuje zloženie teamu pretekárov, ktorí majú najbližšiu nedeľu, obhajovať česť holubníka a dobré meno chovateľa. Každý pretekár má inú povahu a vyžaduje si individuálny prístup zo strany chovateľa. Skôr, ako sa definitívne rozhodneme o tých holuboch, ktorí pôjdu na pretek, citlivo a dôkladne zvážime všetky možné hľadiská. V prvom rade si všímame dosiahnuté výsledky, v doposiaľ absolvovaných pretekoch, momentálnu telesnú kondíciu, stav letiek na krídlach a ohľad by sa mal brať i na psychický stav holuba. U hniezdiacich holubov si všímame stav hniezdenia. Snažíme sa ich čo najmenej zaťažovať odchovom, preto im ponecháme kŕmiť len jedno holúbä. Holub, ktorý celú sezónu odchováva po dvoch holubätách, len s vynaložením množstva síl môže absolvovať väčšinu pretekov v percentách. Nájdu sa mimoriadne vitálni jednotlivci, ktorí to vydržia a umiestňujú sa po celú sezónu. Ale tých je skutočne veľmi málo. Okrem spoľahlivých pretekárov, postupne posielame na preteky aj holuby mladšie a menej skúsené, u ktorých sa pretekárska kariéra ešte neprejavila. Popri tom musíme brať do úvahy aj vrtochy počasia, ako i individuálne zvláštnosti jednotlivcov. V deň preteku nastáva u chovateľa akési vnútorné napätie. S približovaním sa predpokladanej hodiny príletu holubov , častejšie sa pozrie na oblohu a uvažuje o počasí. Pokiaľ je priaznivé počasie, je možné očakávať rýchlejší pretek. Keď je však počasie zlé, s prípadným protivetrom, tam sa už plánovať nedá. Treba iba trpezlivo čakať, lebo práve vtedy nás môže prekvapiť holub, s úžasnou túžbou po domove. Vtedy chovateľ opäť rozmýšľa, prečo ten alebo onen pretekár zlyhal a dal sa predstihnúť iným. Už v tomto momente začína všetko od začiatku. Chovateľ znovu musí plánovať, ktorí pretekári prichádzajú do úvahy na nasledujúci pretek.
Významnú úlohu v pretekovej sezóne a v dobe odchovu, tvorí správna výživa. Mala by obsahovať základné zrniny, obohatené o väčšie percento lúštenín, t.j. bôbu, hrachu, pelušky a víky. Po znovuobnovení telesnej a psychickej kondície, budú pretekári schopní zopakovať úspešný dolet. Dôležitú úlohu okrem dobrej výživy a čerstvej odstátej vody, tvoria stopové prvky a vitamíny. Tieto sa poskytujú formou kvalitného gritu.
Z mojich poznatkov doporučujem pri pretekoch na dlhé trate dva dni pred košovaním na pretek z krmiva úplne stiahnuť a nepodať hrach a pelušku. Ten podať po návrate z preteku jemne klíčený za účelom nadobudnutia svalu.
Teplé letné počasie napomáha k rýchlemu rozmnožovaniu vonkajších cudzopasníkov holubov. Nezabúdať na čistotu a dezinfekciu. Po návrate holubov z preteku je potrebné ich prezrieť. V styku so zamorenými holubmi je možný ich najväčší prenos. Popri plnení každodenných povinností, preteková sezóna rýchlo ubieha. Ale ešte pred jej skončením už začína individuálny nácvik holúbät. V tejto otázke dosiaľ nie je jednotný názor. Určitá časť chovateľov, nácvikom holúbät neprikladá náležitý význam. Skúsenosti a hlasy úspešných chovateľov sa však prikláňajú k názoru o potrebe cvičenia holúbät. Musí sa ale s nimi narábať opatrne a citlivo. Ja osobne som začínal cvičiť holubätá po 12-tom týždni po vyliahnutí, postupne 2, 3, 5 až do 10 km denne, ďalšie vzdialenosti po 5 dňovom odstupe podľa podmienok.
Treba si uvedomiť, že u holúbät aj krátky nácvik za zlého počasia môže byť ďaleko namáhavejší, ako let na dlhšej trati za pekného počasia.

Odchov po NSR 82 DV 251 - 04401 DeSmet - Mathijs

CENNÍK RÔZNYCH KRMÍV

Názov

Merná jednotka

Cena  maloobchod [Sk]

Poznámka

Gery plus

vrece

649

 

Super vdovce

vrece

649

 

Sneaky mixture

vrece

898

 

Grit červený

vrece

489

Grit červenobiely

vrece

489

 

Mukos povder

30g

249

 

Seper dieta

vrece

689

depurative

vrece

689

 

Aminovital

ks

389

 

Form oil

ks

489

500ml

Glukóza s vitamínami

ks

149

 

Supra elixír  250ml

ks

319

 

Supervit veľké balenia 40ks

sáčok

12

Celá krabička 450sk

Recupt lyt

krabička

39

 

Pivné kvasnive B

krabička

149

 

Dynergon 250ml

ks

459

 

Pikstein red

ks

59

 

Pikstein zelený

ks

59

 

superforma

krabička

298

 

Ideal pils 500ks

dóza

759

 

Ferti oil

ks

249

 

dextotronic

ks

599

 

digestal

ks

459

 

Herba tee-tee čaj

ks

329

 

Ryža paddy

kg

39

 

Energy corn   5kg

vrece

298

 

Fortalyt 250

ks

429

 

Vita 1kg

dóza

149

 

Biochol

ks

398

 

trichocure

ks

Tbl. 11

 

Ideal soľ

ks

199

 

Carot corn 5kg

vrecko

198

 

Succes corn 5kg

vrecko

269

 

Cesnak.tbl

dóza

79

 

Colvit plus

dóza

189

 

Micros VHP  lkg

ks

79

 

Champion  PH 500g

dóza

149

 

Grit vápenatý 3kg

ks

49

 

Grit pigeon červený 5kg

ks

119

 

Grit pigeon č.b. 5kg

ks

119

 

Arpalit spray

ks

89

 

neostomosan

ks

35

 

Biokill spray

ks

219

 

Champion spr.

ks

89

 

Belvica –ružový prášok 1kg

kg

55

 

Vita 500g

ks

69

 

Mineral 500g

ks

69

 

Hydrovit AD3

ks

46

 

Combinal E

ks

39

 

Ecovit D 1kg/probiotiká/

ks

89

 

Supervi D

sáčok

49

 

Vitex –pivné kvasnice 500g

sáčok

89

 

Alvitol 200ml cesnak.olejvit.E

ks

169

 

Knoblachschaft –cesnak.šťava250

ks

259

Super cena- belgicko

Elektrolyt tornádo 250g

ks

179

Super cena

 

Soľ bayers 700g

ks

189

 

Natulralmix-eukaliptus+ihličie 1l

ks

189

 

Rodimin Baks

ks

169

 

Browit kvasnice 250g

dóza

98

 

Dolfos kvasnice 500g

dóza

139

 

Prima kvasnice liečebné s oregánom500g

dóza

249

 

Champion kvasnice 700g

dóza

139

 

Klíčlpvý olej   500ml

ks

159

 

Hydrovit AD3E 250ml

ks

249

 

Prestige 25kg

vrece

859

 

Pan 1  25kg

vrece

749

 

Pan  2  25kg

vrece

749

 

Drapa WM  25kg

vrece

898

 

Winter  extra 25kg

vrece

649

 

Junior plus 20kg

vrece

649

 

Champion  20kg letovo-rozplod.

vrece

329

Pri väčšom odbere 298,super kvalita

Superdieta Zenek 25kg

vrece

649

 

Letovo –chovná Zenek  25kg

vrece

329

 

Chovná  Ovigor

25kg

359

 

Napájačky mäkký plast

ks

159- 219

 

Bio carni tbl.48

ks

459

 

Ducolvit 500ml

ks

298

 

Form-Mix  350g

ks

489

 

Garlic oil 250ml

ks

279

 

Garlic  Juice 250ml

ks

259

 

Celovit B   400g

ks

159

 

Seavetgrit colombine 2,5kg

ks

159

 

Bianco beloba – 5kg

ks

69

 

Fortalyt 700g

ks

849

 

Creathlon 100 tbl.

ks

498

 

Ecocure  250 ml

ks

459

 

Gritník belgicko

ks

98

 

Sedačka plastová

ks

49

 

Vdovské dvojmisky

ks

39

 

Poháre pre víťazov s krytom

ks

390

Super ceny

Kniha choroby holubov

ks

89

 

Kniha choroby holubov,králik.hyd

ks

100

 

Trichomonas test

ks

180

 

 

 

 

 

Zdroj a obrázok: http://agrochov.net/Ponuka_holuby.htm

[Späť | Obnoviť | Dopredu]

Design a webmaster:  http://www.cezmin.wz.cz/