wz

Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1080x1024 pixelov.

Vitajte ! Verím, že si tu každý z Vás niečo nájde pre seba a ďakujem za návštevu.

Pokiaľ sa Vám stránka nezobrazí, prejdite na
http://olympionikholub.host.sk alebo na: http://olympionikholub.ic.cz

33.Olympiáda Nitra - "Sviatok pre chovateľov poštových holubov"

Je pravda, že o účasti na 33.olympiáde v Nitre som už uvažoval v roku 2012. Keďže môj zdravotný stav nie je ideálny, musel som zvažovať všetky možnosti i nástrahy zimy. Moje myšlienky dostali definitívny záver po obdržaní oficiálnej písomnej pozvánky pána prezidenta Ing.Juraja Kureka a po telefonickej informácii o mojom poverení zapálenia „Olympijského ohňa Nitra 2013“. Táto telefonická informácia bola potvrdená osobnou návštevou pána Ing.Jána Včelu, predsedu „ZO Vrbica Liptovský Mikuláš, ktorý ma viezol do Nitry a spolu s Ing.Ivanom Nemcom - tajomníkom klubu sa postarali o môj pobyt i celú ďalšiu organizáciu vyplývajúcu z našich povinností na olympiáde.
Ďakujem im i organizačnému výboru Olympiády Nitra 2013 za veľkú dôveru a česť, ktorá sa mi dostala, keď ma poverili zapálením olympijského ohňa 33.Olympiády poštových holubov Nitra 2013.
 

Slávnostný akt zahájenia
33.Olympiády poštových holubov
Nitra  2013

Olympijský oheň

 

   Pán Ján Včela - predseda ZO Vrbica - Liptovský Mikuláš

ZO CHPH Vrbica Liptovský Mikuláš sa sústredila na zozbieranie historických dokumentov a dobových chovateľských artefaktov potvrdzujúcich vznik prvého spolku chovateľov poštových holubov na Slovensku, ktorého 90.výročie si pripomenú na Slávnostnom zasadnutí 20.apríla 2013 v kongresovom centre hotela Klara, spojené s udelením ocenení.

                                 

      

           Účastníci pred výstavkou ZO - Vrbica, Liptovský Mikuláš.

            

                    Fotenie z histórie ZO - Vrbica Liptovský Mikuláš"90.výročie    vzniku".   

                                        

    

           Pán Ján Včela a Dr.JOSE M.A.TERESO,prezident FCI

                               a predseda chovateľov Portugalska.

                   

                                            Viac z histórie nižšie.

            

                                          

Viac z histórie prenosu správ,  atmosfére a pobyte v dejisku Olympiády 2013 sa dočítate na stránke:
http://seniorka.szm.com/33-olympiada-postovych-holubov-2013.htm